miercuri, 18 noiembrie 2020

ÎNTÂLNIRE LA PITEȘTI

             Marți 17.11.2020 a avut loc la Cercul Militar Pitești o întâlnire între reprezentanții M.Ap.N,, departamentul de relații cu Parlamentul și calitatea vieții, cu reprezentanții unor asociații ale militarilor în rezervă și retragere prevăzute în ordinul ministrului. Din partea Subfilialei „VLAD ȚEPEȘ” Pitești a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere a participat vicepreședintele acesteia - dl.mr.(r) Aurel SOARE.  Întâlnirea a fost una declarată de lucru și de schimb de informații. Dată fiind competența departamentului în gestionarea asociațiilor vizate de ordinal ministrului, s-a discutat despre asociații, despre obținerea statutului de utilitate publică și s-au abordat probleme specifice unora dintre asociațiile prezente.


            S-a abordat și problema proiectului legislative PLX 199, ridicându-se următoarele probleme de către reprezentatul unei asociații:

1.      De ce M.Ap. insistă să își impună proiectul în condițiile în care nu are acordul principalelor forme associative ale militarilor în rezervă și retragere, adică a majorității pensionarilor militari, mai ales că acest proiect nu conține niciun amendament propus de asociații?

Ø  S-a răspuns că există acordul asociațiilor aflate în componența Forumului, acestea fiind reprezentate de Președintele Forumului. Că se dorește să se rezolve ceva până la închiderea actualei sesiuni parlamentare. În legătură cu amendamentele asociațiilor s-a încercat să se spună că ar fi ceva, dar nu au fost argumente.

2.      A fost ridicată și problema deosebit de gravă a militarilor în rezervă disponibilizați, precizându-se că aceștia sunt încă odată loviți și împinși în afara acțiunii de diminuare a decalajelor, prin utilizarea vechimii în serviciu de cel puțin 25 de ani care, pe de o parte îi penalizează încă odată cu câte 4 procente pentru fiacre an diferență până la 25 de ani, pe de altă parte lunile care nu întregesc anul, fie 9, fie 11, sunt anulate, nefiind luate în calcul, iar pentru cei care au vechime acumulată în viața civilă și valorificată în decizia de pensie, nu există nici o posibilitate de a beneficia de ea, aceasta fiind suspendată efectiv.

Ø  S-a raspuns că altfel ar fi încurajati cei care vor să iasă la pensie anticipat și încă o chestie referitoare la cei disponibilizați după 2010 , care ar fi primit câte un milliard de lei. Li s-a comunicat că cei ieșiti în perioada de început  (1988-2005)sunt cei mai afectați de-a lungul timpului și că plățile compensatorii primite de ei abia le-au ajuns să compenseze diferența de venituri pentru 24-28 de luni, aproximativ doi ani. La această ultimă precizare au părut că înțeleg, dar că nu au o soluție și nu au mai continuat discuția în direcția aceasta.

3.      A fost ridicată problema impactului bugetar al aplicării PLX 199 , solicitându-se precizarea efortului financiar și cam cu cât ar crește valoarea pensiei medii nete.

Ø  S-a răspuns că nu cunosc, întrucât nu se ocupă de pensii.

4.      S-a ridicat problema modului în care va proceda M.Ap. în cazul în care acest proiect nu va trece de Parlament, dacă se va apela la o nouă OUG, încă una care s-ar adăuga la celalte 3 care au mutilat L.223/2015.

Ø  S-a răspuns că va trece de Parlament în mod sigur, deși ulterior, în mai multe rânduri, au dat de înțeles că ar fi bine dacă ar putea să fie susținut acest proiect în fața unor paralamentari.

5.      S-a precizat că militarii doresc aplicarea L.223/ 2015 așa cum a fost ea votată, cu majoritate calificată, și cum a fost promulgată de președinte.

Ø  S-a raspuns că nu se poate, deoarece pensia netă ar depăși salariul net și ar genera probleme, iar efortul bugetar este prea mare. Aici putem trage concluzia că M.Ap. nu va accepta niciodată revenirea la L.223/2015(este concluzia mea).

6.      A fost ridicată problema unei eventuale legături între promovarea insistentă a acestui proiect și procesul cu Curtea de Conturi, în sensul în care adoptarea acestui proiect ar furniza argumente pentru un anumit tip de decizie în instanță.

