luni, 31 iulie 2017

1 August - ZIUA ARMEI TANCURI!
LA  POSTURI  !...Cea mai grea, cea mai puternica si cea mai glorioasa ARMA BLINDATA TERESTRA... !

         La inceputul  anului 1919, Ministerul de Război al Armatei Romane, in baza analizei conflictelor militare desfasurate sau in curs de desfasurare din Europa, din alte Teatre de Operatii militare din lume, si a contractului incheiat de guvernul roman cu cel francez privind achizitionarea unor care de lupta noi, la 1 august 1919( in alte documente este mentionata data de 1 octombrie 1919 ), se pun bazele infiintarii primului BATALION de CARE de LUPTA - PRIMA SUBUNITATE SCOLARA, a armei TANCURI, in garnizoana Mihai Bravu( intre Bucuresti si Giurgiu ).
La scurt timp după înfiinţarea batalionului, constatându-se că terenul de instrucţie de la Mihai Bravu nu era propice desfăşurării instrucţiei, fiind aproape complet desfundat, inexistenţa unui drum de acces, dar şi greutăţile existente în cazarea oamenilor (spaţiul insuficient asigurării funcţionării atât a şcolii, cât şi a unităţii operative), s-a propus ca subunitatea de tancuri să fie mutată într-o altă garnizoană. Generalul Ion Răşcanu, ministru de război în acea perioadă, vizitând batalionul şi „constatând starea de lucruri mai sus expusă, ordonă ca aceasta să-şi schimbe reşedinţa la Târgovişte, în cazarma regimentului 10 Roşiori”. La 4 decembrie 1919, batalionul a început deplasarea către Târgovişte, iar la 6 decembrie, ca urmare a măsurilor organizatorice adoptate de comanda subunităţii, acesta era instalat în noua cazarmă.
 Nevoile operaţionale reale ale armatei României Mari in raport cu nivelul de dezvoltare al armei tancuri in aproape toate tarile occidentale ale Europei, impun nu numai o analiza elaborata a situatiei, dar si certitudinea ca,  existenţa  unui singur  batalion de care de luptă,  era  insuficientă. Drept urmare începând cu data 1 ianuarie 1921, prin Înalt Decret nr. 5488 din 25 decembrie 1920 s-a trecut la înfiinţarea primei UNITATI de TANCURI din armata română, prin transformarea Batalionului Care de Luptă, în Regimentul Care de Luptă, organizat pe doua batalioane. Garnizoana noii unităţi a fost stabilită în oraşul Târgovişte.
In noile conditii de organizare, planificare si desfasurare a instructiei speciale pentru tanchisti si instructiei generale pentru celalalte arme, Regimentul Care de Luptă ,intra intr-o noua etapa de conceptie si desfasurare a misiunilor de lupta incredintate . Aceasta a impus ca în martie 1928 să se înfiinţeze în cadrul unităţii „biroul instrucţiei”, care avea ca atribuţii: studierea şi pregătirea directivelor generale pentru desfasurarea  instrucţiei în corp; studierea şi pregătirea aplicaţiilor pe hartă şi în teren pregătirea programului diferitelor trageri cu tot armamentul regimentului, urmărirea şi semnalarea la timp a modului executării programului de instrucţie de către unităţi.
În luna mai 1929 Regimentul Care de Luptă, primeste  Drapelul de luptă.Festivitatea a avut loc la Târgovişte, în curtea cazărmii regimentului, în prezenţa întregului efectiv al unităţii. Cu această ocazie, comandantul s-a adresat militarilor tanchişti, chemându-i să păstreze cu cinste şi onoare Drapelul de luptă al unităţii şi să-l apere cu preţul sacrificiului suprem.
În perioada 1936 - 1937, regimentul a fost inzestrat  cu maşini de luptă moderne, importate din Cehoslovacia. Ca urmare a sporirii numărului de tancuri, regimentul este organizat pe trei batalioane. In raport cu tehnica militara din dotare, batalioanele au fost denumite astfel:  Batalionul 1 Care de Luptă „Renault”, Batalionul 2 Care de Luptă „R2” (România 2) şi Batalionul 3 Care de Luptă „R2”, ( (carele de luptă R.2 erau fabricate în uzinele Skoda din Cehoslovacia ).
Evoluţia structurilor de organizare, acumulările şi transformările care au avut loc în evolutia armei,  noile realităţi politico-militare europene, au determinat factorii de decizie ai conducerii militare superioare a ţării, sa ia hotararea infiintarii unor noi subunitati si unitati de care de lupta. Evaluările făcute,aveau la bază, pe de o parte, posibilitatea economico-financiară a statului român în perioada 1930-1940, precum şi un plan de reorganizare a armatei, întocmit odată cu numirea generalului Ion Antonescu în funcţia de Sef al Marelui Stat Major, la 1 decembrie 1933. La 20 aprilie 1934, Ion Antonescu semneaza  raportul de dezvoltare si  „Instrucţiunile pentru motorizarea armatei”, document istoric  pentru crearea unor noi unităţi şi mari unităţi de care de luptă în armata română şi înzestrarea lor cu tehnică de luptă modernă. Prin aplicarea noii legi urma să se înfiinţeze încă patru noi regimente de care de luptă. În realitate însă, a fost înfiinţat doar Regimentul 2 Care de Luptă, la 1 noiembrie 1939, avand  garnizoana la Târgu Mureş. Cauzele economice nefavorabile existente in aceasta perioada de timp, cât şi disputele între adepţii liniei conservatoare, susţinători ferventi ai menţinerii vechilor structuri organizatorice ale armatei, şi cei ai reformelor , reprezentaţi, din păcate, in numar mic în Consiliul Superior al Armatei, determina inevitabil, un proces de incetinire a dezvoltarii armei tancurilor in Armata Romaniei Mari. Parte integrantă a amplului proces de reorganizare şi modernizare a trupelor de uscat, perfectionarea structurilor de organizare a carelor de lupta, a continuat si  s-a amplificat în mod deosebit in perioada pregatitoare a celui de-al doilea război mondial, conditii in care,se infiinteaza prima Mare Unitate din armata romana - Brigada 1 Motomecanizata .
Incepand cu 1941, evolutaia trupelor de tancuri din armata romana, cunoaste mai multe etape de actiune si dezvoltare, raportate la situatia generala concreta a armatei, in contextul politic, economic si strategic- militar al tarii astfel :

I. ETAPA DOCTRINEI DE ACTIUNE SI REORGANIZARE:

1. În timpul campaniei din 1941 pentru eliberarea Basarabiei, trupele de blindate au acţionat conform doctrinei germane, ca Uniti de Soc;
2. In operatia armata de cucerire a Odesei, trupele de tancuri din Armata 4 romana , trupele de tancuri au fost folosite pe subunităţi distincte, în sprijinul trupelor de infanterie. Deoarece militarii români nu erau instruiţi pentru  acest tip de actiuni de  luptă, deseori tancurile au rămas fără sprijin apropiat, sporind gradul de vulnerabilitate in fata vânătorilor de tancuri sovietici . Ca urmare, trupele au suferit pierderi importante, diminuand semnificativ capacitatea de luptă;           3. Urmare a participarii in  bătălia de la Stalingrad si a noilor conditii de adaptare a dispozitivelor de lupta la specificul actiunilor de lupta, batalioanele  de tancuri din armata romana se reorganizeaza ,fiecare batalion avand in compunere, câte o companie de tancuri mijlocii, fiecare companie de tancuri cu cate 11 tancuri T-3 şi T-4;
4. La 28 octombrie 1943 s-a votat legea pentru reorganizarea forţelor armate care prevedea, şi organizarea trupelor de tancuri; 
5. La 1 noiembrie 1943, s-a infiintat  Comandamentul Trupelor Motomecanizate, structura cu atributii in  coordonarea şi conducerea trupelor motomecanizate din armata română. In cadrul acestui comandament, se pun bazele REZERVEI  Diviziei 1 blindată, numită Dvizia 1 blindată-instrucţie, dotată cu tehnică de luptă de provenienţă germană;
6.  Incepând cu 26 aprilie 1944, Divizia 1 blindată este numită Divizia 1 blindată  <<ROMANIA MARE >>;
7. Intre 19 si 23 august 1944, ca urmare a pierderilor catastrofale in operatia STALINGRAD si a primirii ordinului de retragere din lupta, Divizia 1 blindata , a fost capturata aproape in intregime. In urma protocolului secret româno-sovietic semnat la 26 octombrie 1944, armata română a fost obligată să desfiinţeze o serie de comandamente, mari unităţi  şi unităţi, inclusiv  Divizia 1 blindată „ROMÂNIA MARE”.

