vineri, 8 noiembrie 2019

EVENIMENTELE LUNII NOIEMBRIE 2019

Evenimente importante06 Noiembrie 2019 - Ziua Internaţională pentru prevenirea exploatării mediului în timp de război sau conflict armat
10 Noiembrie 2019 - Ziua Internaţională a ştiinţei pentru pace şi dezvoltare 
20 Noiembrie 2019 - Ziua Universală a Copiilor (UNICEF)
21 Noiembrie 2019 - Ziua Mondială a televiziunii (17 decembrie 1996)
25 Noiembrie 2019 - Ziua Internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor
30 Noiembrie 2019 - Ziua Românilor de pretutindeni, Ziua Mondială Împotriva Pedepsei cu Moartea
 


Zilele genurilor de armă şi specialităţilor militare


03 Noiembrie 2019 - Ziua Vânătorilor de Munte (Prin Ordinul M.C.G.R. nr. 294 din 3/16 noiembrie 1916, Şcoala Militară de Schiori - Bucureşti devenea Corpul Vânătorilor de Munte (comandant cpt. Virgil Bădulescu), menţionându-se că "... vânătorii de munte sunt destinaţi mai cu seamă misiunii de recunoaştere, de siguranţă şi legătură şi sunt chemaţi a funcţiona şi ca unitate tactică, în special în trecătorile Carpaţilor".)
08 Noiembrie 2019 - Ziua Înzestrării Armatei
10 Noiembrie 2019 - Ziua Artileriei (La 10 noiembrie 1843, prin porunca Domnească nr. 198, se legifera înfiinţarea primei baterii de artilerie în oastea română. )
12 Noiembrie 2019 - Ziua Statului Major General
12 Noiembrie 2019 - Ziua Cercetaşilor Militari (La 12 noiembrie 1859, domnitorul A.I.Cuza, prin Ordinul de Zi nr.83, a semnat actul de constituire a "Secţiei a II-a" din cadrul "Corpului de Stat Major General", ca prim element organizat al cercetării Armatei române. )
12 Noiembrie 2019 - Ziua Geodezilor Militari (Serviciul Topografic Militar s-a  înfiinţat în anul 1859.)
16 Noiembrie 2019 - Ziua Transporturilor Militare (La 16 noiembrie 1880)
29 Noiembrie 2019 - Ziua Infanteriei Marineluni, 7 octombrie 2019

EVENIMENTELE LUNII OCTOMBRIE 2019

Evenimente importante 

01 Octombrie 2019 - Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice Ziua Pensionarului (Organizaţia Naţiunilor Unite a apreciat în anul 1990 că este necesar ca statele lumii, guvernele lor să omagieze generaţiile vârstnice, pentru contribuţia lor la dezvoltarea societăţii) 29 ani ;
01 Octombrie 2019 - Ziua Internaţională a Muzicii;
04 Octombrie 2019 - Ziua Internaţională a Animalelor;
05 Octombrie 2019 - Ziua Mondială a Educaţiei (din 1994 sub egida UNESCO);
09 Octombrie 2019 - Ziua Mondială a Poştei (La 9 octombrie 1874 a fost înfiinţată Uniunea Generală a Poştelor, devenită, în 1878, Uniunea Poştală Universală . România este membru fondator!).
17 Octombrie 2019 - Ziua Internaţională pentru eradicarea sărăciei;
24 Octombrie 2019 - Ziua Naţiunilor Unite;
31 Octombrie 2019 - Ziua Internaţională a Mării Negre.

Zilele genurilor de armă şi specialităţilor militare

01 Octombrie 2019 - Ziua Scafandrilor Militari (La 1 octombrie 1976 s-a înfiinţat prima unitate de scafandri - Centrul de Scafandri - Constanta . 43 ani ;
09 Octombrie 2019 - Ziua Resurselor Umane (La 9 octombrie 1862, prin Înaltul Decret al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în cadrul Ministerului de Război, a luat fiinţă, "I-a Direcţie Personal şi Operaţii Militare", organizată pe două "diviziuni", din care ulterior au evoluat structurile de personal/resurse umane din Armata României.) 157 ani ;
25 Octombrie 2019 - ZIUA FORŢELOR ARMATE ROMÂNE (La 25 octombrie 1944, în timpul celui de-al doilea razboi mondial, militarii Diviziei a 9-a Infanterie au eliberat, la Carei, ultima brazdă de pământ românesc aflată sub ocupaţia hortistă. Sărbătorirea Zilei Armatei Române este stipulată de Decretul nr. 381 din 01.10.1959.). 60 ani ;
30 Octombrie 2019 - Ziua Relaţiilor Publice Militare (La 30 octombrie 1993, în baza Ordinului general al ministrului apărării şi a Ordinului Marelui Stat Major, Secţia de Informare şi Relaţii Publice a Armatei (SIRPA -înfiinţată la sfârsitul lunii octombrie 1991), s-a transformat în Direcţia de Informare şi Relaţii Publice a Armatei (DIRPA), iar în perioada 30 aprilie 1997 – 20 februarie 2007 a purtat denumirea de Direcţia Relatii Publice (DRP). Începând cu 20 februarie 2007, structura poartă denumirea de: Direcţia informare şi relaţii publice.). 26 ani ;