Ø  S-a răspuns că nu, dar nu sunt chiar sigur de lucrul acesta, deși au spus că procesul își va urma cursul.

7.      A fost ridicată și problema actualizarii cu 5%.

Ø  S-a răspuns că  se așteaptă decizia instanței și că se va proceda cum va stabili instanța, dar s-a lăsat să se înțeleagă că nu ar fi prea multe șanse favorabile, deoarece au făcut comentarii legate de  ce o să facă MAI, dacă………………

8.      Alte aspecte abordate:

Ø  Reprezentantul M.Ap. a reclamat faptul că asociațiile sunt dezbinate, că nu acționează coordonat, că nu există reprezentanți credibili și autorizați, cu competență ridicată în problematica abordată. A mai spus că asociațiile acționează necoordonat, intervenind fiecare  la paralamentari pentru promovarea propriului proiect, astfel că se strâng proiecte diferite pe aceeași tema și generează probleme, determinând,în cele din urmă, abandonarea proiectelor.

Ø  I s-a precizat că asociațiile încearcă să se coordoneze, s-au dat exemple de încercare de unificare. I s-a ridicat și problema abandonării Consiliului Consulativ care era compus din reprezentanți specialiști ai formelor asociative și care ar fi putut rezolva această problemă.

Ø  Reprezentantul M.Ap. a raspuns că ar fi fost la un secretar de stat și ar fi solicitat acest lucru, dar nu s-a rezolvat nimic și că acum este prea tărziu, dar anul următor s-a angajat că va insista.

Ø  Reprezentantul M.Ap. a precizat că va publica pe site legislație (drp_contact@mapn.ro)., ordine, etc., pentru toți cei interesați.

Ø  Reprezentantul M.Ap. a precizat că miercuri 18.11.2020, de la ora 11.00, un reprezentant al departamentului va intra în direct și va răspunde la probleme legate  de legislație și problematica asociațiilor.(drp_contact@mapn.ro).

Ø  Joi 19.11.2020 vor intra în direct cei de la CPS și vor răspunde la întrebări legate de pensile militare.

VICEPREȘEDINTE

AL SUBFILIALEI „VLAD ȚEPEȘ”-PITEȘTI A CMRR

Mr.(r)

Aurel SOARE

duminică, 8 noiembrie 2020

8 NOIEMBRIE 2020 - LA MULȚI ANI !

 


EVENIMENTELE LUNII NOIEMBRIE 2020

 Evenimente importante
06 Noiembrie 2020 - Ziua Internaţională pentru prevenirea exploatării mediului în timp de război sau conflict armat
10 Noiembrie 2020 - Ziua Internaţională a ştiinţei pentru pace şi dezvoltare 
20 Noiembrie 2020 - Ziua Universală a Copiilor (UNICEF)
21 Noiembrie 2020 - Ziua Mondială a televiziunii (17 decembrie 1996)
25 Noiembrie 2020 - Ziua Internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor
30 Noiembrie 2020 - Ziua Românilor de pretutindeni, Ziua Mondială Împotriva Pedepsei cu Moartea
 


Zilele genurilor de armă şi specialităţilor militare


03 Noiembrie 2020 - Ziua Vânătorilor de Munte (Prin Ordinul M.C.G.R. nr. 294 din 3/16 noiembrie 1916, Şcoala Militară de Schiori - Bucureşti devenea Corpul Vânătorilor de Munte (comandant cpt. Virgil Bădulescu), menţionându-se că "... vânătorii de munte sunt destinaţi mai cu seamă misiunii de recunoaştere, de siguranţă şi legătură şi sunt chemaţi a funcţiona şi ca unitate tactică, în special în trecătorile Carpaţilor".) 
08 Noiembrie 2020 - Ziua Înzestrării Armatei
10 Noiembrie 2020 - Ziua Artileriei (La 10 noiembrie 1843, prin porunca Domnească nr. 198, se legifera înfiinţarea primei baterii de artilerie în oastea română. ) 
12 Noiembrie 2020 - Ziua Statului Major General
12 Noiembrie 2020 - Ziua Cercetaşilor Militari (La 12 noiembrie 1859, domnitorul A.I.Cuza, prin Ordinul de Zi nr.83, a semnat actul de constituire a "Secţiei a II-a" din cadrul "Corpului de Stat Major General", ca prim element organizat al cercetării Armatei române. )
12 Noiembrie 2020 - Ziua Geodezilor Militari (Serviciul Topografic Militar s-a  înfiinţat în anul 1859.)
16 Noiembrie 2020 - Ziua Transporturilor Militare (La 16 noiembrie 1880) 
29 Noiembrie 2020 - Ziua Infanteriei Marine

duminică, 25 octombrie 2020

ÎN ATENȚIA MINISTRULUI APĂRĂRII NAȚIONALE:

