vineri, 31 iulie 2015

ZIUA TANCHIŞTILOR


Şcoala Carelor de Asalt a fost prima unitate de tancuri din Armata Română al cărui act de naştere a fost semnat de generalul ION RĂŞCANU, ministru de război al epocii.          În ziua de 1 august 2015 se împlinesc 96 de ani de la înfiinţarea armei tancuri. Cu acest prilej, membrii Subfilialei "VLAD ŢEPEŞ" Piteşti a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere "Alexandru Ioan Cuza", transmit tuturor camarazilor tanchişti  mult succes în îndeplinirea cu cinste a  nobilei misiuni căreia s-au dedicat, iar celor ce au slujit-o cu credinţă şi devotament, multă sănătate, fericire şi viaţă lungă.

 

La multi ani, stimaţi camarazi tanchişti!

Presedintele 

Subfilialei "VLAD ŢEPEŞ"-Piteşti
a cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere
                                Colonel  (rz.) 
                                                Alexandru MONEA


miercuri, 29 iulie 2015

LA MULŢI ANI TANCHIŞTI ! aveţi deja 96 de ani ...

            Astăzi, 01 august 2015, se împlinesc 96 de ani de când carele de luptă , cum erau denumite tancurile la începutul secolului XX, au intrat în componenţa oştirii române ca armă de sine stătătoare. Potrivit tradiţiilor militare , 1 august este considerată Ziua armei tancuri din Armata României.
            Este o aniversare cu un moment încărcat de istorie, un prilej de aducere aminte a faptelor de arme săvârşite dar şi o privire spre viitor.  Tancurile reprezintă o armă ofensivă puternică, constituind principala forţă de izbire a trupelor terestre. Putându-se deplasa rapid pe căi de comunicaţie şi în afara lor,în teren variat, ziua şi noaptea şi dispunând de mijloace de luptă eficiente, tancul îşi poate crea situaţii favorabile pentru a acţiona cu succes în câmpul tactic. Tancurile sunt utilizate în toate formele şi situaţiile de luptă cunoscute : în cercetare, în lupta de întâlnire, în ofensivă şi apărare.
            Autonomia mare de deplasare ca şi capacitatea lor înaltă de trecere, puterea de foc în continuă creştere, creează condiţii certe pentru obţinerea victoriei pe câmpul de luptă.
            Un tanchist, în prezent pensionar de Târgovişte – dl. „TROFI” – a găsit o definiţie puţin mai „şugubeaţă”, cunoscută bine printre „şenilaţii” din breaslă: „Tancul este mijlocul de luptă pe şenile cu turelă rotativă şi blindaj eficace care pe timp de pace asigură chinul a patru oameni iar pe timp de război moartea lor sigură”.
           Tancurile au apărut pe câmpul de luptă către sfârşitul anului 1916. Ca urmare a renunţării beligeranţilor pe unele fronturi a acţiunilor ofensive şi manevriere şi a adoptării războiului de poziţie, s-a constatat că infanteria nu mai putea duce cu succes acţiuni ofensive, nu mai putea rupe apărarea inamicului.

