sâmbătă, 8 septembrie 2018

EVENIMENTELE LUNII SEPTEMBRIE 2018


Evenimente importante

08 Septembrie 2018 - Ziua internaţională a alfabetizării (se marchează din anul 1966, la initiaţiva Congresului mondial pentru lichidarea analfabetismului desfăşurat la Teheran, în septembrie 1965).

18 Septembrie 2018 - Ziua Mondială a Geologilor.

21 Septembrie 2018- Ziua Internaţională a Păcii (Este sărbătorită în fiecare an pe 21 septembrie. Aceasta este dedicată păcii şi în special absenţei războiului şi a violenţei. De exemplu cum ar fi încetarea temporară a focului într-o zonă de război pentru accesul ajutorului umanitar. Ziua a fost sărbătorită pentru prima oară în 1982, iar de atunci este sărbătorită în fiecare an de mai multe naţiuni, organizatii politice, militare şi oameni.)

23 Septembrie 2018 - Ziua Internaţională Împotriva Exploatării Sexuale şi Traficului Femeilor şi Copiilor

26 Septembrie 2018 - Ziua Limbilor Europene.


Zilele genurilor de armă şi specialităţilor militare

01 septembrie 2018 - Ziua Informaticienilor Militari. La 1 septembrie 1963 s-a înfiinţat, prin ordinul Marelui Stat Major, Grupa de Automatizări din Direcţia Generală a Înzestrării - primul organism cu atribuţii de concepţie, coordonare şi înzestrare în domeniul informaticii militare şi automatizării conducerii trupelor (55 ani).
04 septembrie 2018 - Ziua Tipografilor Militari . Ziua tipografilor militari este sărbătorită la 4 septembrie. Este data la care, în anul 1920, a fost emisă Decizia Ministerială nr. 506, care stabilea ''organizarea, administrarea şi funcţionarea unei tipografii a Ministerului de Război, în scopul de a satisface trebuinţele tuturor direcţiunilor şi serviciilor'', (98 ani).

19 septembrie  2018 - Ziua Artileriei şi Rachetelor Antiaeriene. La 19 septembrie 1916, pe timpul executării manevrei de la Flămânda de către Armata 3,  se realizează doborârea primului avion inamic de către o baterie de artilerie înzestrată cu tunuri antiaeriene propriu-zise (calibru 75 mm Deport), şi nu cu tunuri terestre adaptate (102 ani).joi, 9 august 2018

ZIUA TANCHIȘTILOR

             Cu prilejul Zilei Tanchiștilor, pe data de 1 august 2018, la Școala de Aplicație pentru Unități de Luptă, a avut loc festivitatea aniversării a 99 de ani de la înființarea armei tancurilor. Cu această ocazie, la simpozionul dedicat acestei aniversări au participat generali și ofițeri tanchiști precum și cadre militare în rezervă și în retragere din garnizoana Pitești.
                Din partea Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” - subfiliala „Vlad Țepeș” Pitești au fost invitați camarazi din arma tancuri și persoane din conducerea subfilialei. 


BIROUL 
SUBFILIALEI „VLAD ȚEPEȘ” - PITEȘTI

EVENIMENTELE LUNII AUGUST 2018

Evenimente importante
06 august 2018 - Ziua Minerului
12 august 2018 - Ziua Internationala a Tineretului 
15 august 2018 - Ziua Marinei Române
23 august 2018 - Ziua Internationala de Comemorare a Victimelor Traficului Uman si Combaterii Lui sau Ziua Internationala de Comemorare a Sclaviei si Combaterii sale ( Drept recunoscut in Articolul 4 al Declaratiei Drepturilor Omului a Natiunilor Unite.)