 


COMUNICAT FORUM SAOPSN din 24.10.2020

       Așa cum am informat, în data de 22.10.2020, am avut o nouă rundă de discuții pe tema PLX199, cu o echipă din conducerea MApN, condusă de locțiitorul Departamentului pentru Relația cu Parlamentul și Calitatea Vieții Personalului, col. Valentin Roșu. Discuțiile s-au purtat aplicat, articol cu articol pe ultima variantă de proiect votată în Comisia pentru Muncă a Camerei Deputaților. Reprezentanții Ministerului și-au reiterat intenția de a introduce cât mai repede la vot forma de proiect acceptată de Comisia pentru Muncă. S-au luat apoi în discuție toate aspectele semnalate de noi, și cele din discuțiile avute pe 22 septembrie la întâlnirea Forumului, aspecte aceptate atunci de ambele părți ca fiind în neregulă și care necesită modificări, și cele semnalate în proiectul trimis asociațiilor spre consultare și puncte de vedere, astfel: 

1. Problema eliminării indexărilor în procesul actualizării, de la art.591(3); 

2. Lipsa de claritate a prevederilor art. 591 și 1102 prin sintagma „după data aplicării în integralitate a legii cadru 153/2017”; 

3. Reintroducerea amendamentelor la art. 29 și 30 privind limitările la 85%;

4. Modul în care se vor aplica prevederile art. 601(3) privind Ordinul Meritul Militar; 

5. Reintroducerea amendamentelor de la art. 108 privind modul de acordare a pensiei suplimentare; 

6. Scăderea pensiei pentru vechimea în serviciu prin introducerea în conținutul art. 1101(4) a sintagmei „proporțional” cu anii de vechime sub limita de 25 de ani în loc de 1% la an, cum e prevăzută în legea actuală ; 

7. Stabilirea termenului de aplicare a procedurii de calcul a cuantumului minim de către Instițuții și nu de legiutor de la art. 1101(6); 

      Toate aceste aspecte au fost discutate unul câte unul și argumentate de specialiștii ministerului astfel: 

1. Nu se poate renunța la acest punct deoarece ar crește pensiile prea mult; 

2. Nu se poate renunța la acest aspect deoarece dacă se vor face modificări la actualul proiect, asta ar prelungi data la care acesta ar fi votat și adoptat, iar dânșii doresc ca proiectul să fie adoptat până începe campania electorală; 

3. Nu se pot reintroduce amendamentele privind modificarea cuantumului bazei de calcul deoarece ar însemna un efort bugetar prea mare dar și deoarece orice modificare va lungi termenul de adoptare;

4. Reintroducerea ordinului „Meritul Militar” și acordarea acestuia în afara prevederilor art.28 - 30 se va aplica tuturor beneficiarilor indiferent de anul ieșirii la pensie; 