 Măsura care se impunea era să se realizeze un mijloc de luptă capabil să treacă peste tranşee, gropi de proiectile, reţele de sârmă ghimpată, peste obstacole naturale şi artificiale din teren. În acelaşi timp trebuia să fie trebuia să fie apt să nimicească prin foc inamicul din lucrările întărite şi fortificaţiile din prima linie şi din adâncime. De asemenea, acest nou mijloc de luptă trebuia să ofere protecţie echipajului său împotriva focului armamentului de infanterie şi de artilerie.Tancurile au fost concepute pentru a transporta echipajul de luptă până la (în) poziţiile inamicului, sub focul acestuia, în siguranţă, fără pericolul scoaterii din luptă.Apariţia tancurilor pe câmpul de luptă reprezintă un progres important deoarece ele înmănuncheau trei proprietăţi pe care atunci nu le întrunea nicio altă armă : mobilitate, putere de foc şi protecţie prin blindaj.
            În 15 septembrie 1916, căpitanul H.M. MORTIMORE a condus primul tanc (construit în Anglia) cu denumirea „MARK I”; avea un motor Daimler cu şase cilindri care dezvolta 105 CP la turaţia de 1000 rot/min, viteza de 5 km/h, combustibil: benzină, echipaj de 7 oameni, armament: două tunuri de 57 mm şi 4 mitraliere (sau varianta cu 6 mitraliere fără tunuri).
Prima mare bătălie în care s-au folosit mai multe tancuri a fost la CAMBRAI, în Franţa, pe 20 noiembrie 1917. Datorită defecţiunilor tehnice inerente începutului, rezultatele nu au fost concludente. Cu toate acestea, carele de luptă (tancurile) au continuat să se dezvolte. Folosirea carelor de asalt în anul 1918 a avut un rol important în înfrângerea Germaniei.
           Apariţia noii arme pe câmpul de luptă a trezit un interes deosebit şi în Armata Română. Militarii români au cerut cu insistenţă introducerea noului mijloc de luptă în dotarea armatei noastre.
Ca urmare a acestor demersuri, în aprilie 1919, Ministerul de Război al României a hotărât să înfiinţeze „Scoala de care de asalt”. Temporar, cursanţii şcolii s-au pregătit în conducerea maşinilor de luptă pe 19 care de asalt (tancuri) „Renault F.T.-17”, împrumutate de la Cp.303 Blindate din Armata Franceză de Dunăre (cantonată la Reni, lângă Galaţi). Comandant al acestei instituţii de învăţământ militar a fost numit lt.col. Predescu Pandele.
             La 1 august 1919, structura şcolii s-a modificat, fiind transformată în unitate operativă sub denumirea de „Batalionul de care de asalt”. S-a hotărât ca dotarea batalionului să fie compusă din 76 blindate „Renault F.T.-17”. Dispunerea batalionului a fost stabilită în localitatea Mihai Bravu , jud. Giurgiu, comandant lt.col. Predescu Pandele.
La sfârşitul lunii noiembrie 1919 s-a aprobat mutarea „Batalionului de care de asalt” la Târgovişte, în cazarma Regimentului 10 Roşiori. Pregătirea echipajelor s-a desfăşurat într-un ritm şi condiţii din cele mai bune.
         În anul 1920 „Batalionul de care de asalt” a participat la două evenimente importante :
·        Parada militară tradiţională, organizată în ziua de 10 mai la Bucureşti;
·   Prezenţa la un mare concurs internaţional intitulat „Rallye interallie de chars de combats” (Raliul internaţional al carelor de luptă), organizat la sfârşitullunii august în Belgia (oraşele Spaa şi Blankemberge).
           Rezultatele obţinute au fost din cele mai bune. Echipajele româneşti participante la concursul internaţional au cucerit două din cele trei premii acordate, tanchiştii români situându-se înaintea celor din S.U.A., Franţa şi Anglia.
             La 1 ianuarie 1921, prin Înalt Decret nr.5488 din 25 decembrie 1920 s-a trecut la înfiinţarea primei unităţi de care de asalt (luptă) din Armata Română, prin transformarea „Batalionului de care de asalt” în „Regimentul carelor de luptă” în garnizoana Tărgovişte comandant col. Predescu Pandele.
           Înzestrarea armatei cu armament şi tehnică de luptă modernă a constituit una din preocupările principale ale factorilor de decizie politico-militară, dar s-au ivit greutăţi insurmontabile în realizarea acestui deziderat. La începutul deceniilor patru şi cinci ale secolului trecut, România se afla în situaţia de a nu putea să-şi procure din resurse proprii cel puţin o bună parte din materialul necesar înzestrării armatei, deşi dispunea de unele din resursele de care avea nevoie pentru dezvoltarea industriei proprii de apărare.
          Greutăţile financiare cu care a fost confruntată ţara, îndeosebi în perioada crizei economice din anii 1929-1933, când bugetul naţional a scăzut la 52,2% faţă de cel din 1927, a fost una din cauzele nerealizării planurilor de înzestrare. O altă cauză a fost refuzul unor firme străine (Skoda, Vickers) de a contribui la crearea unei industrii de armament în România.
          Începutul celui de-al doi-lea război mondial, precum şi campania desfăşurată de Germania în vestul Europei în primăvara şi vara anului 1940, finalizată cu prăbuşirea Franţei au deschis o altă dimensiune în ceea ce priveşte evoluţia armei tancuri în Armata României. Trupele de tancuri au suferit o serie de reorganizări succesive în căutarea unei structuri optime, generalul Ion Antonescu, Conducătorul Statului, acordând prioritate acestui aspect. Astfel, Brigada 1 Motomecanizată, înfiinţată la 20 octombrie 1939, s-a transformat la 19 ianuarie 1941 în Divizia Motomecanizată, iar la 24 februarie acelaşi an în Divizia 1 Blindată. La 27 aprilie 1941, divizia avea în compunere o companie de transmisiuni, un batalion de pionieri, un batalion de armament special, un regiment de vânători moto, un regiment de tancuri şi un regiment de artilerie moto.
          Având în vedere fizionomia complet schimbată a războiului, a bătăliei, rolul esenţial al trupelor motomecanizate şi blindate, al aviaţiei, Marele Stat Major a acordat o mai mare atenţie familiarizării militarilor români cu aceste noi mijloace şi însuşirii procedeelor şi metodelor de luptă cu ele şi împotriva lor.
         La începutul lunii octombrie 1940 în România a venit Misiunea Militară Germană.Venirea acesteia, precum şi aderarea ţării noastre la Axă a însemnat adoptarea modelului militar german. Alături de editarea şi difuzarea în cadrul Armatei Române a unor noi regulamente după modelul German, o modalitate importantă de instruire a Armatei Române a reprezentat-o centrele de instrucţie româno-germane. Pentru arma tancuri s-a infiinţat un astfel de centru la Târgovişte.