II. ETAPA DE TRANSFORMARE, DEZVOLTARE si RESTRUCTURARE IMPUSA:

1. După  30 decembrie 1947, procesul de transformare  a armatei române,  început chiar de la 23 august 1944, a intrat într-o nouă fază, dupa  aproape un deceniu de influenta sovietica;
2. In perioada 1948 - 1968 transformarile  structurilor de conducere existente la nivel central, au loc concomitent cu cele din organizarea, inzestrarea si instruirea trupelor;
3. Tot in aceasta perioada, asistam la o avalansa a "Conceptiei Sovietice"de pregatire a trupelor se tancuri in armata romana. Ca exemplu, in 1953 , MSt.M , a tiparit si distribuit  unităţilor subordonate Comandamentului Trupelor Blindate , un număr de 895 de broşuri sovietice privind lupta (operaţia) de apărare şi ofensivă a armatei, instrucţiuni generale asupra tancurilor şi a proprietăţilor tehnice şi de luptă etc. In acelasi timp, prin presiunile facute pentru  organizarea şi funcţionarea Comandamentului de Tancuri, se  solicitau diferite materiale pentru pregătirea cadrelor, desfăşurarea instrucţiei şi asigurarea tehnică de specialitate, arătându-se că: „… mai urgent decât toate este însă obţinerea de materiale vechi necesare formării cadrelor pentru învăţarea noului material şi al literaturii sovietice de specialitate (tancuri şi autotunuri)”;
4. Situatia generala caracterizata de perioada 1945-1989, arata că arma tancuri, a cunoscut în armata română,o evoluţie ascendent - pozitivă şi că aceasta a reprezentat, cel puţin până acum, etapa de maximă dezvoltare  a trupelor române de tancuri, prin amploarea organizatorică specifică, cantitatea materialului, capacitatea industriei autohtone de apărare de a produce tancuri, baza materială de instrucţie, cheltuielile materiale alocate procesului de instruire a militarilor tanchişti;
5. Determinările de natură obiectivă şi subiectivă, provenind din mediul politic, economic, ideologic şi militar, au avut un impact major , in evolutia armei tancuri din armata romana si au fost caracterizate in principal de :  inregimentarea mai întâi totală, apoi parţială a doctrinei şi strategiei militare a României, in doctrina şi strategia militară a Tratatului de la Varşovia; tendinţele care s-au manifestat pe plan mondial în dezvoltarea armei tancuri; evoluţia economiei româneşti în general şi în special a industriei acesteia; trecerea la producerea de tancuri şi alte blindate, în cadrul  dezvoltării industriei naţionale de apărare; insuficienta încredere a conducerii politice a statului român în loialitatea aliaţilor din cadrul Tratatului de la Varşovia; ambiţia politică a conducătorilor ţării, în special după 1965;
6. Intrarea României în sfera de influenţă a Uniunii Sovietice a culminat din punct de vedere militar cu integrarea ei în structura  Tratatului de la Varşovia,  armata română  trebuind să accepte şi să adere la doctrina şi strategia militară,  în care fusese integrată de puterea  sovietica. , faptul că forma de bază şi principală a acţiunilor militare într-un viitor război va fi ofensiva desfăşurată cu mase mari de tancuri şi cu întrebuinţarea armei nucleare, statele membre ale Tratatului au fost nevoite să le accepte;
7. Evoluţia tancurilor în armata română a cunoscut însă şi influenţe venite din evoluţia blindatelor pe plan internaţional. Acestea s-au manifestat atât sub aspect cantitativ prin proporţionarea permanentă a numărului de tancuri din înzestrarea armatei în raport cu media numărului de tancuri existente în state de mărime comparabilă, dar, mai ales, prin îmbunătăţirea constantă a calităţii lor, chiar dacă insuficienţa resurselor nu a permis niciodată României să deţină tancuri din ultima generaţie:
8. Dupa 1977, România, a trecut la un program de dezvoltare în plan structural, organizatoric şi de înarmare fără precedent, trecandu-se  la înfiinţarea unor noi mari unităţi mecanizate şi de tancuri pe cele mai expuse direcţii strategice şi pe producerea mijloacelor destinate apărării armate a ţării în industria românească. Primul semnal de riposta al statului roman, în cazul unei agresiuni, a fost dat de conducerea politică a ţării, prim măsurile luate în plan militar. În acest sens, printre măsurile luate imediat sau la puţin timp după invadarea Cehoslovaciei a fost şi aceea de a se înfiinţa noi mari unităţi şi unităţi, iar altele să fie redislocate pe principalele direcţii ameninţate în cazul unei agresiuni armate. Procesul a inclus şi înfiinţarea celei de a doua divizii de tancuri a armatei româna, Divizia 57 Tancuri Bucuresti;
9. Momentul de criză din 1968 a declanşat,  un proces ambiţios de aplicare a unei doctrine naţionale de apărare, având drept concept fundamental „apărarea patriei de către întregul popor”. Pentru operaţionalizarea unui asemenea concept strategic, în 1968 a apărut nevoia urgentării creării unei industrii proprii de apărare a României, pentru fabricarea nu numai a armamentului uşor de infanterie, ci şi a tunurilor pentru artilerie, a tancurilor, transportoarelor blindate, avioanelor şi elicopterelor, precum şi a muniţiei aferente;
10. La sfarsitul anului 1970 si inceputul anului 1980 ,concomitent cu începerea producţiei în serie a tancului românesc, România a importat si  tancul mijlociu T – 72 din Uniunea Sovietică, unul din cele mai performante tancuri din acea perioadă din Europa;
11. Între anii 1987 şi 1988, într-un timp extrem de scurt, s-a reuşit proiectarea şi realizarea prototipului unei serii mici de 5 bucăţi, a tancului românesc TR – 125 (P 125), ca cea mai noua realizăre a experienţei cercetătorilor români şi ale industriei naţionale de apărare aflată în perioada de apogeu. Acest tanc a fost dotat  cu cele mai moderne echipamente care erau în curs de experimentare  sau asimilare în fabricaţie, de industria românească: tunul calibru 125 mm, mecanismul de încărcare automată a tunului, telemetru laser, calculator balistic, luneta pentru tragerile cu noul tun, noul proiector de tip L – 2, instalaţii de avertizare împotriva iluminării cu laser, cu fascicule electromagnetice, de lansare a grenadelor fumigene. In acelasi timp s-a reuşit experimentarea şi asimilarea noilor tipuri de muniţie pentru tun, lansatoare de grenade fumigene etc..
12.Procesul de reformă a organismului militar al României declanşat după anul 1990 a avut consecinţe nefaste asupra evoluţiei armei tancuri în armata Romaniei. Industria de aparare a Romaniei a fost practic distrusa, iar odata cu aceasta , productia de tancuri si nu numai s-a oprit !?.


Ce destin curios!
La Multi Ani Armei Tancuri!

SEFUL PROMOTIEI SCOLII MILITARE DE OFITERI ACTIVI TANCURI SI AUTO „Mihai Viteazul” - Promotia 1971 ,

Vicepreședinte al CD/SCMD Coordonator Filiale MUNTENIA SUD
Presedintele Filialei Pitesti

Colonel ec.Victor POPESCU


EVENIMENTELE LUNII AUGUST 2017

Evenimente importante

06 august 2017 - Ziua Minerului
12 august 2017 - Ziua Internationala a Tineretului 

15 august 2017 - Ziua Marinei Române
23 august 2017 - Ziua Internationala de Comemorare a Victimelor Traficului Uman si Combaterii Lui sau Ziua Internationala de Comemorare a Sclaviei si Combaterii sale ( Drept recunoscut in Articolul 4 al Declaratiei Drepturilor Omului a Natiunilor Unite.)


Zilele genurilor de armă şi specialităţilor militare

1 august 2017 - Ziua Tanchiştilor (98 ani) Înfiinţarea, în 1919, a primei subunităţi de tancuri.
15 august 2017 - Ziua Marinei Române şi a Forţelor Navale, la sărbatoarea ortodoxă a Sfântei Marii.
21 august 2017 - Ziua Medicinei Militare (155 ani)
La 21 august 1862, prin Înaltul Decret Domnesc nr. 4629 a luat fiinţă Corpul Ofiţerilor Sanitari din Armată, atestându-se astfel medicina militară ca element specializat pentru asigurarea sanatăţii efectivelor militare.
marți, 25 iulie 2017

ZIUA RADIOLOCAȚIEI


Supravegherea spaţiului aerian, de la pândă la radar ! Aplicaţie complexă a ingineriei tehnice, îndeosebi a electronicii, radiolocatorul sau radarul a apărut ca un răspuns la dezvoltarea aviaţiei militare.  Radarul a fost creat iniţial din necesitatea descoperirii în timp util a mijloacelor aeriene ale adversarului. Folosit încă din primul deceniu al existenţei sale (1930-1940) în domeniul supravegherii aeriene, radarul a fost înglobat în sisteme de astfel de mijloace tehnice care erau distribuite relativ uniform în zonele de interes, în concordanţă cu nevoile apărării împotriva mijloacelor de atac aerian (Anglia, Germania...).

Radiolocatorul este o instalaţie complexă realizată pentru detectarea şi localizarea diferitelor obiecte în spaţiu, de regulă în afara câmpului vizibilităţii directe, şi care utilizează în acest scop ecoul radio. 


