vineri, 5 iulie 2019

EVENIMENTELE LUNII IULIE 2019


Evenimente importante
11 Iulie 2019 - Ziua Mondială a Populaţiei (32 ani) (A fost declarata ca zi internaţională de către Organizaţia Naţiunilor Unite în 1987, când populaţia lumii a atins pragul de 5 miliarde)
23 iulie 2019 - Ziua Mondială a Mişcării Olimpice
29 iulie 2019 - Ziua Imnului naţional (171 ani) (Data când Deşteaptă-te, române! a fost recitat pentru prima oară, în 1848 la Râmnicu Vâlcea)

Zilele genurilor de armă şi specialităţilor militare

1 iulie 2019 - Ziua Muzicilor Militare (188 ani) Prin transpunerea în fapt a Regulamentului organic din 1/13 iulie 1831, în compunerea nou-născutelor batalioane de "miliţii" ale Armatei Naţionale permanente, intrau şi îşi începeau slujba sub drapel "ostaşii muzicanţi" (o fanfară era formată, conform prevederilor vremii, din "1 tambur, 24 muzicanţi şi 8 toboşari").

13 iulie 2019- Ziua Specialităţii Militare "Război Electronic"

14 iulie 2019- Ziua Transmisioniştilor Militari. (146 ani) În 1873, la 14 iulie, a luat fiinţă prima subunitate de transmisiuni - secţia de telegrafie, marcând astfel apariţia transmisiunilor militare.


15 iulie 2019- Ziua Submarinistului Militar

20 iulie 2019– Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene, la sarbatoarea ortodoxă a Sfântului Prooroc IlieTesviteanul. (106 ani de la apariţia primei legi de organizare a Aeronauticii Militare)
       Prin această lege se înfiinţa structura tehnico-organizatorică şi de instruire a aviaţiei, sub forma „Serviciului de aeronautică militară”, aflat în subordinea Inspectoratului General al Geniului ce devenea astfel „Inspectoratul General al Geniului şi al Aeronauticii”. Serviciul cuprindea două secţii: aviaţia şi aerostaţia, iar atribuţiile sale includeau studierea, procurarea, construirea şi întrebuinţarea „aparatelor de navigaţiune ce s-ar putea utiliza în armată”; administrarea şi mobilizarea unităţilor din subordine, pe măsură ce acestea urmau să se constituie; instruirea personalului navigant şi tehnic.
        Se înfiinţa, de asemenea, Corpul Aeronauţilor Permanenţi (pe baza unui angajament de trei ani) compus din piloţi de avioane, observatori de baloane şi mecanici, precizându-se diferitele categorii de personal militar şi condiţiile pe care trebuiau să le îndeplinească ofiţerii activi şi gradele inferioare care urmau să facă parte din Corpul Aeronauţilor Permanenţi. Prin stabilirea statutului personalului din aeronautică se recunoştea pentru prima dată calitatea de personal navigant, cu drepturile aferente. Prin textul legii se reglementa modul de acordare a brevetelor de piloţi şi observatori aerieni, condiţiile de admitere în şcolile de zbor, drepturile absolvenţilor şi înfiinţarea primelor de zbor.

23 iulie 2019- Ziua Presei Militare (160 ani) La 23 iulie 1859 apărea primul număr al săptamânalului "Observatorul militar".

25 iulie 2019- Ziua Radiolocaţiei (64 ani)Prin ordinul ministrului apărării naţionale  din 25 iulie 1955 au fost înfiinţateTrupele  Radiotehnice.

26 iulie 2019- Ziua Arhivelor Militare (99 ani)La 26 iulie 1920, în temeiul Ordinului nr. 4 al Marelui Stat Major, a luat naştere Depozitul de Arhivă al Secţiei 6 Istorie din Marele Stat Major.

29 iulie 2019– Ziua Imnului Naţional al României  (21 ani)
Ziua Imnului Naţional al României - Deşteaptă-te, române, simbol al unităţii Revoluţiei Romane din anul 1848, a fost instituită prin Legea  Nr. 99 din 26 mai 1998.