5. Nu se poate acorda pensia suplimentară în afara limitării art.30 deoarece ar însemna un efort bugetar prea mare; 

6. Nu se poate modifica art. 1101(4) deoarece ar prelungi data votării legii; 

7. Nu se pot face modificări din același motiv ca și cele de la punctele 2, 3 și 6 . 

     Cu alte cuvinte ÎN FINAL, MApN NU ADMITE NICIO MODIFICARE LA PREVEDERILE ACTUALE ALE PLX 199, nici măcar la cea de la art. 591 cu care acum două zile fuseseră de acord, deoarece asta ar însemna prelungirea procesului legislativ iar dânșii doresc ca proiectul să fie votat săptămâna care urmează, până începe campania electorală, sugerând însă posibilitatea sau probabilitatea ca la votul în plen să se amendeze proiectul cu această prevedere. Mi s-a cerut din nou să accept această variantă și să facem NOI, Forumul, intervenții la comisiile din Camera deputaților, pentru a urgenta votarea proiectului în forma actuală, fără modificări. Am răspuns că nu sunt în măsură să iau această decizie fără consultarea liderilor asociațiilor componente, de aceea am informat imediat conducerile asociațiilor membre ale Forumului cu datele de mai sus, solicitând dorința sau decizia fiecăruia pentru a fi în măsură să prezint MApN o decizie bazată pe votul cvorumului. Din păcate, din cele 40 de asociații membre, au răspuns doar 15, 2 răspunsuri fiind în favoarea proiectului MApN nemodificat, 6 împotriva, 2 abțineri, 5 ar fi de acord cu proiectul, dar cu condiția admiterii amendamentelor propuse și admise de principiu ca necesare la întâlnirea din 22 septembrie a Forumului. Mai menționez că pe parcursul zilei de 23.10, până la ora stabilită pentru răspuns, l-am contactat telefonic pe domnul col Valentin Roșu pentru a solicita împingerea termenului până luni, având în vedere timpul scurt și necesitatea obținerii unui feed –back mai amplu al asociațiilor, dar mi s-a reproșat că nu respect termenul stabilit, așa că am trimis următorul răspuns: „Așa cum am convenit în discuțiile purtate în data de 22.10.2020, am așteptat, fără a primi însă, documentele promise de dumneavoastră pentru a le înainta liderilor asociațiilor membre ale Forumului și a-i informa cu privire la cele discutate în vederea luării unei decizii privind forma de proiect pe care Forumul va merge în continuare. Deși am solicitat și în această dimineață domnului general Jianu acele documente prin colegul Neacșu Marin, nu le-am primit. Speram ca acele documente să cântărească în luarea deciziei. În aceste circumstanțe, am înaintat totuși liderilor asociațiilor, un sumar al discuțiilor purtate, cerându-le opinia privind calea de urmat. În urma solicitării și informării liderilor asociațiilor membre ale Forumului, având în vedere și timpul foarte scurt pe care ni l-ați impus pentru a vă da un răspuns, deoarece numărul celor care au dat un răspuns în favoarea admiterii propunerii dumneavoastră de a accepta varianta aprobată în Comisia pentru Muncă nu întrunește majoritatea cerută de Protocolul semnat de Asociații și Regulamentul de funcționare, cum personal nu pot decide singur asupra unei probleme atât de importante pentru rezerviști, (mai ales că e vorba de toți rezerviștii, nu numai cei din Forum) vă transmit faptul că ne menținem punctul de vedere exprimat prin înaintarea variantei de amendamente către domnul deputat Radu Babuș. La luarea acestei decizii a stat și faptul că la întâlnirea din 22.10 ați revenit asupra celor promise în data de 20.10 de domnul ministru, adică de a accepta stabilirea unui termen concret pentru aplicarea prevederilor art.591 și a recalculării. Cu regretul că timpul foarte scurt dar și intransigența conducerii ministerului în ceea ce privește renunțarea la sau modificarea unor prevederi din varianta propusă de dumneavoastră, modificări cu care de principiu conducerea ministerului fusese de acord încă de la întâlnirea din data de 22.09.2020, nu au dat posibilitatea ajungerii până la acest moment la o soluție comună, ne exprimăm speranța că veți rămâne deschiși la alte discuții pe acest proiect sau altele care vor viza în viitor obiective de interes pentru militarii activi sau în rezervă. Sperăm din inimă că deschiderea spre dialog dovedită până în prezent de conducerea ministerului nu se va schimba. În ceea ce ne privește suntem oricând deschiși dialogului pentru că numai așa putem rezolva problemele de interes comun.” Pentru a demonstra bunele noastre intenții am înaintat domnului colonel Valentin Roșu și informarea trimisă a asociațiilor, pentru a se convinge că i-am informat corect cu cele discutate în data de 22.10. Domnia sa a trimis un răspuns pe care vi-l împărtășesc, în spiritul transparenței dar și ca drept la replică pe care aveți dreptul să îl cunoașteți. Stimate domnule colonel, Vă mulțumesc pentru mesajul transmis, este o dovadă a bunelor intenții cu care abordați discuțiile noastre. Vă asigur că și eu, la rândul meu, am toată disponibilitatea să găsim o soluție care să răspundă tuturor problemelor legate de pensii. Din analiza explicațiilor pe care le-ați transmis colegilor din Forum au rezultat câteva aspecte care, din punctul meu de vedere, ar putea fi mai bine explicate. Vă supun atenției cele de mai jos, cu rugămintea de a le analiza și, în măsura în care considerați, să le transmiteți către colegii dumneavoastră, astfel: 

1. La efectuarea actualizării indexarea se elimină pentru că altfel, în caz contrar, pensiile nete ar depăși soldele lunare nete corespunzătoare, chestiune cu valoare de principiu care a fost agreată de fiecare dată de reprezentanții pensionarilor.