La baza construcţiei şi funcţionării radiolocatoarelor stau cercetări teoretice şi a experimentarea  unor fenomene fizice care au condus la enunţarea aşa-numitelor principii  ale radiolocaţiei: 

-propagarea rectilinie şi cu viteză constantă (aproximativ 300 000 km/s) într-un mediu omogen a oscilaţiilor electromagnetice în gama undelor ultrascurte;

-reflexia undelor electromagnetice la suprafaţa de separare dintre două medii cu constante dielectrice diferite;

-interferenţa undelor electromagnetice, ceea ce permite concentrarea energiei radiate într-un fascicul îngust;

-recepţionarea la staţia de radiolocaţie a unui semnal reflectat atestă întâlnirea unui obiect care are capacitatea de a reflecta undele electromagnetice (de exemplu un avion);

-dacă se măsoară timpul scurs din momentul emiterii unui semnal până la recepţia celui reflectat, se poate determina distanţa dintre radiolocator şi obiectul detectat;

-dacă semnalul este emis într-o singură direcţie, într-un fascicul îngust, atunci se poate determina şi azimutul (direcţia) obiectului detectat;

-dacă fasciculul este suficient de îngust şi în plan vertical, atunci se poate determina şi înălţimea obiectului detectat. 

În scurta sa istorie radiolocatorul s-a dezvoltat rapid, dovedindu-şi utilitatea în multe domenii:

-supravegherea spaţiului aerian, terestru, maritim şi cosmic;

-dirijarea aviaţiei şi rachetelor cosmice;

-ochirea precisă în afara vizibilităţii directe şi dirijarea proiectilelor (rachetelor) spre ţinte etc.

Trebuie să spunem de la bun început că radiolocaţia, ca armă din cadrul Sistemului Naţional de Apărare are o  „vârstă“ care, la prima vedere, pare a unui adolescent în comparaţie cu armele de îndelungată tradiţie ale Armatei Române. 

Situaţia internaţională existentă după cel de-al doilea război mondial, începerea războiului rece şi evoluţia în ritm susţinut a mijloacelor de atac aerian au impus, ca o necesitate obiectivă, organizarea şi în ţara noastră a unui sistem nou de supraveghere a spaţiului aerian.    

Radiolocaţia a cunoscut o evoluţie spectaculoasă în domenii dintre cele mai diverse, îndeosebi cel militar. Armata română nu puteaa face excepţie, astfel că în baza Legii nr. 938 din martie 1939 a luat fiinţă Serviciul general de Pândă şi Alarmă. Pe teritoriul României au fost amplasate 6 staţii de radiolocaţie de producţie germană (3 FREYA şi 3 WURTZBURG), iar structura Serviciului, reorganizată în timp pe 28 zone de apărare antiaeriană, a funcţionat până la 9 mai 1945. A urmat o perioadă de căutare a celei mai potrivite soluţii pentru întrebuinţarea radiolocatoarelor în sistemul de apărare a ţării.

La data de 15 aprilie 1949, prin Ordinul nr. 45.453 al Marelui Stat Major, se aprobă înfiinţarea Comandamentului Apărării Antiaeriene a Teritoriului, subordonat direct Ministerului Apărării Naţionale¹. În cadrul  acestui comandament au fost înfiinţate unităţi şi subunităţi specializate pentru supravegherea spaţiului aerian al ţării şi de informare asupra evoluţiei tuturor aeronavelor în acest spaţiu. A devenit operativă Secţia de Pândă Aeriană care avea în compunere categoriile de pândă radio, pândă teritorială şi pândă electromagnetică (radiolocaţie). Centrul General de Pândă Aero are pentru început în subordine prima campanie de radiolocaţie, cea de la Bucureşti – Băneasa, dotată cu staţii de tipul S.C.R.-527 D (de producţie americană), AN-TPS - 53 (engleză) şi WURTZBURG (germană). Compania de radiolocaţie, înfiinţată la data de 1 august 1949 prin Ordinul Marelui Stat Major nr. 46.642 din 26 iulie 1949, este comandată de cpt. Ilie Ciupagea. Aici a fost pregătit pentru prima oară în ţara noastră personal necesar cunoaşterii şi exploatării staţiilor de radiolocaţie WURTZBURG, AN-TPS-3 şi SCR-527A. Procesul de pregătire teoretică şi practică a personalului care trebuia să execute serviciul de luptă a scos în evidenţă o serie neajunsuri de ordin material şi financiar. Lipsa mijloacelor financiare, condiţiile proaste de cazare, repartizarea, fără să se ţină seama de specificul armei, unor recruţi neştiutori de carte, ori absolvenţi a patru clase, incapabili să-şi însuşească cunoştinţe de specialitate pentru a fi pregătiţi ca telefonişti, radiotelegrafişti, electromecanici, operatori şi pândari aerieni au necesitat eforturi deosebite din partea instructorilor militari.

Ulterior se înfiinţează succesiv alte companii şi batalioane care sunt înzestrate cu staţii de radiolocaţie de producţie sovietică de tipul 3P-20, GP-3A, P-8 şi P-20.  

La sfârşitul anului 1950 erau create toate condiţiile organizatorice pentru transformarea Serviciului de Pândă Aeriană într-o structură superioară, Serviciul de Observare, Informare, Legături Aero (O.I.L.A.).

Urmează o altă perioadă de timp în care au avut loc numeroase adaptări şi reorganizări, căutări şi precizări în modalitatea de a se organiza cât mai eficient procesul de cercetare şi supraveghere a spaţiului aerian al României. În această perioadă s-au pus bazele realizării unui sistem de radiolocaţie care urma să înlocuiască sistemul O.I.L.A., depăşit din punct de vedere organizatoric şi tehnic.   

Ziua care semnifică apariţia radiolocatiei ca sistem unic de supraveghere a spaţiului aerian al României este cea de 25 iulie 1955. Prin ordinul C.L.-0074 al Comandanentului Apărării Antiaeriene a Teritoriului se înfiinţează Trupele radiotehnice, ca armă distinctă în armata României. Noua armă avea în  compunere 3 regimente şi 2 batalioane, organizate în 12 noduri şi 14 posturi radiotehnice. 

La o analiză în cunoştinţă de cauză, de la înfiinţare până în zilele noastre, se poate constata un salt uriaş în evoluţia radiolocaţiei ca armă prin excelenţă tehnică în cadrul sistemului naţional de apărare.

Primele radare care au funcţionat pe teritoriul ţării noastre au fost de producţie germană, FREYA şi WURZBURG, acestea fiind instalate în timpul celui de-al doilea război mondial pentru apărarea litoralului Mării Negre. S-au importat şi staţii de radiolocaţie americane, mobile şi modulate, care puteau fi transportate în diferite locaţii. După sosirea trupelor sovietice, acestea au fost considerate pradă de război, deci demontate şi trimise în URSS. Doar câteva staţii WURZBURG, deteriorate în cursul luptelor, au fost reparate şi au rămas în dotarea armatei române. 

Violarea spaţiului aerian al României de către avioane din „blocul capitalist” din care se aruncau manifeste şi erau paraşutaţi agenţi occidentali, situaţie care a durat până spre sfârşitul anilor ’50, a determinat URSS să întărească mijloacele de cercetare a spaţiului aerian românesc. De aceea, începând cu anul 1954, sunt introduse în exploatare staţii radar de fabricaţie rusească. Astfel au apărut radarele sovietice P-3, P-8, dotarea Armatei Române de-a lungul anilor fiind, de regulă, în urmă cu două-trei generaţii faţă de ceea ce era în funcţiune la producător. 

După cel de-al doilea război mondial radiolocaţia a evoluat pas cu pas, de la posturile de pândă şi ascultare a avioanelor care survolau spaţiul aerian al ţării la un sistem de cercetare bine pus la punct, organizat pe subunităţi, unităţi şi mari unităţi radiotehnice. Raza de descoperire a unui radar a  făcut în decurs de trei decenii saltul uriaş de la câteva zeci de kilometri la aproape o mie de  kilometri. Cu paşi mai mari sau mai mici, în funcţie de ceea ce ni se oferea pe bani grei şi trenuri încărcate cu produse agricole, radiolocaţia a evoluat către un sistem de cercetare bine pus la punct, organizat pe subunităţi, unităţi şi mari unităţi radiotehnice, raza de descoperire a unui radar făcând saltul de la 60 km din anii 1950, la 600 km în anii 1980. Acest salt uriaş a fost posibil, într-o perioadă relativ scurtă, datorită faptului că tehnica de radiolocaţie încorporează descoperirile la zi în domeniul radioelectronicii, saltul în distanţa de descoperire fiind echivalent cu cel de la simpla triodă la coplexul procesor.

 Începând cu anul 1955, an în care s-au constituit trupele radiotehnice, România a intrat în componenţa Tratatului de la Varşovia. Ca o  consecinţă a faptului că am fost parte a acestui tratat, dotarea cu mijloace de radiolocaţie a armatei române a rămas tributară decidenţilor din alianţă până la desfiinţarea acesteia, în anul 1991.  