         În al doilea război mondial blindatele româneşti au avut o evoluţie oscilantă. La începerea războiului au intrat în Basarabia desfăşurând acţiuni militare pe baza principiilor de luptă germane şi au obţinut victorii deosebite. După acest moment unităţile de tancuri au fost subordonate şi folosite nepotrivit  – pe unităţi mici – care constituiau o pradă uşoară în faţa inamicului. La Stalingrad, Armata Română a rămas cu doar câteva tancuri, la Odessa la fel. A produs în schimb pierderi sovieticilor de peste 5300 de militari şi 151 de tancuri distruse; au fost şi victime din partea română : peste 1800 morţi şi 84 tancuri pierdute.
         Dacă la 10 noiembrie 1942, Armata Română avea pe front 109 tancuri, după încleştările cu trupele sovietice au rămas sub 25 de tancuri.
          Evenimentele de la sfârşitul anului 1947 şi începutul anului 1948 ce au constat în principal în înlăturarea abuzivă a monarhiei şi proclamarea Republicii Populare, în unificarea, în februarie 1948 a P.C.R. cu P.S.D., şi în adoptarea Constituţiei în aprilie 1948, au condus nemijlocit la adoptarea în totalitate a modelului sovietic în instituţia militară românească. Noua etapă istorică a necesitat şi determinat numeroase şi frecvente mutaţii în toate componentele oştirii.
         Una din cele mai susţinute creşteri s-a înregistrat în domeniul blindatelor. În mai 1949 a fost înfiinţat Corpul de Tancuri, care, după mai multe transformări avea în compunere trei brigăzi de tancuri, o brigadă de infanterie moto, o brigadă de artilerie moto, un regiment de autotunuri, un regiment de artilerie, un regiment de artilerie antiaeriană şi alte unităţi şi formaţiuni necesare îndeplinirii misiunilor ce-i reveneau.
         Evoluţia în concordanţă cu dezideratele strategice de apărare ale României, „gloria” acestei arme s-a produs în 1968, când în faţa pericolului unei iminente agresiuni sovietice similare celei din Cehoslovacia, factorii de decizie politico-militară au hotărât înfiinţarea celei de a doua divizii de tancuri –Divizia 57 Tancuri-, prima fiind Divizia 6 Tancuri, înfiinţată în anul 1961. Divizia 57 Tancuri a „dispărut” după aproximativ un sfert de secol de rezultate excepţionale în domeniul teoriei şi artei militare, unităţile sale fiind transformate în brigăzile constituite în cadrul corpurilor de armată.
            Începând cu 1970 s-a impus cerinţa propriei producţii de tancuri şi blindate. S-a încercat copierea tancului sovietic T-72 luând astfel naştere tancuul TR-125, care înseamnă: tanc românesc cu tun calibru 125 mm. Nu au fost fabricate decât 5 exemplare, militarii fiind nemulţumiţi că „maşina de luptă” era greoaie.
         În 1985 apare un alt tanc, sută la sută românesc, numit TR-85. Acesta era inspirat după tancul sovietic T-55, considerat în anii ’60, „spaima” trupelor NATO, adică era cel mai bun din lume la vremea respectivă (prin calităţi dar şi prin cantitate!).
 
         În anul 1987, TR-85 a intrat în modernizări şi printr-o colaborare româno-franco-istaeliană, a ieşit TR-85M1, un tanc compatibil cu standardele actuale NATO.
         Aderarea României la NATO în 2004 a „şters” din organica armatei 22 batalioane de tancuri.Spre aducere aminte, în anul 1989 Armata Română dispunea de 2715 tancuri, împărţite în 8 regimente şi 27 batalioane blindate. După aderarea la NATO au rămas doar 2 brigăzi şi 5 batalioane de tancuri

          Am făcut această scurtă trecere în revistă a principalelor momente din istoria armei tancuri pentru a rememora rolul şi locul acestei arme în cadrul ansamblului Forţelor Terestre.
Nutresc speranţa într-o revenire la raţiune a factorilor răspunzători de soarta armatei şi a ţării.
Totodată să nu-i uităm pe cei care ne-au format ca tanchişti, ne-au fost educatori, instructori, comandanţi şi care ne-au îndrumat activitatea în armată. Să ne gândim cu sperenie la eroii tanchişti căzuţi pe câmpul de luptă, să-i păstrăm „vii” printre noi pe cei care, chiar au avut merite deosebite:
·        General locotenent ŞTEFAN GUŞĂ
·        General locotenent IOAN SĂFTESCU
·        General maior ION PASTAIE
            La această aniversare se cuvine să aducem un pios omagiu tuturor „sfinţilor noştri morţi” cum îi numea Vasile Pârvan pe eroi. Ei au intrat în istoria armatei noastre, a neamului românesc. Să presărăm pe mormintele lor flori proaspete de „NU MĂ UITA”.
Cu speranţa şi încrederea în viitor, astăzi când aniversăm arma tancuri, UREZ tuturor tanchiştilor activi, în rezervă şi în retragere şi veteranilor sănătate, bunăstare, recunoaşterea pe care o meritaţi din plin, viaţă lungă şi fără „ghinioane”.
LA MULŢI ANI ! 
                                          Col.(rtg.) tc. 
Alexi DOVBENCO

EVENIMENTELE LUNII AUGUST 2015


Evenimente importante

06 august 2015 - Ziua Minerului
12 august 2015 - Ziua Internationala a Tineretului 

15 august 2015 - Ziua Marinei Române
23 august 2015 - Ziua Internationala de Comemorare a Victimelor Traficului Uman si Combaterii Lui sau Ziua Internationala de Comemorare a Sclaviei si Combaterii sale ( Drept recunoscut in Articolul 4 al Declaratiei Drepturilor Omului a Natiunilor Unite.)


Zilele genurilor de armă şi specialităţilor militare

1 august 2015 - Ziua Tanchiştilor (96 ani) Înfiinţarea, în 1919, a primei subunităţi de tancuri.
15 august 2015 - Ziua Marinei Române şi a Forţelor Navale, la sărbatoarea ortodoxă a Sfântei Marii.
21 august 2015 - Ziua Medicinei Militare (153 ani)
La 21 august 1862, prin Înaltul Decret Domnesc nr. 4629 a luat fiinţă Corpul Ofiţerilor Sanitari din Armată, atestându-se astfel medicina militară ca element specializat pentru asigurarea sanatăţii efectivelor militare.


miercuri, 22 iulie 2015

BILETE DE ODIHNĂ PENTRU ANUL 2016

               Pentru anul 2016 Subfilialei "Vlad Ţepeş"-Piteşti i-au fost repartizate următoarele bilete de odihnă:
           - SINAIA          seria 09.05 - 15.05.2016 = 1 bilet ( 2 persoane)
           - OLĂNEȘTI    seria 01.08 - 07.08.2016 = 1 bilet ( 2 persoane )
           - SULINA         seria 05.07 - 11.07.2016 = 1 bilet ( 2 persoane )

          NOTĂ: cererile se centralizează la sediul subfilialei de la Cercul Militar Piteşti până pe 15 august 2015 !
 