2. Aspectul legat de campania electorală privește exclusiv programul de lucru al Parlamentului, știut fiind faptul că actualii parlamentari vor acorda o mai mare atenție campaniei electorale în detrimentul programul din Parlament. Chiar și noul Parlament ales va fi în vacanță în luna ianuarie 2021, astfel încât chestiunea modificării legii pensiilor militare de stat va deveni un obiectiv din ce în ce mai îndepărtat. Un alt aspect la acest punct este acela ca în timpul întâlnirii de la minister s-a discutat despre posibilitatea depunerii unui amendament în plenul Camerei Deputaților, la votul final asupra proiectului de lege (chestiune agreată chiar și de dl. ministru la întâlnirea anterioară), care să clarifice sintagma “după data aplicării în integralitate a legii cadru 153/2017”. S-a discutat chiar de o dată concretă, respectiv 01.01.2021. 

3. și 5. Modificările propuse la art. 29 și 30 readuc în discuție acordareapensiei suplimentare peste cuantumul net al pensiilor, ceea ce ar conduce din nou la depășirea soldelor nete corespunzătoare, fapt inacceptabil așa cum am convenit împreună de fiecare dată. De asemenea, prin modificările propuse ne întoarcem la modul de calcul al pensiei raportat la brut, fapt care nu are nicio explicație logică în aplicarea legii. În plus, după depășirea vechimii efective în serviciu de 25 de ani, cadrele militare nu ar mai fi interesate în desfășurarea activității în calitate de cadru militar în MapN, ci ar opta pentru pensie, deoarece vechimea în serviciu nu ar mai fi de natură să conducă la creșterea cuantumului pensiei. Practic, pensiile ar fi uniformizateși-ar naște o nouă nedreptate. 

6. Trebuie reiterată ideea de a nu se ajunge la uniformizarea cuantumului pensiilor militare pentru cadrele militare care nu au realizat vechime completă în armată. Un exemplu, ar trebuie să fie edificator: la o vechime de doar 10 ani în serviciu un cadru militar ar beneficia de o pensie în cuantum de 85% din baza de calcul. Însă, păstrând sintagma “proporțional” același pensionar va beneficia de un cuantum de 40% din baza de calcul. Cu siguranță un astfel de mod de calcul ar fi de natură să descurajeze ieșirile premature din sistem, fapt pe care MApN îl urmărește având în vedere deficitul de personal specializat din structurile sale. 

7. Chestiunea poate fi modificată, însă nu ne ajută timpul. Există posibilitatea depunerii unui amendament în plenul Camerei Deputaților, la votul final asupra proiectului de lege. Concluzie: MApN și-a exprimat permanent intenția de urgentare a promovării modificărilor legislative propuse, astfel încât pensionarii militari vizați să-și poată primi drepturile de pensie mărite cu începere de la data de 01.01.2021. Poate că aprobarea Plx 199 nu rezolvă toate problemele și inechitățile existente în prezent, dar reprezintă un pas înainte care va elimina unele inechități.

     Demersurile legislative vor continua până la soluționarea tututror nemulțumirilor reale ale pensionarilor militari. Și pentru că suntem la două zile de Ziua Armatei României, vă rog să transmiteți tuturor membrilor Forumului, sincerele mele urări de sănătate și viață lungă! LA MULȚI ANI! Nu voi comenta acest răspuns decât prin aceea că în definitiv punctele prezentate ca discutate sunt aceleași, rezultatele aceleași diferă doar forma în care au fost prezentate, eu neavând timp să romanțez prezentarea discuțiilor. Acestea au fost discuțiile și demersurile Forumului în ultimele două zile privind PLX199, cu care consider de datoria mea să informez pe toți cei interesați, având în vedere importanța acestor discuții pentru toți pensionarii SAOPSN. Având în vedere că mâine sărbătorim Ziua Armatei, vă rog să primiți toți cei care ați îmbrăcat haina militară, activi și rezerviști sau în retragere, cele mai sincere urări de sănătate, viață lungă, pensie neafectată de intervențiile cu care am fost obișnuiți în ultimii 10 ani și tradiționalul 