Până în anul 1978 a continuat dotarea cu tehnică sovietică de tipul: P-12, P-30, P-15, P-35, PRV-11 şi P-37. Odată cu impunerea necesităţii unui sistem integrat s-a introdus în exploatare pe scară largă şi aparatura de automatizare de tipul VP-01, VP-02, VP-04, VP-11. Ulterior, având în vedere necesitatea îmbunătăţirii parametrilor zonei de cercetare a spaţiului aerian, numărul subunităţilor de radiolocaţie a crescut la 56 şi cel al radarelor la 234, importându-se noi tipuri de tehnică: P-18, PRV-13, P-14, PRV-17, START-1M şi ST-68.  

Structurile de comandă şi învăţământ au evoluat concomitent cu perfecţionarea categoriilor de tehnică de radiolocaţie introduse în exploatare. Astfel, în anul 1960, Şcoala Militară de ofiţeri activi de radiolocaţie, care fusese înfiinţată în anul 1952 la Sibiu, a fost mutată la Braşov unde fiinţează şi astăzi sub o altă formă şi cu un număr mult redus de cursanţi.   

Ca urmare a restructurărilor care au avut loc în întreaga armată în vederea aderării României la NATO, în anul 1998 au fost desfiinţate Brigada 46 Radiotehnică-Ploieşti (înfiinţată în anul 1965) şi Brigada 41 Radiotehnică-Timişoara (înfiinţată în anul 1966). Locul acestor Mari Unităţi a fost luat de Centrele de Radiolocaţie (similar regimente). S-a urmărit astfel creşterea operativităţii, supleţei şi eficienţei actului de decizie, optimizarea fluxului informaţional despre situaţia aeriană şi crearea condiţiilor pentru realizarea sistemului integrat, militar şi civil, de gestionare a spaţiului aerian.

Revenind la realitatea sistemului militar de management al spaţiului nostru aerian, acesta este format din unităţile de radiolocaţie subordonate marilor unităţi de aviaţie şi apărare antiaeriană. Radarele din înzestrarea unităţilor şi subunităţilor de radiolocaţie, care execută cercetarea spaţiului aerian zi şi noapte, sunt dispuse în teren la distanţe variabile de frontiera de stat, pentru a realiza o zonă continuă de cercetare. Problema sensibilă este aceea a parametrilor zonei de cercetare prin radiolocaţie, îndeosebi a limitei inferioare. 

La acestea se adaugă şi o  serie întreagă de probleme tehnice şi de încadrare:

-radarele  sunt în proporţie de peste 90 la sută de producţie sovietică, generaţia anilor 70-80;   

-lipsa pieselor de schimb, îndeosebi a tuburilor electronice speciale (insuficienţa fondurilor face imposibil importul acestora);

-eficienţa relativ scăzută a sistemelor de protecţie la bruiaj activ, de imitaţie sau ochit de radiolocaţie; 

-imposibilitatea asigurării celei de-a doua surse de alimentare cu energie electrică din lipsă de baterii de acumulatori pentru grupurile electrogene; 

-insuficienţa materialelor de întreţinere şi lichidelor speciale, ceea ce afectează calitatea lucrărilor periodice de întreţinere tehnică  şi fiabilitatea în funcţionare; 

-lipsa de personal specializat, accentuată odată cu aplicarea fără o analiză punctuală a reducerilor forţate de efective.

Ce ar fi de făcut pentru scoaterea radiolocaţiei, armă prin excelenţă tehnică, din această postură de „cenuşăreasă“ a apărării antiaeriene?

Îndrăznim câteva sugestii:  

-importul strictului necesar de tuburi electronice speciale necesare pentru aducerea în parametri a sistemelor de protecţie şi emisie a radarelor existente (un asemenea radar a descoperit „invizibilul“ F-117 în Iugoslavia);

-achiziţionarea sau adaptarea aparaturii de recunoaştere amic-inamic existente pentru radarele de cercetare îndepărtată;  

-prelungirea sursei de funcţionare a radarelor de gamă metrică, stabile în funcţionare şi destul de mobile, care asigură în caz de necesitate coeficientul de suprapunere necesar pentru descoperirea la înălţimi mici; 

-creşterea capacităţii de centralizare şi prelucrare a datelor de supraveghere radar de la sursele primare într-un sistem unic, cu structuri distincte;

-păstrarea în sistemul militar a specialiştilor în exploatarea şi depanarea radarelor, pentru a căror formare sunt necesari 5-10 ani da pregătire şi activitate în domeniu.   

Introducerea în dotarea subunităţilor de radiolocaţie a sistemelor radar moderne 3D cu rază lungă de acţiune (FPS-117) cu rază mică de acţiune (Gap Filler) şi operaţionalizarea ASOC (Centrul de operaţii pentru suveranitate aeriană) au creat bazele modernizării, ale trecerii de la radiolocaţia analogica la cea digitală cu o bună protecţie la toate categoriile de bruiaj, precum şi la posibilitatea lucrului compatibil cu sistemele aviaţiei militare şi civile. 

Ultima achiziţie intrată în înzestrarea trupelor de radiolocaţie este radarul tridimensional FPS-117, de producţie americană. Este un radar care utilizează tehnologii noi şi încorporează sistemul C3I, comanda regimurilor de lucru şi controlul funcţionării aparaturii efectuându-se prin calculator, iar transmiterea informaţiei despre situaţia aeriană se realizează automat către ASOC, de unde se pot comanda regimurile de lucru ale radarului. Ar exista totuşi un amendament: a fost verificat şi i-au fost determinate posibilităţile doar în timp de pace. 

Analizând cu obiectivitate calităţile tehnice ale acestui radar : fiabilitate ridicată, monitorizarea şi izolarea defecţiunilor cu ajutorul calculatorului, condiţii optime de exploatare şi întreţinere, nu trebuie să absolutizăm şi este necesar să arătăm că, în condiţiile de relief ale ţării noastre, radarul FPS-117 nu poate să asigure suficienţa supravegherii spaţiului aerian, iar mobilitatea, în cazul unui eventual conflict, este aproape inexistentă. Tocmai de aceea pentru realizarea unui management eficient, în special în situaţii de criză, este obligatorie completarea supravegherii spaţiului aerian cu radare moderne de observare la joasă înălţime şi cu o mobilitate ridicată. Acest lucru nu este posibil însă în viitorul apropiat.

Se dispune de un Program ASOC (Air Sovereignty Operation Center), rezultat direct al Iniţiativei Spaţiului Aerian Regional (RAI), lansat în anul 1994, la Praga. ASOC-ul este un Centru de Operaţii pentru Suveranitatea Aeriană, centru al apărării pe timp de pace, având capacitatea de a exercita controlul suveranităţii spaţiului aerian naţional prin crearea unei imagini aeriene la nivelul întregii ţări, în timp real. 

Programul ASOC trebuie să constituie prima etapă a misiunii de asigurare a suveranităţii aeriene pe timp de pace, acesta afişând situaţia recunoscută prin integrarea tuturor sistemelor de management al spaţiului aerian (inclusiv Centrul de Control al Traficului Aerian Civil) şi prin cooperarea regională cu sistemele similare care funcţionează în ţările vecine (inclusiv Puncte de Comandă NATO). 

Activitatea conjugată a acestor sisteme trebuie să ducă la:

-actualizarea permanentă a imaginii aeriene integrate;

-însoţirea în coordonate transmise sub o formă consacrată, comună tuturor sistemelor, a aeronavelor care survolează teritoriul naţional;

-identificarea aeronavelor care se realizează, în special, printr-o aparatură standardizată aflată la bordul aeronavelor „amice”;

-intervenţia oportună în cazuri deosebite de abateri de la traiectul programat şi în situaţii de urgenţă;

-distribuţia imaginii aeriene la diferiţi utilizatori. 

La baza realizării şi afişării imaginii aeriene integrate în timp real stă procesarea datelor radar digitale care sunt primite de la radarele de supraveghere a spaţiului aerian, militare sau civile.

Se dispune de radare militare aparţinând mai multor generaţii, achiziţionate în perioada 1970-1995, radare care sunt privite foarte diferit din punct de vedere al eficienţei lor în situaţii de criză sau conflict şi consider că, în cadrul conceptului de management al spaţiului aerian, trebuie regândită contribuţia acestora la realizarea imaginii aeriene. 

Aderarea României la NATO a impus ca procesul de înzestrare cu mijloace radar moderne şi informatizarea conducerii activităţilor specifice să determine adoptarea unor noi structuri coerente şi ierarhizate astfel încât să pună în valoare performanţele tehnicii în cadrul unui sistem de supraveghere a spaţiului aerian integrabil în NATINEADS.  

Experienţa conflictelor recente a demonstrat că în domeniul militar radarele au devenit indispensabile în cadrul apărării antiaeriene  a teritoriului naţional, acestea asigurând descoperirea şi urmărirea avioanelor agresoare, dirijarea aviaţiei de vânătoare şi bombardament, dirijarea rachetelor antiaeriene şi conducerea focului artileriei.