BIROUL 
SUBFILIALEI  "VLAD ŢEPEŞ" PITEŞTI

marți, 21 iulie 2015

ZIUA RADIOLOCAŢIEI

Prin ordinul ministrului apărării naţionale din 25 iulie 1955 au fost înfiinţate Trupele Radiotehnice.

           În ziua de 25 iulie 2015 se împlinesc 60 de ani de la înfiinţarea trupelor radiotehnice. Cu acest prilej, membrii Subfilialei "VLAD ŢEPEŞ" Piteşti a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere "Alexandru Ioan Cuza", transmit tuturor camarazilor din Trupele Radiotehnice  mult succes în îndeplinirea cu cinste a  nobilei misiuni căreia s-au dedicat, iar celor ce au slujit-o cu credinţă şi devotament, multă sănătate, fericire şi viaţă lungă.

 

La multi ani, stimaţi camarazi radiolocatorişti!

Presedintele Subfilialei "VLAD ŢEPEŞ"-Piteşti

a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere

                                Colonel  (r.) 

Alexandru MONEA


..... DESPRE ARMA RADIOLOCAŢIE !

Supravegherea spaţiului aerian, de la pândă la radar
           Începuturile supravegherii spaţiului aerian în scopul apărării antiaeriene pe teritoriul României au fost consemnate începând cu anul 1913, când Comandamentul Cetăţii Bucureşti a organizat cercetarea spaţiului aerian împotriva loviturilor din aer a obiectivelor militare şi civile, precum şi a populaţiei, cu ajutorul observatorilor aerieni. Astfel a început Supravegherea Aeriană a României, concept care a evoluat permanent, în pas cu dezvoltarea mijloacelor de zbor şi a celor de atac aerian. 
           Prima structură destinată supravegherii spaţiului aerian şi informării  autorităţilor asupra pericolului de atac aerian a fost Corpul Observatorilor Aerieni, înfiinţat prin Înaltul Decret Regal nr. 1660/22.06.1915, în subordinea Serviciului de Apărare Contra Aeronavelor din cadrul Comandamentului Cetăţii Bucureşti.
           Evoluţia istorică ulterioară a supravegherii spaţiului aerian a fost una sinuoasă. De la Cercetare Aeriană s-a ajuns la Pândă Aeriană, apoi la O.I.L.A. (Observare, Informare şi Legături Aeriene), Radiolocaţie, Trupe Radiotehnice, Trupe de Radiolocaţie, iar astăzi s-a ajuns din nou la Supraveghere Aeriană.
           Timp de 42 de ani, până la 25 iulie 1955, supravegherea aeriană a evoluat permanent, a fost îmbunătăţită, adaptată, modernizată şi înzestrată cu mijloace tehnice (de ascultare, observare vizuală, radiolocaţie, automatizare şi transmisiuni) din ce în ce mai performante. În aceste patru decenii au avut loc foarte multe transformări impuse de participarea României la cele două mari conflagraţii mondiale şi de statutul de ţară care s-a adaptat situaţiei geopolitice (ţară neutră, pro-Antanta, pro-occidentală, pro-germană, anti-sovietică, anti-germană, pro-sovietică).
           Astfel, în data de 15 august 1916, cu două săptămâni înainte de intrarea României în Primul Război Mondial, în baza Înaltului Decret Regal nr. 1660 din 22.06.1915, a luat fiinţă Corpul Observatorilor Aerieni din cadrul Serviciului de Apărare Contra Aeronavelor al Comandamentului Cetăţii Bucureşti, prima structură din Armata Română cu misiunea de supraveghere a spaţiului aerian şi de informare a autorităţilor asupra pericolului aerian.
            Situaţia internaţională existentă după cel de-al doilea război mondial, începerea războiului rece şi evoluţia în ritm susţinut a mijloacelor de atac aerian au impus, ca o necesitate obiectivă, organizarea şi în ţara noastră a unui nou Sistem de Supraveghere a Spaţiului Aerian.  
           Trebuie să remarcăm faptul că Radiolocaţia, ca armă din cadrul Sistemului Naţional de Apărare, are o  „vârstă“ care pare aceea a unui adolescent în comparaţie cu armele de îndelungată tradiţie din Armata Română.   
          Aplicaţie complexă a ingineriei tehnice, îndeosebi a electronicii, radiolocatorul, sau radarul, termen care derivă din sintagma englezească „radio detection and ranging” (detectare şi măsurare prin unde radio)  a apărut ca un răspuns la dezvoltarea aviaţiei militare. Radarul a fost creat iniţial din necesitatea descoperirii în timp util a mijloacelor aeriene ale adversarului. Folosit încă din primul deceniu al existenţei sale (1930-1940) în domeniul supravegherii aeriene, radarul a fost înglobat în sisteme unitare formate din astfel de mijloace tehnice, care erau distribuite relativ uniform în zonele de interes, în concordanţă cu nevoile apărării statelor împotriva mijloacelor de atac aerian (Anglia, Germania, ...).
           Radiolocatorul este o instalaţie complexă realizată pentru detectarea şi localizarea diferitelor obiecte în spaţiu, de regulă în afara câmpului vizibilităţii directe, şi care utilizează în acest scop ecoul radio.  