luni, 9 septembrie 2019

DESCHIDEREA ANULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA ȘCOALA MILITARĂ DE MAIȘTRI MILITARI ȘI SUBOFIȚERI A FORȚELOR TERESTRE

      În ziua de 09septembrie 2019, la Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre a avut loc festivitatea deschiderii anului de învățământ.
      La eveniment au participat membri ai Subfilialei „Vlad Țepeș” Pitești alături de militari aparținând eșaloanelor superioare militare și celorlalte categorii de forțe locale ale SNAp, precum și reprezentanți ai autorităților locale.  

PREȘEDINTELE
Subfilialei „Vlad Țepeș” Pitești a 
Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere
                             col.(r.) 
Alexandru MONEAPROGRAMUL LUNII SEPTEMBRIE 2019


Evenimente importante

 08 Septembrie 2019 - Ziua internaţională a alfabetizării (se marchează din anul 1966, la initiaţiva Congresului mondial pentru lichidarea analfabetismului desfăşurat la Teheran, în septembrie 1965).

18 Septembrie 2019 - Ziua Mondială a Geologilor.

21 Septembrie 2019- Ziua Internaţională a Păcii (Este sărbătorită în fiecare an pe 21 septembrie. Aceasta este dedicată păcii şi în special absenţei războiului şi a violenţei. De exemplu cum ar fi încetarea temporară a focului într-o zonă de război pentru accesul ajutorului umanitar. Ziua a fost sărbătorită pentru prima oară în 1982, iar de atunci este sărbătorită în fiecare an de mai multe naţiuni, organizatii politice, militare şi oameni.)

23 Septembrie 2019 - Ziua Internaţională Împotriva Exploatării Sexuale şi Traficului Femeilor şi Copiilor

26 Septembrie 2019 - Ziua Limbilor Europene.


Zilele genurilor de armă şi specialităţilor militare

01 septembrie 2019 - Ziua Informaticienilor Militari. La 1 septembrie 1963 s-a înfiinţat, prin ordinul Marelui Stat Major, Grupa de Automatizări din Direcţia Generală a Înzestrării - primul organism cu atribuţii de concepţie, coordonare şi înzestrare în domeniul informaticii militare şi automatizării conducerii trupelor.
04 septembrie 2019 - Ziua Tipografilor Militari.

19 septembrie  2019 - Ziua Artileriei şi Rachetelor Antiaeriene. La 19 septembrie 1916, pe timpul executării manevrei de la Flămânda de către Armata 3,  se realizează doborârea primului avion inamic de către o baterie de artilerie înzestrată cu tunuri antiaeriene propriu-zise (calibru 75 mm Deport), şi nu cu tunuri terestre adaptate.CENTENARUL ARMEI TANCURI DIN ARMATA ROMÂNIEI

      În ziua de 01 august 2019, la Școala de Aplicație pentru Unități de Luptă a avut loc festivitatea aniversării a 100 de ani de la înființarea armei tancuri în Armata româniei..
      La eveniment au participat membri ai Subfilialei „Vlad Țepeș” Pitești alături de militari aparținând eșaloanelor superioare militare și celorlalte categorii de forțe locale ale SNAp, precum și reprezentanți ai autorităților locale.  

PREȘEDINTELE
Subfilialei „Vlad Țepeș” Pitești a 
Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere
                             col.(r.) 
Alexandru MONEAEVENIMENTELE LUNII AUGUST 2019

Evenimente importante
06 august 2019 - Ziua Minerului
12 august 2019 - Ziua Internationala a Tineretului 
15 august 2019 - Ziua Marinei Române
23 august 2019 - Ziua Internationala de Comemorare a Victimelor Traficului Uman si Combaterii Lui sau Ziua Internationala de Comemorare a Sclaviei si Combaterii sale ( Drept recunoscut in Articolul 4 al Declaratiei Drepturilor Omului a Natiunilor Unite.)