Sunt de apreciat preocupările pentru modernizarea şi achiziţionarea de avioane şi mijloace de foc antiaeriene, care necesită un efort financiar deosebit (şi poate imposibil de făcut) în viitorul apropiat, dar nu trebuie pierdut din vedere faptul că, pentru a fi combătute, mijloacele de atac ale unui eventual agresor trebuie descoperite, urmărite şi transmise la înştiinţare prin RADIOLOCAŢIE.  

Conceptul strategic al capacităţii defensive credibile din Strategia militară a României tratează avertizarea timpurie ca o fază importantă a ripostei graduale şi flexibile în cadrul răspunsului eficient şi adecvat la riscurile generate de mediul de securitate. Pentru ca în cazul unei situaţii de criză sau eventual conflict, eficienţa să fie cea scontată, sunt absolut necesare regândirea şi perfecţionarea, în scurt timp, ale activităţii complexe de management al spaţiului aerian, cu o finanţare direcţionată pe proiecte concrete.

Până la atingerea posibilităţilor financiare care să permită achiziţionarea a noi generaţii de radiolocatoare multifuncţionale cu funcţii de descoperire şi clasificare a ţintelor pentru analiza pericolului de încălcare a suveranităţii spaţiului aerian, precum şi cu funcţiile de urmărire şi iluminare a ţintelor pentru managementul luptei cu folosirea armamentului antiaerian, trebuie să se concenteze atenţia asupra viitorului apropiat, pentru a se vedea de ce se dispune şi ce ar fi de făcut ? 

Analiştii militari care au făcut bilanţul celor 79 de zile şi nopţi de bombardamente asupra Iugoslaviei au tras concluzia că victoria aliaţilor a fost mai mult un eşec, raportat la aşteptările acestora. De ce? Pentru că superavioanele atacatoare au fost obligate să-şi execute misiunile la înălţimi de peste 10.000 m (precizia loviturilor scăzând proporţional) pentru a nu fi atinse de mijloacele de foc dirijate şi conduse prin radiolocaţie, ale sârbilor. De aici, pagube colaterale, bombardarea machetelor de poduri şi a tancurilor gonflabile.  

Un argument în plus la demonstraţia utilităţii unui sistem radar puternic în apărarea antiaeriană îl constituie şi următorul scenariu, posibil  în acest mileniu trei, din lucrarea „Următorul – Ultimul război mondial“ de James Adams: „În Riyadh, Arabia Saudită, conducerea forţelor de apărare naţională era în panică. Sistemul defensiv radar…se oprise. Naţiunea se temea de un atac aerian… şi cumpărase cele mai moderne echipamente pentru a încercui ţara cu radare de avertizare din timp. Dar mai cumpăraseră, fără să ştie, şi câteva mici piese hardware care la un semnal primit de la Washington, scoseseră din uz tot sistemul. Ţara rămăsese lipsită de apărare în faţa unui atac aerian“.

Ce ar fi de făcut?

Întrucât până la introducerea în dotarea armatei noastre a termolocatoarelor, radiolocatoarelor cu aparatură sintetică SAR (Synthetische Aperture Radar) sau a senzorilor tereştri nesupravegheaţi UGS (Unattended Ground Sensors) vom mai avea destul de mult de aşteptat.De aceea se impune o analiză a zonelor de supraveghere la diferite înălţimi (evaluare care în mod cert va evidenţia faptul că la înălţimi mici rămân importante zone insuficient cercetate prin radiolocaţie) şi, ca atare, luarea unor decizii importante privind:

-regândirea şi redimensionare rolului şi compunerii forţelor de supraveghere şi avertizare timpurie, punând accent pe perfecţionarea ASOC-ului, astfel încât să existe convingerea că managementul luptei (avertizarea timpurie, informaţii de cercetare, stare de alarmă, alocare de resurse, situaţia armamentului, rezultatele misiunii) nu va avea de suferit în situaţii de criză sau eventual, de conflict; 

-redefinirea rolului radiolocaţiei militare în exercitarea controlului suveranităţii spaţiului aerian naţional, având în vedere experienţa recentelor conflicte armate şi diferitelor situaţii de criză, precum şi învăţămintele şi concluziile rezultate în urma aplicaţiilor cu ţinte aeriene marcate, experienţă din care am convingerea că specialişti au desprins ideea că este necesară constituirea unei rezerve de radare din generaţia ´80, de game diferite, în stare de funcţionare, care să poată fi utilizate la ordin;  

-redimensionarea unităţilor de radiolocaţie ca entităţi cu un rol foarte important în realizarea zonei de cercetare cu parametrii ceruţi de acţiunea în situaţii de criză sau conflict; în structura acestora se pot prevede şi 3-5 companii mobile de cercetare, fiecare având în înzestrare 1-2 radare mobile de descoperire la joasă înălţime (existente în trupele de radiolocaţie) şi un complet de automatizare (de asemenea mobil). Aceste companii de cercetare prin radiolocaţie, formate şi antrenate corespunzător, s-ar deplasa la ordin în punctul dinainte stabilit (cu logistica şi infrastructura asigurate din timp) într-un timp foarte scurt şi ar asigura coborârea limitei inferioare a zonei de cercetare. Eficienţa? Să ne amintim de  „invizibilul“ doborât în timpul conflictului NATO – Iugoslavia.„O ţară care nu are o armată naţională puternică devine o  casă cu o uşă fără zăvor şi riscă ca pe culoarele Parlamentului său să se plimbe în linişte orice caporal străin.“

                                  B. P. Haşdeu

Nu poţi merge privind la stele atunci

                                                                            când ai o pietricică în pantof.“  

                                                                              (Proverb chinezesc)„Doresc dar ca uniforma armatei

  să fie pururea respectată şi iubită.“

                                                                  Alexandru Ioan Cuza„Pentru a lua o decizie politică raţională                                    trebuie să ai o imagine a viitorului.“                                                                  Euripide

ÎNTREBĂRI DE ZIUA RADIOLOCAŢIEI         Aniversarea Zilei Radiolocaţiei din acest an marchează şi împlinirea unei „vârste“ care, la prima vedere, pare a unui adolescent, în comparaţie cu armele de îndelungată tradiţie ale Armatei Române.

         La o analiză în cunoştinţă de cauză se poate constata un salt evident în evoluţia radiolocaţiei, ca armă prin excelenţă tehnică, de la înfiinţare – 25 iulie 1955 – până azi, când împlineşte 62 de ani.

         Primele radare care au funcţionat pe teritoriul ţării noastre au fost de producţie germană - „Freya“ şi „Wurzburg“ -, fiind instalate în timpul celui de-al doilea război mondial pentru apărarea litoralului Mării Negre.

         După război au apărut radarele sovietice P-3, P-8, dotarea Armatei Române de-a lungul anilor fiind, de regulă, în urmă cu două-trei generaţii faţă de ceea ce era în funcţiune la producător. Cu paşi mai mari sau mai mici, în funcţie de ceea ce ni se oferea pe bani grei şi trenuri de produse agricole, radiolocaţia a evoluat de la posturile de pândă şi ascultare a avioanelor care survolau spaţiul aerian al ţării, la un sistem de cercetare bine pus la punct, organizat pe subunităţi, unităţi şi mari unităţi radiotehnice, raza de descoperire a unui radar făcând saltul de la 60 km în anii 50 la 600 km în anii 80. Acest salt uriaş  pentru posibilităţile noastre de înzestrare a fost posibil într-o perioadă relativ scurtă, datorită faptului că tehnica de radiolocaţie încorporează realizările la zi în domeniul radioelectronicii, saltul în distanţa de descoperire fiind echivalent cu cel de la simpla triodă la procesor.

Serviciul de luptă se desfăşura zi şi noapte, aviaţia militară executa zboruri din zori până după miezul nopţii, iar radarele trebuiau să fie în parametri şi datele despre situaţia aeriană transmise permanent la înştiinţare, operatorii şi navigatorii, umăr lângă umăr, dirijau prin radio, cu ochii în ecranele luminiscente, vânătorii la ţinte şi raportau cu satisfacţie îndeplinirea misiunii. An după an, indiferent de timp şi anotimp, zi sau noapte, echipajele de radiolocatorişti s-au călit în efort, au dobândit calităţi de adevăraţi lideri, profesionişti, oameni de echipă. Cu mândrie şi în acelaşi timp nostalgie afirm răspicat că radiolocatoriştii sunt obişnuiţi cu privaţiunile acestei arme atât de tinere şi atât de … altfel pentru cei care o slujesc.

Vieţi întregi de OM, cu adolescenţa petrecută în cazarmă, tinereţea şi maturitatea dedicate slujirii ţării sub drapel, în uniformă, în dispozitive de luptă cu mutări la ordin în diferite garnizoane. Drapelul, cu sau fără stemă, cu sau fără gaură la mijloc este al ţării în care s-au născut, iar radiolocatoriştii au jurat sub faldurile lui să-l apere „ca pe lumina ochilor“, indiferent de politicieni şi politica pe care aceştia o fac. În zecile de ani petrecuţi în armată, în arma RADIOLOCAŢIE, colegii mei s-au pregătit şi au devenit ceea ce şi-au propus – militari, ofiţeri de carieră, despre care  S. Scheletti spunea ceva în care, culmea, ei şi cred: „…De energia şi valoarea corpului ofiţeresc depinde onoarea şi independenţa tării“.