           La baza construcţiei şi funcţionării radiolocatoarelor stau cercetări teoretice şi experimentarea unor fenomene fizice care au condus la enunţarea principiilor radiolocaţiei: 
- propagarea rectilinie şi cu viteză constantă (aproximativ 300 000 km/s) într-un mediu omogen a oscilaţiilor electromagnetice în gama undelor ultrascurte;
- reflexia undelor electromagnetice la suprafaţa de separare dintre două medii cu constante dielectrice diferite;
- interferenţa undelor electromagnetice, ceea ce permite concentrarea energiei radiate într-un fascicul îngust;  
- recepţionarea la staţia de radiolocaţie a unui semnal reflectat atestă întâlnirea unui obiect care are capacitatea de a reflecta undele electromagnetice (de exemplu un avion); 
- dacă se măsoară timpul scurs din momentul emiterii unui semnal până la recepţia celui reflectat, se poate determina distanţa dintre radiolocator şi obiectul detectat;
- dacă semnalul este emis într-o singură direcţie, într-un fascicul îngust, atunci se poate determina şi azimutul (direcţia) obiectului detectat; 
- dacă fasciculul este suficient de îngust şi în plan vertical, atunci se poate determina şi înălţimea obiectului detectat. 
           Din punct de vedere tehnologic, radiolocaţia a trecut prin toate cele cinci  generaţii de evoluţie a radiotehnicii, respectiv: 
- prima generaţie, bazată pe tuburi electronice;
            - generaţia a II-a, bazată pe semiconductoare;
            - generaţia a III-a, cu circuite integrate (radiolocaţia analogică);
            - generaţia a IV-a (radiolocaţia digitală), bazată pe microprocesoare;       
- generaţia a V-a, aflată în faza de început, care utilizează elemente de inteligenţă artificială.
          În scurta sa istorie radiolocatorul s-a dezvoltat rapid, dovedindu-şi utilitatea în multe domenii, de la cel militar, până la aviaţia civilă, ş.a.:  
- supravegherea spaţiului aerian, terestru, maritim şi cosmic;
- dirijarea aviaţiei şi rachetelor cosmice;
- ochirea precisă în afara vizibilităţii directe şi dirijarea proiectilelor (rachetelor) spre ţinte etc.
          După anul 1940 radarul cunoaşte o perioadă de dezvoltare „revoluţionară“, fiind realizate o multitudine de tipuri de radare în S.U.A., Uniunea Sovietică, Germania, Franţa şi Japonia. În timpul războiului, datorită dezvoltării forţelor aeriene şi pe baza experienţei acumulate, cercetările în domeniul tehnicii radarului au generat realizări tehnologice semnificative. În perioada războiului rece, un număr mare de radare au fost instalate în ţările celor două blocuri militare despărţite de Cortina de Fier.
          Ziua care semnifică apariţia Radiolocaţiei ca Sistem Unic de Supraveghere a Spaţiului Aerian al României este cea de 25 iulie 1955. Noua armă avea în  compunere 3 Regimente şi 2 Batalioane, organizate în 12 Noduri şi 14 Posturi Radiotehnice. La această dată, prin ordinul M.F.A. nr. C.L. 0074/25.07.1955 a luat fiinţă o nouă armă în armata României, Trupele Radiotehnice.
             Înfiinţarea Trupelor Radiotehnice a fost strâns legată de crearea, la data de 14 mai 1955, a Pactului de la Varşovia (Tratatul de prietenie, cooperare şi asistenţă mutuală), alianţă militară a Blocului Răsăritean (Republica Populară Română a fost membru fondator), ca reacţie la ameninţările din partea NATO (Organizaţia Tratatului Nord Atlantic), fondat la data de 4 aprilie 1949 la Washington, după aderarea, la data de 6 mai 1955, a Republicii  Federale Germane.
           La o analiză în cunoştinţă de cauză, se poate constata un salt uriaş în evoluţia radiolocaţiei, de la înfiinţare până în zilele noastre, drept una din armele tehnice prin excelenţă din cadrul Sistemului Naţional de Apărare.
           Radiolocaţia a evoluat pas cu pas, de la posturile de pândă şi ascultare a avioanelor care survolau spaţiul aerian al ţării la un sistem de cercetare bine pus la punct, organizat pe subunităţi, unităţi şi mari unităţi radiotehnice. Raza de descoperire a unui radar a făcut, în decurs de trei decenii, saltul uriaş de la câteva zeci de kilometri la aproape o mie de  kilometri. Cu paşi mai mari sau mai mici, în funcţie de ceea ce ni se oferea pe bani grei şi trenuri încărcate cu produse agricole, radiolocaţia a evoluat către un sistem de cercetare bine pus la punct, raza de descoperire a unui radar făcând saltul de la 60 km din anii 1950, la 600 km în anii 1980. Acest salt uriaş a fost posibil, într-o perioadă relativ scurtă, datorită faptului că tehnica de radiolocaţie încorporează descoperirile la zi în domeniul radioelectronicii, saltul în distanţa de descoperire fiind echivalent cu cel de la simpla triodă la complexul procesor.