Zilele genurilor de armă şi specialităţilor militare

1 august 2018 - Ziua Tanchiştilor (99 ani) Înfiinţarea, în 1919, a primei subunităţi de tancuri.
15 august 2018 - Ziua Marinei Române şi a Forţelor Navale, la sărbatoarea ortodoxă a Sfântei Marii.
21 august 2018 - Ziua Medicinei Militare (156 ani)
La 21 august 1862, prin Înaltul Decret Domnesc nr. 4629 a luat fiinţă Corpul Ofiţerilor Sanitari din Armată, atestându-se astfel medicina militară ca element specializat pentru asigurarea sanatăţii efectivelor militare.

marți, 10 iulie 2018

LANSARE DE CARTE

            Astăzi 10 iulie 2018, în amfiteatrul Muzeului Județean Argeș, membrii subfilialei noastre împreună cu camarazi de la Filiala județeană „POSADA” a CMRR au participat alături de personalități culturale din Argeș la activitatea de lansare postumă a cărții „DINCOLO DE TĂCERE” a scriitorului argeșean MARIN IONIȚĂ.

BIROUL 
SUBFILIALEI „VLAD ȚEPEȘ” - PITEȘTI 
A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE

luni, 9 iulie 2018

EVENIMENTELE LUNII IULIE 2018


Evenimente importante
11 Iulie 2018 - Ziua Mondială a Populaţiei (29 ani) (A fost declarata ca zi internaţională de către Organizaţia Naţiunilor Unite în 1987, când populaţia lumii a atins pragul de 5 miliarde)
23 iulie 2018 - Ziua Mondială a Mişcării Olimpice
29 iulie 2018 - Ziua Imnului naţional (170 ani) (Data când Deşteaptă-te, române! a fost recitat pentru prima oară, în 1848 la Râmnicu Vâlcea)

Zilele genurilor de armă şi specialităţilor militare

1 iulie 2018 - Ziua Muzicilor Militare (187 ani) Prin transpunerea în fapt a Regulamentului organic din 1/13 iulie 1831, în compunerea nou-născutelor batalioane de "miliţii" ale Armatei Naţionale permanente, intrau şi îşi începeau slujba sub drapel "ostaşii muzicanţi" (o fanfară era formată, conform prevederilor vremii, din "1 tambur, 24 muzicanţi şi 8 toboşari").

13 iulie 2018- Ziua Specialităţii Militare "Război Electronic"

14 iulie 2018- Ziua Transmisioniştilor Militari. (145 ani) În 1873, la 14 iulie, a luat fiinţă prima subunitate de transmisiuni - secţia de telegrafie, marcând astfel apariţia transmisiunilor militare.


15 iulie 2018- Ziua Submarinistului Militar

20 iulie 2018– Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene, la sarbatoarea ortodoxă a Sfântului Prooroc IlieTesviteanul. (105 ani de la apariţia primei legi de organizare a Aeronauticii Militare)
       Prin această lege se înfiinţa structura tehnico-organizatorică şi de instruire a aviaţiei, sub forma „Serviciului de aeronautică militară”, aflat în subordinea Inspectoratului General al Geniului ce devenea astfel „Inspectoratul General al Geniului şi al Aeronauticii”. Serviciul cuprindea două secţii: aviaţia şi aerostaţia, iar atribuţiile sale includeau studierea, procurarea, construirea şi întrebuinţarea „aparatelor de navigaţiune ce s-ar putea utiliza în armată”; administrarea şi mobilizarea unităţilor din subordine, pe măsură ce acestea urmau să se constituie; instruirea personalului navigant şi tehnic.
        Se înfiinţa, de asemenea, Corpul Aeronauţilor Permanenţi (pe baza unui angajament de trei ani) compus din piloţi de avioane, observatori de baloane şi mecanici, precizându-se diferitele categorii de personal militar şi condiţiile pe care trebuiau să le îndeplinească ofiţerii activi şi gradele inferioare care urmau să facă parte din Corpul Aeronauţilor Permanenţi. Prin stabilirea statutului personalului din aeronautică se recunoştea pentru prima dată calitatea de personal navigant, cu drepturile aferente. Prin textul legii se reglementa modul de acordare a brevetelor de piloţi şi observatori aerieni, condiţiile de admitere în şcolile de zbor, drepturile absolvenţilor şi înfiinţarea primelor de zbor.