Sunt din ce în ce mai rare momentele când la întâlnirile cu foştii colegi derulăm cadru cu cadru secvenţe din filmul devenirii noastre ca oameni şi profesionişti: curse contra cronometru în remedierea unor deranjamente pe timpul asigurării zborului de instrucţie al unităţii de aviaţie exact când „ vânătorii“ erau dirijaţi la interceptarea „ţintelor“, temperaturile de peste 40 de grade Celsius din cabina cu indicatori de unde transmiteam ore în şir, fără întrerupere, date despre puzderia de aeronave pe timpul antrenamentelor cu ţinte aeriene marcate, semiîntunericul cabinelor în funcţiune exact la trecerea dintre ani, când ne simţeam mândri că NOI eram cei care vegheam la graniţa cerului albastru pentru liniştea ţării…

În aceste zile cu adevărat de neconceput pentru noi, cei care am fost (şi rămânem) radiolocatorişti, vorbim cu tristeţe despre colegi relativ tineri care dispar răpuşi de cancer din cauza mediului iradiant în care au lucrat, ne gândim cu îngrijorare la ziua de mâine când în urma recalculării pensiilor (proprietatea noastră, ca şi gradul, pe care le-am dobândit cu sacrificii îndeplinind cerinţele jurământului prin care am îndeplinit necondiţionat ordinele primite) vom suferi împreună cu întreaga familie şi ne simţim umiliţi de modul în care guvernanţii autişti din fruntea ţării îi tratează pe militarii activi şi în rezervă. 

Gândindu-mă la aceşti 62 de ani de existenţă ai armei pe care am slujit-o timp de 30 de ani, mă întreb cu oarecare nelinişte ce se va întâmpla cu puţinele subunităţi de radiolocaţie care au mai rămas, cu personal insuficient, în care tehnica a rămas la nivelul anilor 70-80, funcţionând din ce în ce greu din lipsa resurselor şi unde plutesc în aer din ce în ce mai multe întrebări fără răspuns. Se vor găsi oare răspunsuri potrivite la aceste întrebări legate de … existenţa radiolocaţiei ? Văzând care este cruda realitate pe care au creat-o politicienii aflaţi de peste douăzeci de ani în fruntea bucatelor, este din ce în ce mai clar că răspunsurile vor fi dezamăgitoare.

Scoaterea din funcţiune a tehnicii cu resursa regulamentară de funcţionare epuizată, cu un anumit grad de uzură fizică şi depăşită de performanţele tehnice actuale este un proces obiectiv şi de înţeles în anumite circumstanţe. Problema care se pune este însă următoarea: ce se pune în loc? Resurse financiare pentru achiziţionarea unor radare performante nu vor fi mulţi ani de acum încolo, şi prin dezafectarea unui număr însemnat de radare din sistemul de supraveghere a spaţiului aerian rămân zone întregi neacoperite.

În acelaşi timp, de ani buni nu mai există limite în spolierea armatei de bunurile care i-au aparţinut. Radiolocaţia nu avea cum să scape. Mii de hectare de teren şi sute de clădiri şi puncte de comandă subterane cu toate amenajările aferente au trecut în proprietatea Consiilor locale, de unde „băiaţii deştepţi” cu carnet de partid (nu contează care, pentru că operaţiunea de spoliere a armatei este transpartinică) îşi rotunjesc cu acte-n regulă averile dobândite cu neruşinare de când sunt în politică, fiind aleşi de popor pentru a aduce în ţară democraţia şi pentru a face ca “tot românul să prospere”. Nenorocirea este aceşti inşi fără Dumnezeu prostesc poporul cu minciuni în care nici ei nu cred, dar pe care le asezonează cu mită electorală de doi lei, rămânând astfel la butoane mandat după mandat, perioadă de timp în care nu se mai satură de dobândit averi care să le ajungă pentru câteva generaţii. Concomitent, ca să vadă cât de deştepţi s-au făcut odată cu statutul de demnitar al statului, aleşii împreună cu găştile lor cumpără facultăţi şi doctorate din competenţa cărora au dus o ţară şi-un popor credul de râpă.  

La acest ultim punct al raţionamentului îmi amintesc celebra frază rostită de J.F.Kennedy    într-un moment de cumpănă pentru ţara tuturor  posibilităţilor: „Nu vă întrebaţi  ce poate face ţara pentru voi, întrebaţi-vă ce puteţi face voi pentru ţară“. La partea a doua a întrebării foştii radiolocatorişti pot răspunde că au dedicat ţării treizeci-patruzeci de ani din viaţa lor ţării sub drapelul căreia au jurat credinţă. Sunt oare îndreptăţiţi militarii care-şi trăiesc viaţa întreagă executând ordine primite în numele celor au condus destinele statului român să se întrebe la rândul lor dacă nu cumva a venit şi rândul ţării lor să facă ceva pentru ei? Bineînţeles că sunt îndreptăţiţi, dar… Unde eşti tu Ţepeş Doamne?

RADIOLOCAŢIA, ÎNCĂ O CENUŞĂREASĂ A ARMATEIExperienţa conflictelor din orice colţ al mapamondului a demonstrat că în domeniul militar radarele au devenit indispensabile în cadrul apărării antiaeriene a teritoriului naţional, acestea asigurând descoperirea şi urmărirea avioanelor agresoare, dirijarea aviaţiei de vânătoare şi bombardament, dirijarea rachetelor antiaeriene şi conducerea focului artileriei.

         Analiştii militari care au făcut bilanţul celor 79 de zile şi nopţi de bombardamente asupra Iugoslaviei au tras concluzia că victoria aliaţilor a fost mai mult un eşec, raportat la aşteptările acestora. De ce? Pentru că superavioanele atacatoare au fost obligate să-şi execute misiunile la înălţimi de peste 10.000 m (precizia loviturilor scăzând proporţional) pentru a nu fi atinse de mijloacele de foc dirijate şi conduse prin radiolocaţie, ale sârbilor. De aici, “pagube colaterale”, bombardarea machetelor de poduri şi a tancurilor gonflabile.

         Probabil că în urma acestor analize s-a ajuns la concluzii care vor schimba radical modul de folosire a aviaţiei în cazul unor posibile conflicte militare.

         Un argument în plus la demonstraţia utilităţii unui sistem radar puternic în apărarea antiaeriană îl constituie şi următorul scenariu, din lucrarea „Următorul – Ultimul război mondial“ de James Adams: „În Riyadh, Arabia Saudită, conducerea forţelor de apărare naţională era în panică. Sistemul defensiv radar…se oprise. Naţiunea se temea de un atac aerian… şi cumpărase cele mai moderne echipamente pentru a încercui ţara cu radare de avertizare din timp. Dar mai cumpăraseră, fără să ştie, şi câteva mici piese hardware care la un semnal primit de la Washington, scoseseră din uz tot sistemul. Ţara rămăsese lipsită de apărare în faţa unui atac aerian“.

         Ajungând la realitatea sistemului militar de management al spaţiului nostru aerian, acesta este format dintr-un număr redus considerabil în ultimii ani de subunităţi de radiolocaţie. Radarele din înzestrarea subunităţilor de radiolocaţie, care executau în vremurile bune cercetarea spaţiului aerian zi şi noapte, erau dispuse în teren la distanţe variabile de frontiera de stat, pentru a realiza o zonă continuă de cercetare. Prin reducerea operată parametrii zonei de cercetare prin radiolocaţie, îndeosebi a limitei inferioare a devenit o reală problemă, dacă nu cumva a şi dispărut ca parametru de analiză a vulnerabilităţii siguranţei naţionale (a apărut în schimb presa drept un pericol la siguranţa furturilor la lumina zilei din banul public).

         La acestea se adaugă şi o  serie întreagă de probleme tehnice şi de încadrare trupelor de radiolocaţie:

         -radarele (câte au mai rămas) sunt în proporţie de aproximativ 90 la sută de producţie sovietică, generaţia anilor 70-80;

         -lipsa pieselor de schimb, îndeosebi a tuburilor electronice speciale (insuficienţa fondurilor face imposibil importul acestora);

         -eficienţa scăzută a sistemelor de protecţie la bruiaj activ, de imitaţie sau ochit de radiolocaţie;

         -imposibilitatea asigurării celei de-a doua surse de alimentare cu energie electrică din lipsă de baterii de acumulatori pentru grupurile electrogene;

         -insuficienţa materialelor de întreţinere şi lichidelor speciale, ceea ce afectează calitatea lucrărilor periodice de întreţinere tehnică  şi fiabilitatea în funcţionare;

         -lipsa de personal specializat odată cu reducerea drastică de efective.