           Modernizarea continuă a sistemului radiotehnic a fost întotdeauna strâns legată de evoluţia aviaţiei, artileriei antiaeriene şi rachetelor sol-aer. Sistemul radiotehnic astfel configurat avea stabilitate şi continuitate pe toate direcţiile, la toate înălţimile şi în toată gama de frecvenţă. Până în anul 1965 sistemul a fost îmbunătăţit permanent în toate planurile, uman, tehnic, tehnologic, pregătire pentru luptă şi logistic.
         Au fost introduse noi tipuri de radare, P-35, P-14 şi PRV-11. Structura organizatorică a sistemului radiotehnic s-a perfecţionat continuu, astfel că la 1 august 1965 a luat fiinţă Brigada 46 Radiotehnică, în cadrul Diviziei de Apărare Antiaeriană de la Ploieşti şi la 1 octombrie 1966, Brigada 41 Radiotehnică, în cadrul Diviziei de Apărare Antiaeriană de la Timişoara. Organizarea celor două Brigăzi Radiotehnice s-a făcut pe Noduri şi Posturi Radiotehnice, ulterior pe Batalioane şi Companii Radiotehnice.
              Până în anul 1978 a continuat dotarea cu tehnică sovietică de tipul: P-12, P-30, P-15, P-35 şi PRV-11. 
          Până la sfârşitul anilor ’80 cresc în mod constant nivelul de pregătire pentru luptă şi cel al înzestrării cu staţii de radiolocaţie din ce în ce mai performante din punct de vedere  tehnic şi tehnologic. Asfel, radarele P-37 şi PRV-13 aveau o protecţie sporită la toate tipurile de bruiaj de radiolocaţie, precum şi aparatură de automatizare.
          Tot în perioada anilor ’80 se realizează prima staţie de radiolocaţie românească, START-1M. 
            Odată cu impunerea necesităţii unui sistem integrat s-a introdus în exploatare pe scară largă şi aparatura de automatizare de tipul VP-01, VP-02, VP-04, VP-11. Printre primele subunităţi radiotehnice dotate cu aparatură de automatizare au fost cele de la Chitila, Mihail Kogălniceanu, Schitu şi Borcea.
           Ulterior, având în vedere necesitatea îmbunătăţirii parametrilor zonei de cercetare a spaţiului aerian, numărul subunităţilor de radiolocaţie a crescut la 56 şi cel al radarelor la 234, importându-se noi tipuri de tehnică:  P-18, P-14, PRV-17 şi ST-68.  
           Structurile de comandă şi învăţământ au evoluat concomitent cu perfecţionarea categoriilor de tehnică de radiolocaţie introduse în exploatare. Astfel, în anul 1960, Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Radiolocaţie, care fusese înfiinţată în anul 1952 la Sibiu, a fost mutată la Braşov, unde fiinţează şi astăzi sub denumirea de Academia Forţelor Aeriene şi cu un număr mult redus de cursanţi. 
Începând cu anul 1993 Trupele de Radiolocaţie se subordonează Comandantului Radiolocaţiei din cadrul Statului Major al Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene, nou înfiinţat. În anul 1995 Brigăzile de Radiolocaţie cu cele 10 Centre de Radiolocaţie nou înfiinţate intră în subordinea celor două Corpuri de Aviaţie şi Apărare Antiaeriană. 
         Prin programul ASOC-Air Sovereignty Operation Center (Centrul Operativ de Suveranitate Aeriană) armata a achiziţionat de la cel mai mare producător de armament din lume, compania americană „Lockheed Martin“, cinci radare Doppler FPS-117. Destinaţia principală a acestui sistem este supravegherea spaţiului aerian al României şi managementul luptei şi operaţiilor aeriene.
Structurile de radiolocaţie sunt dotate în prezent cu radare digitale de tipul: FPS-117Gap Filler şi radare analogice echipate cu extractoare automate de date de tipul: P-18P-37, PRV-13 .
Astăzi, Radiolocaţia este integrată în Sistemul de Supraveghere Aeriană a României. Acesta cuprinde ansamblul structurilor specializate pentru misiuni de apărare aeriană din compunerea Forţelor Aeriene, Terestre şi Navale destinate pentru localizarea, urmărirea şi identificarea mijloacelor aeriene, precum şi pentru interceptarea şi combaterea mijloacelor aeriene ostile. Radiolocaţia participă, atât în timp de pace cât şi în situaţii de criză, la îndeplinirea misiunilor prin realizarea în principal a funcţiei de supraveghere aeriană.
          Ca si alte categorii de arme și radiolocația a fost supusă procesului de restructurare și reorganizare.  Caracterizată ca o armă deosebit de complexă, ca urmare a complexității tehnicii din dotare și a activitaților desfășurate, evoluția tehnologică deosebit de rapidă în domeniu ,specifică erei digitale, a impus o nouă viziune în ceea ce privește sistemul de radiolocație.
          În județul Argeș au existat  două unități de radiolocație de elită, în apropiere de  Pitești. În urma procesului de restructurare și reorganizare, una  a fost desființată, iar cealaltă reorganizată.A mai ramas ecoul salutului de la terminarea programului de lucru ”mergeți acasă liniștiți, astăzi veghem noi, sunteți în siguranță”.
           