Zilele genurilor de armă şi specialităţilor militare

1 august 2019 - Ziua Tanchiştilor (100 ani) Înfiinţarea, în 1919, a primei subunităţi de tancuri.
15 august 2019 - Ziua Marinei Române şi a Forţelor Navale, la sărbatoarea ortodoxă a Sfântei Marii.
21 august 2019 - Ziua Medicinei Militare (157 ani)
La 21 august 1862, prin Înaltul Decret Domnesc nr. 4629 a luat fiinţă Corpul Ofiţerilor Sanitari din Armată, atestându-se astfel medicina militară ca element specializat pentru asigurarea sanatăţii efectivelor militare.vineri, 5 iulie 2019

EVENIMENTELE LUNII IULIE 2019


Evenimente importante
11 Iulie 2019 - Ziua Mondială a Populaţiei (32 ani) (A fost declarata ca zi internaţională de către Organizaţia Naţiunilor Unite în 1987, când populaţia lumii a atins pragul de 5 miliarde)
23 iulie 2019 - Ziua Mondială a Mişcării Olimpice
29 iulie 2019 - Ziua Imnului naţional (171 ani) (Data când Deşteaptă-te, române! a fost recitat pentru prima oară, în 1848 la Râmnicu Vâlcea)

Zilele genurilor de armă şi specialităţilor militare

1 iulie 2019 - Ziua Muzicilor Militare (188 ani) Prin transpunerea în fapt a Regulamentului organic din 1/13 iulie 1831, în compunerea nou-născutelor batalioane de "miliţii" ale Armatei Naţionale permanente, intrau şi îşi începeau slujba sub drapel "ostaşii muzicanţi" (o fanfară era formată, conform prevederilor vremii, din "1 tambur, 24 muzicanţi şi 8 toboşari").

13 iulie 2019- Ziua Specialităţii Militare "Război Electronic"

14 iulie 2019- Ziua Transmisioniştilor Militari. (146 ani) În 1873, la 14 iulie, a luat fiinţă prima subunitate de transmisiuni - secţia de telegrafie, marcând astfel apariţia transmisiunilor militare.


15 iulie 2019- Ziua Submarinistului Militar

20 iulie 2019– Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene, la sarbatoarea ortodoxă a Sfântului Prooroc IlieTesviteanul. (106 ani de la apariţia primei legi de organizare a Aeronauticii Militare)
       Prin această lege se înfiinţa structura tehnico-organizatorică şi de instruire a aviaţiei, sub forma „Serviciului de aeronautică militară”, aflat în subordinea Inspectoratului General al Geniului ce devenea astfel „Inspectoratul General al Geniului şi al Aeronauticii”. Serviciul cuprindea două secţii: aviaţia şi aerostaţia, iar atribuţiile sale includeau studierea, procurarea, construirea şi întrebuinţarea „aparatelor de navigaţiune ce s-ar putea utiliza în armată”; administrarea şi mobilizarea unităţilor din subordine, pe măsură ce acestea urmau să se constituie; instruirea personalului navigant şi tehnic.
        Se înfiinţa, de asemenea, Corpul Aeronauţilor Permanenţi (pe baza unui angajament de trei ani) compus din piloţi de avioane, observatori de baloane şi mecanici, precizându-se diferitele categorii de personal militar şi condiţiile pe care trebuiau să le îndeplinească ofiţerii activi şi gradele inferioare care urmau să facă parte din Corpul Aeronauţilor Permanenţi. Prin stabilirea statutului personalului din aeronautică se recunoştea pentru prima dată calitatea de personal navigant, cu drepturile aferente. Prin textul legii se reglementa modul de acordare a brevetelor de piloţi şi observatori aerieni, condiţiile de admitere în şcolile de zbor, drepturile absolvenţilor şi înfiinţarea primelor de zbor.

23 iulie 2019- Ziua Presei Militare (160 ani) La 23 iulie 1859 apărea primul număr al săptamânalului "Observatorul militar".

25 iulie 2019- Ziua Radiolocaţiei (64 ani)Prin ordinul ministrului apărării naţionale  din 25 iulie 1955 au fost înfiinţateTrupele  Radiotehnice.

26 iulie 2019- Ziua Arhivelor Militare (99 ani)La 26 iulie 1920, în temeiul Ordinului nr. 4 al Marelui Stat Major, a luat naştere Depozitul de Arhivă al Secţiei 6 Istorie din Marele Stat Major.

29 iulie 2019– Ziua Imnului Naţional al României  (21 ani)
Ziua Imnului Naţional al României - Deşteaptă-te, române, simbol al unităţii Revoluţiei Romane din anul 1848, a fost instituită prin Legea  Nr. 99 din 26 mai 1998.