         Ce ar fi de făcut pentru scoaterea radiolocaţiei – armă prin excelenţă tehnică – din această postură de „Cenuşăreasă“ a apărării antiaeriene? Iată câteva sugestii:

         -importul strictului necesar de tuburi electronice speciale necesare pentru aducerea în parametri a sistemelor de protecţie şi emisie a radarelor existente (un asemenea radar a descoperit „invizibilul“ F-117 în Iugoslavia);

         -achiziţionarea sau adaptarea aparaturii de recunoaştere amic-inamic existente pentru radarele de cercetare îndepărtată;

         -prelungirea sursei de funcţionare a radarelor de gamă metrică, stabile în funcţionare şi destul de mobile, care asigură în caz de necesitate coeficientul de suprapunere necesar pentru descoperirea la înălţimi mici;

         -creşterea capacităţii de centralizare şi prelucrare a datelor de supraveghere radar de la sursele primare într-un sistem unic, cu structuri distincte;

         -păstrarea în sistemul militar a specialiştilor în exploatarea şi depanarea radarelor, pentru a căror formare sunt necesari 5-10 ani de pregătire şi activitate în domeniu.

Pentru realizarea unui management eficient, în special în situaţii de criză, este obligatorie completarea supravegherii spaţiului aerian cu radare moderne de observare la joasă înălţime şi cu o mobilitate ridicată. Acest lucru nu este posibil însă în viitorul apropiat.

         Întrucât până la introducerea în dotarea armatei noastre a termolocatoarelor, radiolocatoarelor cu aparatură sintetică SAR (Synthetische Aperture Radar) sau a senzorilor tereştri nesupravegheaţi UGS (Unattended Ground Sensors) vom mai avea destul de mult de aşteptat; în momentul de faţă se impune o analiză a zonelor de supraveghere la diferite înălţimi (evaluare care în mod cert va evidenţia faptul că la înălţimi mici rămân importante zone insuficient cercetate prin radiolocaţie) şi, ca atare, luarea unor decizii importante privind:

-regândirea şi redimensionare rolului şi compunerii forţelor de supraveghere şi avertizare timpurie, astfel încât să existe convingerea că managementul luptei (avertizarea timpurie, informaţii de cercetare, stare de alarmă, alocare de resurse, situaţia armamentului, rezultatele misiunii) nu va avea de suferit în situaţii de criză sau eventual, de conflict;

-redefinirea rolului radiolocaţiei militare în exercitarea controlului suveranităţii spaţiului aerian naţional, având în vedere experienţa unor conflicte armate şi diferitelor situaţii de criză, precum şi învăţămintele şi concluziile rezultate în urma aplicaţiilor cu ţinte aeriene marcate, experienţă din care se desprinde ideea că este necesară constituirea unei rezerve de radare din generaţia ´80, de game diferite, în stare de funcţionare, care să poată fi utilizate la ordin.

Sunt de apreciat preocupările pentru modernizarea şi achiziţionarea de avioane şi mijloace de foc antiaeriene, care necesită un efort financiar deosebit (şi poate imposibil de făcut) în viitorul apropiat, dar nu trebuie pierdut din vedere faptul că, pentru a fi combătute, mijloacele de atac ale unui eventual agresor trebuie descoperite, urmărite şi transmise la înştiinţare prin RADIOLOCAŢIE.Col. Ing. (rz.)

Bănică Gheorghe

        

joi, 13 iulie 2017

14 IULIE - ZIUA TRANMISIONIȘTILOR MILITARI


Nevoia comunicării la distanță a existat o dată cu începuturile societății umane, însă condițiile n-au fost cele favorabile decât la începutul secolului al XIX-lea. De la telegraful lui Samuel Finley Breeze Morse din 1837 ori telefonul lui Alexandre Graham Bell din 1876 și până la societatea informațională de astăzi, drumul a fost lung și anevoios, saltul tehnologic a fost uriaş, iar efectele în plan economic și social extraordinare. Toate aceste realizări tehnice din a doua jumătate a secolului al XIX-lea au pătruns în armatele timpului, inclusiv în armata statului român.   Astfel, încă din anul 1855 s-a înființat o școală absolvită de primii 7 telegrafiști, iar în primăvara anului 1873 ofițeri români au fost trimiși pentru documentare în Franța, Belgia și Austria, pe probleme referitoare la instruirea militarilor, la organizarea și funcționarea primelor subunități de telegrafiști. 
Apariția transmisiunilor în Armata României s-a produs la 14 iulie 1873 prin Înaltul Decret nr. 1303, când s-a înființat "Secțiunea de telegrafiști militari" în cadrul primei companii de minări din organica batalionului de geniu care avea în compunere: 1 șef de secție, 15 manipulatori, șefi de ateliere - sergenți sau caporali și 30 lucrători telegrafiști), fapt ce demonstrează înțelegerea rolului și locului suportului tehnic al conducerii forțelor militare, desfășurate pe spații mari și în condiții dintre cele mai grele. Prin Înaltul Decret nr.1132 din 28 mai 1874 s-a hotărât înființarea a patru secții de telegrafie militară. Nucleul de personal al noilor secții l-au constituit militarii care încadrau secția înființată în 1873.

Aceste secții, la numai câțiva ani  de la constituire, au participat la Războiul de Independență din 1877-1878, asigurând nevoile de conducere a trupelor, fiind, în repetate rânduri, citate pentru destoinicia și priceperea cu care au acționat. Drumul parcurs în arma transmisiunilor a fost sinuos, deloc neted, cu spectaculoase ascensiuni, dar și cu inexplicabile căderi sau stagnări, toate direct legate de capacitatea de înțelegere, înțelepciunea și, nu în ultimul rând, de complexitatea situației, din punct de vedere politic si militar, în care s-a aflat țara. De perfecționarea pregătirii teoretice a telegrafiștilor se ocupau atât ofițerii de geniu, cât și unii lucrători specialiști ai Direcției Poștelor și Telegrafelor. Activitățile practice de specialitate se desfășurau sub conducerea directă a comandantului companiei de minări, căpitanul Grigore Giosan, un destoinic și priceput ofițer, primul ofițer telegrafist din Armata României. Concluziile rezultate din prima parte a campaniei 1877-1878 au scos în evidență necesitatea ca secțiile de telegrafie să fie conduse centralizat, pentru a putea crea un sistem închegat de legături. În consecință, în anul 1877, prin Decretul nr. 1957 din 19 octombrie, cele 4 secții de telegrafie din companiile de geniu au fost reorganizate în Compania 6 Telegrafie - prima companie de telegrafie din Armata României. În același an, la 5 decembrie, Compania 6 Telegrafie a trecut în subordinea directă a Marelui Cartier General Român, participând în continuare la luptele de la Vidin până la încheierea armistițiului cerut de guvernul turc.  După data de 17 februarie 1878, compania a trecut să strângă liniile telegrafice construite, pe măsură ce acestea nu mai erau necesare, terminând acest lucru pe data de 16 martie, când, cu majoritatea forțelor, s-a mutat de la Vidin la Calafat, iar ulterior s-a deplasat la Târgoviște unde, la 1 octombrie 1878, s-a desființat, iar secțiile și materialele au fost repartizate celor 4 companii de "săpători-minari telegrafiști" din batalionul de geniu.   Războiul de Independență din 1877-1878, deși a constituit un examen deosebit de greu pentru tinerele și puținele subunități de transmisiuni, a dus totuși la cristalizarea unor principii, este drept cu multe stângăcii și neclarități, asupra modului de organizare a transmisiunilor și a subunităților de telegrafie militară, asupra valorii și înzestrării subunităților destinate asigurării legăturilor Comandamentului suprem, corpurilor de armată și diviziilor.


Momentul a avut importanța lui, întrucât a marcat începutul preocupărilor pentru studierea unor principii teoretice de organizare a transmisiunilor. În aceeași perioadă de timp a apărut, pentru prima dată, necesitatea realizării unor legături și pentru alte arme, în afară de infanterie, cum a fost cazul artileriei, care a fost a doua armă ce a beneficiat de legături telegrafice, destinate conducerii focului.  Cele 4 secții de telegrafie și mai ales înzestrarea acestora erau însă cu totul insuficiente și nu puteau să  asigure legăturile necesare, fapt ce a făcut ca în primul război - mai ales pe timpul concentrării trupelor - să se apeleze într-o măsură apreciabilă la posibilitățile forțelor și mijloacelor telegrafice civile. De altfel, acesta constituie și începutul colaborării mai strânse între organele de telecomunicații militare și cele civile, colaborare care, de-a lungul vremii, s-a amplificat și, atunci când ambele părți au pus pe primul plan problemele apărării naționale, rezultatele au fost remarcabile.
Perioada de după Războiul de Independență și până la primul război mondial este marcată de multe căutări, teoretice și practice, pentru aprofundarea și statuarea principiilor și procedeelor de organizare și de asigurare a legăturii în campanie și pe timpșul manevrelor, de organizare, înzestrare și întrebuințare în luptă a subunităților de transmisiuni militare. Este perioada în care se trecea de la mica specialitate militară de transmisiuni - telegrafiști - la conturarea transmisiunilor ca specialitate distinctă, în cadrul căreia, alături de telegrafiști, se creează subunități de telefoniști, de telegrafie fără fir (T.F.F.), de curieri, etc. Apar acum primele regulamente și primele manuale de specialitate. Mai mult decât atât, specialitățile subunităților de transmisiuni se diversifică în raport de trupele cărora le asigurau legăturile (infanterie, artilerie, cavalerie), iar pregătirea cadrelor și militarilor devine tot mai complexă. Se conturează unele concepții interesante în ceea ce privește organizarea legăturii între conducerea armatei și comandamentele corpurilor de armată din subordine, care preconizau folosirea a două procedee: a liniilor transversale și a liniilor paralele. În preajma primului război mondial, îndeosebi ca urmare a aplicațiilor și manevrelor executate, au apărut și s-au concretizat principii mai clare de organizare a transmisiunilor - dintre care unele sunt valabile și azi - care urmăreau statuarea unor metode de asigurare a unor legături stabile; astfel: - se prevedea obligativitatea dublării legăturii prin mijloace tehnice de transmisiuni cu legătura prin mijloace mobile (automobile, motociclete);  - deplasarea punctelor de comandă să fie precedată de instalarea, în noile raioane, a mijloacelor de transmisiuni.  Se menținea, însă, principiul de realizare a legăturii între comandamentele inferioare și cele superioare, cu mijloacele subordonaților.  Cu toate stângăciile și existenta unor prevederi care astăzi par desuete, acest moment trebuie marcat ca fiind de mare importanță pentru armă. Este momentul în care, la nivel teoretic, arma transmisiuni începe să fie privită ca un organism complex, cu reguli exacte si cu un cadru organizatoric-funcțional bine conturat în cadrul armatei. 