Remember decembrie 1989
Ultima decadă a lunii decembrie 1989 a constituit un adevărat examen al competenţei radiolocatoriştilor care au supravegheat zi şi noapte spaţiul aerian al ţării în condiţiile unui adevărat război electronic cu care nu se mai întâlniseră până atunci. 
Forţele şi mijloacele din subordinea Comandamentului Apărării Antiaeriene a Teritoriului şi a Comandamentului Aviaţiei Militare, care se găseau în Alarmă de Luptă Parţială, au fost trecute, la data de 22 decembrie 1989, ora 19.30, în „Starea de Pregătire de Luptă nr. 1“. Se impune a fi subliniat faptul că acţiunile celor două comandamente s-au desfăşurat pe baza planurilor de cooperare existente şi a consultărilor permanente dintre comandanţi şi locţiitorii acestora, care îşi desfăşurau activitatea în acelaşi punct de comandă (aviaţie, artilerie şi rachete antiaeriene, radiolocaţie).
            O seamă de particularităţi ale situaţiei aeriene în acea perioadă justifică deciziile luate în acel interval de comandanţi, indiferent de eşalonul unde se aflau.
            Asfel, ţintele aeriene, despre care se transmiteau date şi informaţii în reţelele radio ale C.A.A.T., au fost descoperite şi urmărite, de regulă, simultan de mai multe staţii de radiolocaţie care lucrau în game de frecvenţă diferite. O parte din situaţia aeriană de pe teritoriul nostru din perioada 22-25 decembrie 1989 a fost recepţionată şi de sistemul de cercetare prin radiolocaţie al Bulgariei. Aceasta confirmă faptul că situaţia aeriană complexă din spaţiul aerian al României a existat ca atare, analiza acesteia pe baza datelor şi infirmaţiilor transmise de Trupele Radiotehnice, rezultând că ţintele aeriene au simulat „atacuri“ la diferite obiective, „executate“ potrivit principiilor şi procedeelor de întrebuinţare în luptă cunoscute. Concluzia a fost că în spaţiul aerian şi în apropierea unor obiective au evoluat două categorii de grupări de ţinte, unele care se îndreptau spre obiective cu scopul de a le „lovi“, iar altele care executau „zboruri“ pe diferite traiecte, cu scopul de a complica situaţia aeriană.
            Faptul (constatat ulterior) că majoritatea ţintelor apărute pe ecranele radiocatoarelor erau simulate duce la concluzia că în acele zile au fost utilizate mijloace şi tehnici pe care armata română nu le avea în înzestrare, dar care puteau emite asemenea semnale de radiolocaţie menite să indice (emite) prezenţa „reală“ a unei ţinte şi să determine dirijarea rachetelor spre acestea, problemă ce trebuie studiată, analizată şi clarificată.
            Din datele şi informaţiile furnizate de trupele radiotehnice prin reţeaua lor de înştiinţare, rezultă că în spaţiul aerian al ţării (în special în Muntenia, Banat, Dobrogea, Oltenia), numai în ziua de 24 decembrie 1989, au evoluat un număr de 362 de ţinte aeriene. Numărul foarte mare de ţinte existente la un moment dat în spaţiul aerian al ţării şi simularea executării atacurilor simultan din direcţiile vest, sud-vest, sud şi sud-est au creat o situaţie de o complexitate fără precedent, nemaiîntâlnită nici chiar în aplicaţiile sau antrenamentele desfăşurate anterior în cadrul Tratatului de la Varşovia, în care România era considerată ca fiind în eşalonul doi strategic. Inedit a fost şi faptul că majoritatea ţintelor au fost descoperite la înălţimi mici în interiorul ţării, neputându-se stabili direcţia de pătrundere în spaţiul aerian al României şi a identifica (preciza) agresorul. Nici una nu a răspuns la semnalul de recunoaştere prin radiolocaţie. Luând ca bază numărul mare de declaraţii scrise existente în dosarele unităţilor, se poate afirma că pe lângă ţintele aeriene imitate în spaţiul aerian al României au evoluat şi ţinte reale, constând din avioane, elicoptere, baloane cu poliedre reflectorizante şi alte mijloace aeriene teleghidate.
            Din modul de evoluţie al ţintelor aeriene rezultă că acţiunea lor a fost minuţios şi eficient programată cunoscându-se exact poziţiile de dislocare a unităţilor şi subunităţilor de rachete, artilerie, mitraliere antiaeriene şi de radiolocaţie, posibilităţile tehnicii din dotarea acestora, precum şi frecvenţele de lucru ale mijloacelor radioelectronice.
            Din analiza datelor prezentate rezultă că acţiunile simulate ale „inamicului aerian“ s-au derulat după un plan detaliat, pregătit minuţios şi executat cu forţe bine antrenate în acţiuni de diversiune pentru a intoxica sistemul de apărare antiaeriană al ţării şi pentru a-l paraliza.
            Datele şi informaţiile furnizate de martori oculari privind existenţa şi acţiunile unor ţinte aeriene în perioada 22-26 decembrie 1989 reflectă atât modul în care au funcţionat mijloacele tehnice, cât şi abnegaţia radiolocatoriştilor care le-au menţinut în funcţiune zi şi noapte.
În perioada 22-25 decembrie 1989 zona Aerodromului militar de la Deveselu a fost supusă unui intens bruiaj radoielectronic; în acest context, pe ecranele staţiilor de radiolocaţie apare un număr foarte mare de ţinte, ulterior constatându-se că acestea erau false. 
În zilele de 23 şi 24 decembrie 1989, odată cu lăsarea serii sunt observate lumini asemănătoare celor ale unor aeronave ce păreau că se deplasează spre Aerodromul Deveselu, având viteza aproximativă cu aceea a unui elicopter şi o înălţime de circa 400 m. În urma tragerilor cu tunurile antiaeriene de pe aerodrom, luminile îşi schimbă direcţia spre râul Olt, după care dispar:
            - 23 decembrie 1989 orele 18.00-18.30, militarii au observat mai multe lumini care se deplasau pe azimuturile 90, 110 şi 315 grade; asupra acestora s-a executat foc cu tehnica de artilerie antiaeriană, dar din cauza condiţiilor de vizibilitate redusă şi a faptului că ţintele aeriene au executat manevre, ţintele nu au fost lovite;
            - 24 decembrie 1989 orele 00.30-03.35, militarii aflaţi la postul de luptă observă urme luminoase ce se deplasau pe diferite direcţii (120, 270, 315 grade); s-a deschis focul asupra ţintei de pe direcţia 120 grade, fără a fi lovită;
- 24 decembrie 1989 orele 06.00-08.00, artileria antiaeriană deschide focul asupra unui elicopter care evolua din direcţia vest (270 grade), D=5 km., H=3 000 m, fără ca acesta să fie lovit.
Generalul Victor Atanasie Stănculescu, în calitate de Ministru al Apărării Naţionale, declara la începutul anului 1990 că în acele zile pe teritoriul ţării noastre s-a desfăşurat un război electronic cu arme sofisticate, pe fondul unui bruiaj electronic foarte intens, situaţie prin care România nu mai trecuse până atunci. Rămâne să aflăm (când oare?) cine l-a pus la cale şi cine a cules roadele declanşării lui.