LA MULȚI ANI! PRESEDINTELE RORUMULUI SAOPSN

 Col.(r) TUDOR Marian

EVENIMENTELE LUNII OCTOMBRIE 2020

 Evenimente importante 


01 Octombrie 2020 Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice Ziua Pensionarului (Organizaţia Naţiunilor Unite a apreciat în anul 1990 că este necesar ca statele lumii, guvernele lor să omagieze generaţiile vârstnice, pentru contribuţia lor la dezvoltarea societăţii30 ani ;
01 Octombrie 2020 - Ziua Internaţională a Muzicii;
04 Octombrie 2020 - Ziua Internaţională a Animalelor;
05 Octombrie 2020 - Ziua Mondială a Educaţiei (din 1994 sub egida UNESCO);
09 Octombrie 2020 - Ziua Mondială a Poştei (La 9 octombrie 1874 a fost înfiinţată Uniunea Generală a Poştelor, devenită, în 1878, Uniunea Poştală Universală . România este membru fondator!).
17 Octombrie 2020 - Ziua Internaţională pentru eradicarea sărăciei;
24 Octombrie 2020 - Ziua Naţiunilor Unite;
31 Octombrie 2020 - Ziua Internaţională a Mării Negre.

Zilele genurilor de armă şi specialităţilor militare

01 Octombrie 2020 - Ziua Scafandrilor Militari (La 1 octombrie 1976 s-a înfiinţat prima unitate de scafandri - Centrul de Scafandri - Constanta . 44 ani ;
09 Octombrie 2020 - Ziua Resurselor Umane (La 9 octombrie 1862, prin Înaltul Decret al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în cadrul Ministerului de Război, a luat fiinţă, "I-a Direcţie Personal şi Operaţii Militare", organizată pe două "diviziuni", din care ulterior au evoluat structurile de personal/resurse umane din Armata României.) 158 ani ;
25 Octombrie 2020 - ZIUA FORŢELOR ARMATE ROMÂN(La 25 octombrie 1944, în timpul celui de-al doilea razboi mondial, militarii Diviziei a 9-a Infanterie au eliberat, la Carei, ultima brazdă de pământ românesc aflată sub ocupaţia hortistă. Sărbătorirea Zilei Armatei Române este stipulată de Decretul nr. 381 din 01.10.1959.). 61 ani ;
30 Octombrie 2020 - Ziua Relaţiilor Publice Militare (La 30 octombrie 1993, în baza Ordinului general al ministrului apărării şi a Ordinului Marelui Stat Major, Secţia de Informare şi Relaţii Publice a Armatei (SIRPA -înfiinţată la sfârsitul lunii octombrie 1991), s-a transformat în Direcţia de Informare şi Relaţii Publice a Armatei (DIRPA), iar în perioada 30 aprilie 1997 – 20 februarie 2007 a purtat denumirea de Direcţia Relatii Publice (DRP). Începând cu 20 februarie 2007, structura poartă denumirea de: Direcţia informare şi relaţii publice.). 27 ani ;
EVENIMENTELE LUNII SEPTEMBRIE 2020

 

Evenimente importante

08 Septembrie 2020 - Ziua internaţională a alfabetizării (se marchează din anul 1966, la initiaţiva Congresului mondial pentru lichidarea analfabetismului desfăşurat la Teheran, în septembrie 1965).

18 Septembrie 2020 - Ziua Mondială a Geologilor.

21 Septembrie 2020- Ziua Internaţională a Păcii (Este sărbătorită în fiecare an pe 21 septembrie. Aceasta este dedicată păcii şi în special absenţei războiului şi a violenţei. De exemplu cum ar fi încetarea temporară a focului într-o zonă de război pentru accesul ajutorului umanitar. Ziua a fost sărbătorită pentru prima oară în 1982, iar de atunci este sărbătorită în fiecare an de mai multe naţiuni, organizatii politice, militare şi oameni.)

23 Septembrie 2020 - Ziua Internaţională Împotriva Exploatării Sexuale şi Traficului Femeilor şi Copiilor

26 Septembrie 2020 - Ziua Limbilor Europene.


Zilele genurilor de armă şi specialităţilor militare

01 septembrie 2020 - Ziua Informaticienilor Militari. La 1 septembrie 1963 s-a înfiinţat, prin ordinul Marelui Stat Major, Grupa de Automatizări din Direcţia Generală a Înzestrării - primul organism cu atribuţii de concepţie, coordonare şi înzestrare în domeniul informaticii militare şi automatizării conducerii trupelor (57 ani).
04 septembrie 2020 - Ziua Tipografilor Militari . Ziua tipografilor militari este sărbătorită la 4 septembrie. Este data la care, în anul 1920, a fost emisă Decizia Ministerială nr. 506, care stabilea ''organizarea, administrarea şi funcţionarea unei tipografii a Ministerului de Război, în scopul de a satisface trebuinţele tuturor direcţiunilor şi serviciilor'', (100 ani).