23 iulie 2018- Ziua Presei Militare (159 ani) La 23 iulie 1859 apărea primul număr al săptamânalului "Observatorul militar".

25 iulie 2018- Ziua Radiolocaţiei (63 ani)Prin ordinul ministrului apărării naţionale  din 25 iulie 1955 au fost înfiinţateTrupele  Radiotehnice.

26 iulie 2018- Ziua Arhivelor Militare (98 ani)La 26 iulie 1920, în temeiul Ordinului nr. 4 al Marelui Stat Major, a luat naştere Depozitul de Arhivă al Secţiei 6 Istorie din Marele Stat Major.

29 iulie 2018– Ziua Imnului Naţional al României  (20 ani)
Ziua Imnului Naţional al României - Deşteaptă-te, române, simbol al unităţii Revoluţiei Romane din anul 1848, a fost instituită prin Legea  Nr. 99 din 26 mai 1998.


sâmbătă, 23 iunie 2018

VIZITĂ LA PITEȘTI A FILIALEI CÂMPINA A ANCMRR

       Joi, 21 iunie 2018. membrii Filialei Câmpina a ANCMRR însoțiți camarazii din Subfiliala „Vlad Țepeș”  au vizitat Școala de Aplicație pentru Unități de Luptă „Mihai Viteazul”. Am fost însoțiți din partea scolii de  lt.col.ing. Cristian Lescuț care ne-a prezentat clădirea comandamentului școlii, sala tradițiilor, săli de studiu și săli tehnice. 

       Camarazii din Câmpina au fost însoțiți apoi la următorul obiectiv din programul vizitei, la Conacul Brătianu Vila Florica din Ștefănești Argeș.

       Col. (r) Marian Dulă, președintele filialei câmpinene și col.(r) Alexandru Monea, președintele Subfilialei „Vlad Țepeș” Pitești a ANCMRR au pus bazele unui parteneriat între cele două filiale ale ANCMRR.
BIROUL SUBFILIALEI „VLAD ȚEPEȘ” - PITEȘTIluni, 18 iunie 2018

EVENIMENTELE LUNII IUNIE 2018

Evenimente importante

  1 iunie 2018 Ziua Internaţională a Copilului ;
  5 iunie 2018 Ziua Mondială a Mediului ;
  8 iunie 2018 Ziua internaţională a oceanelor ;
20 iunie 2018 Ziua internaţională a refugiaţilor ;
26 iunie 2018 Ziua internaţională împotriva traficului şi 
                           consumului de droguri ;

Zilele genurilor de armă şi specialităţilor militare
10 iunie 2018 - Ziua Paraşutiştilor Militari (În baza Ordinului   D.M. 93/1941 10 iunie 1941, ia fiinţă  prima subunitate de paraşutişti - Compania de Misiuni Speciale - comandată de  lt. Stefan Soverth)
18 iunie 2018 - Ziua Constructorilor Militari (În această zi se sărbătoreşte  înfiinţarea Direcţiei
Construcţii şi Domenii Militare, la 18 iunie 1920.)

26 iunie 2018 - Ziua Drapelului Naţional  ( Ziua Drapelului Naţional a fost instituită prin Legea nr. 96 din 20 mai 1998. Conform legii, această zi este marcată de către autorităţile publice şi de celelalte instituţii ale statului prin organizarea unor programe şi manifestări cultural-educative, cu caracter evocator sau ştiinţific, consacrate istoriei patriei, precum şi prin ceremonii militare specifice, organizate în cadrul unitătilor Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului de Interne.)
luni, 21 mai 2018

MESAJ

M E S A J U L
PREŞEDINTELUI ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A CADRELOR
MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE
„ALEXANDRU IOAN CUZA”             Devenită sărbătoare tradiţională, Ziua Rezervistului Militar este un prilej de a mă adresa, în primul rând membrilor Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, precum şi tuturor rezerviştilor militari din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, prin transmiterea celor mai sincere urări de sănătate, pace şi de viaţă liniştită şi decentă.