Maior (rz.) Rd.Lc.
Aurel SOAREmarți, 14 iulie 2015

ZIUA TRANSMISIONIŞTILOR MILITARIStimati colegi transmisionişti!

         14 iulie 1873 marchează ziua de naştere a trupelor de transmisiuni şi se  sărbătoreşte în fiecare an ca „Ziua transmisioniştilor militari”. Când comemorăm această zi se cuvine să rememorăm insistenţa şi perseverenţa de care au dat dovadă pionierii comunicaţiilor.
          Nu putem să nu vorbim cu respect despre Samuel Finley Breeze Morse care, după ce a auzit de electromagnetism, i s-a conturat în minte o idee genială: aceea de a căuta o modalitate de a trimite mesaje prin intermediul unui cablu, folosind electricitatea. N-a stat pe gânduri, ci a realizat câteva prototipuri ale telegrafului încă din 1835, apoi a solicitat ajutorul unor prieteni, care l-au ajutat să îmbunătăţească exemplarele de probă . Aparatul electromagnetic pentru telegrafie a fost brevetat în 1840. În 1838 însă, după alte cercetări susţinute, Morse a pus la punct un sistem de linii şi puncte care să înlocuiască literele, numerele şi semnele de punctuaţie, care avea să-i poarte numele – codul Morse.
    

 Este imposibil să nu pronunţăm numele lui Alexandre Graham Bell care în anul 1876 a devenit prima persoană care a brvetat un dispozitiv capabil să emită şi să recepţioneze cuvintele rostite.
   
         Toate realizările tehnice cum au fost telegraful lui Samuel Finley Breeze Morse din 1837 sau telefonul lui Alexandre Graham Bell din 1876 au constituit baze ale creării societăţii informaţionale de astăzi şi au influenţat profund gîndirea militară românească din secolul al XIX-lea, mai ales în cea de-a doua jumătate a acestuia.
       În anul 1855 s-a înfiinţat o şcoală absolvită de primii 7 telegrafişti, iar în primăvara anului 1873 au fost trimişi pentru documentare în Franţa, Belgia şi Austria ofiţeri români, pe probleme referitoare la instruirea militarilor, la organizarea şi funcţionarea primelor subunităţi de telegrafişti.

Naşterea transmisiunilor în Armata Romaniei s-a produs la 14 iulie 1873 prin Înaltul Decret nr.1303, când, în organica batalionului de geniu, în cadrul primei companii de minări se înfiinţează "Secţiunea de telegrafişti militari" (având în compunere: 1 şef de secţie,15 manipulatori, şefi de ateliere-sergenţi sau caporali şi 30 lucrători telegrafişti), fapt ce demonstrează înţelegerea rolului şi locului şi rolului acestui suport tehnic în conducerea forţelor militare, care desfăşoară acţiuni pe spaţii mari şi în condiţii dintre cele mai grele. Prin Înaltul Decret nr. 1132 din 28 mai 1874 s-a hotărât înfiinţarea a patru secţii de telegrafie militară. Nucleul de personal al noilor secţii l-au constituit militarii care încadrau secţia înfiinţată în 1873. Aceste secţii, la numai câţiva ani de la constituire, au participat la Războiul de Independenţă din 1877-1878, asigurând nevoile de conducere atrupelor, fiind, în repetate rânduri, citate pentru destoinicia şi priceperea cu care au acţionat.
 
 
 
       Azi, la aniversarea a 142 de ani de la înfiinţarea armei Transmisiuni,  apreciem dăruirea cu care camarazii noştrii îşi fac datoria faţă de ţară în domeniul lor de activitate, acela al comunicaţiilor militare, apreciem cu respect tinereţea şi dăruirea cu care s-au făcut eforturi deosebite pe timpul pionieratului în domeniu, transformările ce au vizat oameni şi structuri militare, formarea specialiştilor de valoare şi de înaltă performanţă, şi crearea unei tradiţii a muncii şi acţiunilor de calitate în arma telecomunicaţiilor.

 
 
           14 iulie - Ziua Transmisioniştilor militari - ne oferă nouă, membrilor Subfilialei "VLAD ŢEPEŞ" Piteşti a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere "Alexandru Ioan Cuza", prilejul deosebit de a transmite tuturor transmisioniştilor militari, mult succes în îndeplinirea cu cinste a  nobilei misiuni căreia s-au dedicat, iar celor ce au slujit-o cu credinţă şi devotament, multă sănătate, fericire şi viaţă lungă.
 
La multi ani, stimaţi colegi transmisionisti!

Presedintele Subfilialei "VLAD ŢEPEŞ"-Piteşti
a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere
               Colonel  (r) com.infm.
Alexandru MONEA