19 septembrie  2020 - Ziua Artileriei şi Rachetelor Antiaeriene. La 19 septembrie 1916, pe timpul executării manevrei de la Flămânda de către Armata 3,  se realizează doborârea primului avion inamic de către o baterie de artilerie înzestrată cu tunuri antiaeriene propriu-zise (calibru 75 mm Deport), şi nu cu tunuri terestre adaptate (104 ani).


vineri, 31 iulie 2020

EVENIMENTELE LUNII AUGUST 2020

Evenimente importante
06 august 2020 - Ziua Minerului
12 august 2020 - Ziua Internationala a Tineretului 
15 august 2020 - Ziua Marinei Române
23 august 2020 - Ziua Internationala de Comemorare a Victimelor Traficului Uman si Combaterii Lui sau Ziua Internationala de Comemorare a Sclaviei si Combaterii sale ( Drept recunoscut in Articolul 4 al Declaratiei Drepturilor Omului a Natiunilor Unite.)


Zilele genurilor de armă şi specialităţilor militare

1 august 2020 - Ziua Tanchiştilor (101 ani) Înfiinţarea, în 1919, a primei subunităţi de tancuri.
15 august 2020 - Ziua Marinei Române şi a Forţelor Navale, la sărbatoarea ortodoxă a Sfântei Marii.
21 august 2020 - Ziua Medicinei Militare (158 ani)
La 21 august 1862, prin Înaltul Decret Domnesc nr. 4629 a luat fiinţă Corpul Ofiţerilor Sanitari din Armată, atestându-se astfel medicina militară ca element specializat pentru asigurarea sanatăţii efectivelor militare. 


marți, 14 iulie 2020

14 IULIE 2020 ZIUA TRANSMISIONIȘTILOR MILITARI
        În fiecare an, la 14 iulie, este sărbătorită Ziua Transmisioniştilor Militari, dată la care, în 1873, a luat fiinţă prima subunitate de transmisiuni - secţia de telegrafie, marcând astfel apariţia transmisiunilor militare, notează mapn.ro.

       La 14 iulie 1873, principele Carol a semnat Înaltul Decret nr. 1303, prin care s-a aprobat înfiinţarea unei secţii de telegrafişti militari în cadrul Batalionului de geniu al Armatei României, care era formată din: un şef de secţie, 15 manipulatori, şefi de ateliere şi 30 de lucrători telegrafişti, se arată în „Calendarul Tradiţiilor Militare” (2010).

       După încheierea Războiului de Independenţă, din 1877-1878, s-au conturat noi principii de organizare a transmisiunilor, acestea trecând la o specialitate militară distinctă, având în componenţă telegrafişti, telefonişti, curieri etc. Tot în această perioadă, au apărut şi primele regulamente şi manuale în acest domeniu, specialităţile subunităţilor de transmisiuni diversificându-se în funcţie de trupele pentru care asigurau legăturile (infanterie, artilerie, cavalerie).

       În perioada Primului Război Mondial, au apărut reguli clare de organizare a transmisiunilor în vederea asigurării unor legături stabile. În această perioadă, existau cinci companii de telegrafie şi un batalion de specialităţi, la dispoziţia Ministerului de Război. Mijlocul cel mai frecvent folosit a fost telefonul, Armata Română nedispunând de o dotare suficientă cu aparatură de telegrafie fără fir.

       La 30 octombrie 1993, prin Ordinul Ministrului Apărării Naţionale, s-a constituit Comandamentul Transmisiunilor, Informaticii şi Electronicii, prin contopirea Inspectoratului General al Transmisiunilor cu Direcţia Informatică şi Automatizarea Conducerii Trupelor şi Secţia Luptă Radioelectronică, ambele din structura Marelui Stat Major, iar la 1 mai 1997, prin Ordinul Ministrului Apărării Naţionale, s-a constituit Comandamentul Transmisiunilor prin reorganizarea Comandamentului Transmisiunilor, Informaticii şi Electronicii şi înfiinţarea, la 30 aprilie 1997, a Direcţiei Comunicaţii şi Informatică din Statul Major General.