În această perioadă, trupele de transmisiuni erau formate din 5 companii de telegrafie si un batalion de specialități (la dispoziția Ministerului de Război) cu o înzestrare destul de slabă față de necesitățile impuse de război. Mijlocul cel mai frecvent folosit la toate eșaloanele a fost telefonul, larg răspândit în înzestrarea unităților și marilor unități din Armata României și deosebit de apreciat de comandanți datorită posibilității de transmitere facilă a comunicărilor, precum și faptului că, la nivelul comandanților de diferite trepte, se puteau purta convorbiri directe.  Înzestrarea insuficientă cu aparatură de "telegrafie fără fir" a determinat o folosire mai limitată a acesteia, în special în campania anului 1916.  Mijloacele de semnalizare și agenții de transmisiuni au fost întrebuințate pe scară largă, cu precădere în cadrul eșaloanelor tactice, mai ales de la regiment în jos. Este de remarcat și faptul că, datorită instalării punctelor de comandă - mai cu seamă de la regiment în sus - în localități, pentru realizarea legăturilor telefonice și telegrafice prin fir se foloseau și linii din rețeaua civilă, îndeosebi pentru legăturile cu spatele frontului. Experiența anilor de război, greutățile de care comandanții s-au izbit în conducerea trupelor au fost tot atâtea motive pentru ca optica față de transmisiuni să se schimbe, iar reticența inițială - care mai exista - să dispară. De altfel, chiar în anul 1919 - la 30 octombrie - batalionul de specialități a fost transformat în regiment de specialități, denumit ulterior Regimentul 1 Transmisiuni, care reprezenta la acea dată primul regiment de transmisiuni din Armata României. Între cele două războaie, în paralel cu dezvoltarea trupelor de transmisiuni, s-a trecut și la înzestrarea acestora cu tehnică specifică, provenită în special din import.  În același timp, s-a creat un puternic curent de opinie în legătură cu rolul și importanța armei transmisiunilor pentru asigurarea conducerii trupelor, elaborându-se diferite regulamente, instrucțiuni și manuale, care statuau, cu mai multă claritate, principii și procedee de realizare a sistemelor de transmisiuni, de instruire a specialiștilor în diferite domenii. Apar și se cristalizează unele principii noi:
- realizarea transmisiunilor pe axe (în ofensivă) sau în rețele (în apărare);
- realizarea legăturii de la eșalonul superior - și cu mijloacele acestuia - către eșaloanele inferioare;
- concentrarea mijloacelor de transmisiuni, pe timpul ofensivei, pe direcţia loviturii principale;
- obligativitatea unei rezerve de forţe și mijloace de transmisiuni. 
În anul 1932, prin reorganizarea armei, se mai înființează încă două regimente de transmisiuni și un batalion de transmisiuni de munte. Apare acum nevoia coordonării unitare a acestor unități, din punct de vedere al specialității, de către un organ de specialitate competent, investit cu deplină autoritate. Drept urmare, la 1 aprilie 1932, în baza Înaltului Decret nr. 497 este înființată Brigada de transmisiuni. La comanda acesteia a fost numit colonelul Cătoiu Stefan.  Structura sistemului de transmisiuni a evoluat și se bazează acum pe centre de transmisiuni, centre înaintate de transmisiuni și centre de informații, axe transversale și rețele de transmisiuni. Toate acestea arată progresele însemnate pe care le-au făcut, treptat, trupele de transmisiuni sub toate aspectele: organizatoric, al înzestrării și al folosirii în luptă. Se profilează de acum, cu pregnanță, existența unei arme cu totul specifice, cu un pronunțat caracter de diferențiere față de celelalte arme.  Separarea definitivă a transmisiunilor de arma geniului, prin înființarea Comandamentului transmisiunilor, a școlilor de ofițeri și subofițeri și a Centrului de instrucție al transmisiunilor, s-a produs la 1 iulie 1942, prin Decretul nr. 3818. Așa cum am mai arătat, momentele grele - care reclamă o conducere fermă și permanentă - au fost, întotdeauna, favorabile dezvoltării armei.  În cel de-al doilea război mondial atât în compania din est, cât si în cea din vest, transmisiunile și-au făcut datoria pe deplin.  În cei 139 de ani de existență, Transmisiunile au dat multe cadre de valoare, care și-au fă cut datoria comunicând pe calea undelor în interesul general al țării și al poporului său. Sunt foarte multe exemple de ofițeri, maiștri militari, subofițeri și militari în termen care nu au precupețit nici viața pentru a-și îndeplini misiunile, uneori în condiții deosebit de grele, asigurând, în acest fel, suportul tehnic necesar transmiterii informațiilor corect și oportun către eșaloanele superioare precum și pentru și pentru oportunitatea comunicării către unități a hotărârilor sau ordinelor. 

Militarii acestei arme, numită și sistemul nervos al armatei, sunt întâlniți în toate categoriile de forțe, unde prin muncă lor, nu întotdeauna foarte vizibilă, asigură suportul de comunicații și informatic necesar exercitării actului de comandă. Transmisioniștii își fac simțită prezența peste tot. De cele mai multe ori acționează din umbră, sunt nevăzuți. Ei sunt mulțumiți dacă nu se vorbește despre ei. Acest lucru înseamnă că toate legăturile funcționează normal și pot fi liniștiți. Celelalte arme și specialități îi cunosc foarte bine. De-a lungul existenței lor, transmisiunile, ca armă, au cunoscut un proces continuu de modernizare în raport cu dezvoltarea structurilor armatei, cu perfecționarea tehnicii de specialitate și cu cerințele tot mai complexe ale exercitării actului de comandă în cadrul ducerii acțiunilor de luptă. Munca transmisioniștilor s-a materializat în asigurarea legăturilor de conducere, cooperare, informare, înștiințare și alarmare pentru toate activitățile de pregătire pentru luptă și operative din armată. Pentru toți transmisioniștii militari legăturile prin fir, radio, de transmiteri de date, mobile, poștale și de semnalizare nu mai au secrete, asigurarea legăturilor de comunicații la nivelul Armatei României fiind o activitate fără cusur.  La 144 de ani de la nașterea armei transmisiuni, dezvoltarea și perfecționarea sistemelor informatice s-a făcut simțită și în armată, ea transformându-se în arma comunicații și informatică.

Necesitatea asigurării transmiterii unui volum din ce în ce mai mare de informații în timp scurt a avut drept consecință evoluția permanentă a mijloacelor tehnice de asigurare a legăturii, pornind de la telegraful militar, în anul 1873, trecând prin telegrafia fără fir (1909), liniile permanent aeriene (1942), ajungând în prezent, la Sistemul de Transmisiuni al Armatei României (S.T.A.R.) sistem care satisface la pace nevoile de comunicații de voce și date pentru unitățile Ministerului Apărării Naționale. Înzestrarea cu mijloace moderne de comunicații nu se rezumă doar la acest sistem ci are în vedere asigurarea compatibilității mijloacelor de comunicații cu cele ale partenerilor noștri din N.A.T.O. ceea ce are drept consecință asigurarea interoperabilității și compatibilității sistemelor tehnice pentru asigurarea unui suport tehnic eficient necesar realizării conducerii și cooperării între parteneri.

La împlinirea a 144 de la nașterea trupelor de transmisiuni, urăm tuturor camarazilor transmisioniști militari un sincer LA MULŢI ANI! și "Să ne auzim cu 5!"PREȘEDINTELE
SUBFILIALEI „VLAD ȚEPEȘ”- PITEȘTI
                  Col.(rz,) com.infm.

Alexandru MONEA