             Ziua Rezervistului Militar instituită prin H.G. nr. 467 din 12.05.2010, se serbează în fiecare an în 31 mai, dată care printr-o fericită coincidenţă este şi ziua A.N.C.M.R.R., structură asociativă reprezentativă şi de „utilitate publică”, care prin întreaga sa activitate dă măsura scopurilor şi obiectivelor pe care şi le-a asumat, în spiritul devizei „Patrie  Onoare  Demnitate”.

            Ziua Rezervistului Militar este o sărbătoare plină de semnificaţii pentru toţi cei care au slujit, un număr important de ani, sub falduri de tricolor Ţara şi Poporul, cărora le-a jurat credinţă nestrămutată, până la sacrificiul suprem. Rezerviştii militari reprezintă o categorie socio-profesională cu un statut bine definit în cadrul societăţii româneşti contemporane, care merită recunoaştere, respect şi preţuire din partea societăţii şi a ţării faţă de care şi-au făcut cu prisosinţă datoria, gata oricând de orice sacrificiu.

            Ziua Rezervistului Militar 2018 găseşte pe mulți dintre rezerviştii militari implicaţi în acţiuni şi activităţi care aduc în prim plan binefacerile unităţii noastre naţionale, cu 100 de ani în urmă. Convingerea noastră este că Ziua Rezervistului Militar din acest an va constitui şi linia de start pentru unitatea, solidaritatea şi camaraderia cadrelor militare în rezervă sau în retragere, cu convingerea că numai „unirea face puterea” ci nu dezbinarea.

            Îmi exprim deplina apreciere şi preţuire faţă de toţi cei care au slujit instituţia militară, aflându-se şi azi în prima linie pentru apărarea patriei şi a valorilor sale perene. Să facem ca fiecare zi a acestui an Centenar să se constituie într-o sărbătoare a muncii, unităţii şi înălţării noastre.
La   Mulţi   Ani   Rezervişti   Militari!
Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în
Rezervă şi în Retragere „Alexanru Ioan Cuza”
                 General locotenent(r.) 
Neculai BĂHNĂREANU

SĂRBĂTOAREA SFINȚILOR ÎMPĂRAȚI CONSTANTIN ȘI ELENA !


DRAGI  CAMARAZI şi  STIMATE  DOAMNE, 
PURTĂTORI  AI FRUMOASELOR   NUME  
CONSTANTIN  ŞI  ELENA       CONDUCEREA A.N.C.M.R.R.  „Alexandru Ioan Cuza” vă transmite, cu respect şi admiraţie, urări de bine cu prilejul aniversării onomasticii dumneavoastră, Sărbătoarea Sfinţilor Mari Împăraţi, întocmai cu Apostolii, Constantin şi Maica sa Elena.
      Vă dorim din inimă sănătate, viaţă lungă şi fericire alături de cei dragi.

LA MULŢI ŞI FERICIŢI ANI !

joi, 17 mai 2018

17 MAI 2018 -ZIUA EROILOR

           Astăzi, joi  17 mai 2018, cu ocazia sărbătoririi Zilei Eroilor, membrii Subfilialei "VLAD ŢEPEŞ"- Pitești a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere au participat, alături de autoritățile locale, unitățile militare din Garnizoana Pitești, elevi ai școlilor generale precum și de alte structuri asociative militare locale, la festivitatea depunerii de coroane de flori la Cimitirul Eroilor din Municipiul Pitești .
          Cu această ocazie aduc sincere mulțumiri participanților la această festivitate și transmit dorința sinceră de unitate a tuturor cadrelor militare active, în rezervă și în retragere .


GLORIE ETERNĂ EROILOR NEAMULUI !

PREȘEDINTELE
SUBFILIALEI„VLAD ȚEPEȘ” PITEȘTI
Col.(rz.)Alexandru MONEA