       La 1 mai 2006, tot prin Ordin al Ministrului Apărării Naţionale, denumirea s-a schimbat în Comandamentul Comunicaţiilor şi Informaticii.EVENIMENTELE LUNII IULIE 2020

Evenimente importante
11 Iulie 2020 - Ziua Mondială a Populaţiei (33 ani) (A fost declarata ca zi internaţională de către Organizaţia Naţiunilor Unite în 1987, când populaţia lumii a atins pragul de 5 miliarde)
23 iulie 2020 - Ziua Mondială a Mişcării Olimpice
29 iulie 2020 - Ziua Imnului naţional (172 ani) (Data când Deşteaptă-te, române! a fost recitat pentru prima oară, în 1848 la Râmnicu Vâlcea)

Zilele genurilor de armă şi specialităţilor militare

1 iulie 2020 - Ziua Muzicilor Militare (189 ani) Prin transpunerea în fapt a Regulamentului organic din 1/13 iulie 1831, în compunerea nou-născutelor batalioane de "miliţii" ale Armatei Naţionale permanente, intrau şi îşi începeau slujba sub drapel "ostaşii muzicanţi" (o fanfară era formată, conform prevederilor vremii, din "1 tambur, 24 muzicanţi şi 8 toboşari").

13 iulie 2020- Ziua Specialităţii Militare "Război Electronic"

14 iulie 2020- Ziua Transmisioniştilor Militari. (147 ani) În 1873, la 14 iulie, a luat fiinţă prima subunitate de transmisiuni - secţia de telegrafie, marcând astfel apariţia transmisiunilor militare.


15 iulie 2020- Ziua Submarinistului Militar

20 iulie 2020– Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aerienela sarbatoarea ortodoxă a Sfântului Prooroc IlieTesviteanul. (107 ani de la apariţia primei legi de organizare a Aeronauticii Militare)
       Prin această lege se înfiinţa structura tehnico-organizatorică şi de instruire a aviaţiei, sub forma „Serviciului de aeronautică militară”, aflat în subordinea Inspectoratului General al Geniului ce devenea astfel „Inspectoratul General al Geniului şi al Aeronauticii”. Serviciul cuprindea două secţii: aviaţia şi aerostaţia, iar atribuţiile sale includeau studierea, procurarea, construirea şi întrebuinţarea „aparatelor de navigaţiune ce s-ar putea utiliza în armată”; administrarea şi mobilizarea unităţilor din subordine, pe măsură ce acestea urmau să se constituie; instruirea personalului navigant şi tehnic.
        Se înfiinţa, de asemenea, Corpul Aeronauţilor Permanenţi (pe baza unui angajament de trei ani) compus din piloţi de avioane, observatori de baloane şi mecanici, precizându-se diferitele categorii de personal militar şi condiţiile pe care trebuiau să le îndeplinească ofiţerii activi şi gradele inferioare care urmau să facă parte din Corpul Aeronauţilor Permanenţi. Prin stabilirea statutului personalului din aeronautică se recunoştea pentru prima dată calitatea de personal navigant, cu drepturile aferente. Prin textul legii se reglementa modul de acordare a brevetelor de piloţi şi observatori aerieni, condiţiile de admitere în şcolile de zbor, drepturile absolvenţilor şi înfiinţarea primelor de zbor.

23 iulie 2020- Ziua Presei Militare (161 ani) La 23 iulie 1859 apărea primul număr al săptamânalului "Observatorul militar".

25 iulie 2020- Ziua Radiolocaţiei (65 ani)Prin ordinul ministrului apărării naţionale  din 25 iulie 1955 au fost înfiinţateTrupele  Radiotehnice.

26 iulie 2020- Ziua Arhivelor Militare (100 ani)La 26 iulie 1920, în temeiul Ordinului nr. 4 al Marelui Stat Major, a luat naştere Depozitul de Arhivă al Secţiei 6 Istorie din Marele Stat Major.

29 iulie 2020– Ziua Imnului Naţional al României  (22 ani)
Ziua Imnului Naţional al României - Deşteaptă-te, române, simbol al unităţii Revoluţiei Romane din anul 1848, a fost instituită prin Legea  Nr. 99 din 26 mai 1998.