luni, 14 iulie 2014

14 IULIE - ZIUA TRANSMISIONIŞTILOR MILITARI


Stimati colegi transmisionisti!
       Toate realizările tehnice cum au fost telegraful lui Samuel Finley Breeze Morse din 1837 sau telefonul lui Alexandre Graham Bell din 1876 au constituit baze ale creării societăţii informaţionale de astăzi şi au influenţat profund gîndirea militară românească din secolul al XIX-lea, mai ales în cea de-a doua jumătate a acestuia.
       Încă din anul 1855 s-a înfiinţat o şcoală absolvită deprimii 7 telegrafişti, iar în primăvara anului 1873 au fost trimişi pentru documentare în Franţa, Belgia şi Austria ofiţeri români, pe probleme referitoare la instruirea militarilor, la organizarea şi funcţionarea primelor subunităţi de telegrafişti.

       Naşterea transmisiunilor în Armata Romaniei s-a produs la 14 iulie 1873 prin Înaltul Decret nr.1303, când, în organica batalionului de geniu, în cadrul primei companii de minări se înfiinţează "Secţiunea de telegrafişti militari" (având în compunere: 1 şef de secţie,15 manipulatori, şefi de ateliere-sergenţi sau caporali şi 30 lucrători telegrafişti), fapt ce demonstrează înţelegerea rolului şi locului şi rolului acestui suport tehnic în conducerea forţelor militare, care desfăşoară acţiuni pe spaţii mari şi în condiţii dintre cele mai grele. Prin Înaltul Decret nr. 1132 din 28 mai 1874 s-a hotărât înfiinţarea a patru secţii de telegrafie militară. Nucleul de personal al noilor secţii l-au constituit militarii care încadrau secţia înfiinţată în 1873. Aceste secţii, la numai câţiva ani de la constituire, au participat la Războiul de Independenţă din 1877-1878, asigurând nevoile de conducere atrupelor, fiind, în repetate rânduri, citate pentru destoinicia şi priceperea cu care au acţionat.

          14 iulie - Ziua Transmisioniştilor militari - oferă Subfilialei "VLAD ŢEPEŞ" Piteşti a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere "Alexandru Ioan Cuza", ca unică subfilială de utilitate publică ce reprezintă legal interesele Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere întrunite în municipiul nostru, prilejul deosebit de a transmite tuturor transmisioniştilor militari, mult succes în îndeplinirea cu cinste a  nobilei misiuni căreia s-au dedicat, iar celor ce au slujit-o cu credinţă şi devotament, multă sănătate, fericire şi viaţă lungă. 

       Azi, la aniversarea a 141 de ani de la înfiinţarea armei Transmisiuni, încercăm să apreciem împlinirile a tot ceea ce astăzi reprezintă o pildă peste timp a maturizării şi transformărilor, tinereţea şi dăruirea cu care s-au făcut eforturi deosebite pe timpul pionieratului în domeniu, transformările ce au vizat oameni şi structuri militare, formarea specialiştilor de valoare şi de înaltă performanţă, şi crearea unei tradiţii a muncii şi acţiunilor de calitate în arma telecomunicaţiilor. La multi ani, stimaţi colegi transmisionisti!

Presedintele Subfilialei "VLAD ŢEPEŞ"-Piteşti
a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere
               Colonel  (r) com.infm.
Alexandru MONEA

EVENIMENTELE LUNII IULIE 2014


Evenimente importante

11 Iulie 2014 - Ziua Mondială a Populaţiei (A fost declarata ca zi internaţională de către Organizaţia Naţiunilor Unite în 1987, când populaţia lumii a atins pragul de 5 miliarde)
23 iulie 2014 - Ziua Mondială a Mişcării Olimpice
29 iulie 2014 - Ziua Imnului naţional (166 ani) (Data când Deşteaptă-te, române! a fost recitat pentru prima oară, în 1848 la Râmnicu Vâlcea)

Zilele genurilor de armă şi specialităţilor militare
1 iulie 2014 - Ziua Muzicilor Militare (183 ani) Prin transpunerea în fapt a Regulamentului organic din 1/13 iulie 1831, în compunerea nou-născutelor batalioane de "miliţii" ale Armatei Naţionale permanente, intrau şi îşi începeau slujba sub drapel "ostaşii muzicanţi" (o fanfară era formată, conform prevederilor vremii, din "1 tambur, 24 muzicanţi şi 8 toboşari").

13 iulie - Ziua Specialităţii Militare "Război Electronic"

14 iulie - Ziua Transmisioniştilor Militari. (141 ani) În 1873, la 14 iulie, a luat fiinţă prima subunitate de transmisiuni - secţia de telegrafie, marcând astfel apariţia transmisiunilor militare.

15 iulie - Ziua Submarinistului Militar

20 iulie – Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene, la sarbatoarea ortodoxă a Sfântului Prooroc IlieTesviteanul. (101 ani de la apariţia primei legi de organizare a Aeronauticii Militare)
       Prin această lege se înfiinţa structura tehnico-organizatorică şi de instruire a aviaţiei, sub forma „Serviciului de aeronautică militară”, aflat în subordinea Inspectoratului General al Geniului ce devenea astfel „Inspectoratul General al Geniului şi al Aeronauticii”. Serviciul cuprindea două secţii: aviaţia şi aerostaţia, iar atribuţiile sale includeau studierea, procurarea, construirea şi întrebuinţarea „aparatelor de navigaţiune ce s-ar putea utiliza în armată”; administrarea şi mobilizarea unităţilor din subordine, pe măsură ce acestea urmau să se constituie; instruirea personalului navigant şi tehnic.
        Se înfiinţa, de asemenea, Corpul Aeronauţilor Permanenţi (pe baza unui angajament de trei ani) compus din piloţi de avioane, observatori de baloane şi mecanici, precizându-se diferitele categorii de personal militar şi condiţiile pe care trebuiau să le îndeplinească ofiţerii activi şi gradele inferioare care urmau să facă parte din Corpul Aeronauţilor Permanenţi. Prin stabilirea statutului personalului din aeronautică se recunoştea pentru prima dată calitatea de personal navigant, cu drepturile aferente. Prin textul legii se reglementa modul de acordare a brevetelor de piloţi şi observatori aerieni, condiţiile de admitere în şcolile de zbor, drepturile absolvenţilor şi înfiinţarea primelor de zbor.

23 iulie - Ziua Presei Militare (155 ani) La 23 iulie 1859 apărea primul număr al săptamânalului "Observatorul militar".

25 iulie - Ziua Radiolocaţiei (59 ani)Prin ordinul ministrului apărării naţionale  din 25 iulie 1955 au fost înfiinţateTrupele  Radiotehnice.

26 iulie - Ziua Arhivelor Militare(94 ani)La 26 iulie 1920, în temeiul Ordinului nr. 4 al Marelui Stat Major, a luat naştere Depozitul de Arhivă al Secţiei 6 Istorie din Marele Stat Major.

29 iulie – Ziua Imnului Naţional al României  
Ziua Imnului Naţional al României - Deşteaptă-te, române, simbol al unităţii Revoluţiei Romane din anul 1848, a fost instituită prin Legea  Nr. 99 din 26 mai 1998.