vineri, 3 iulie 2015

CITIŢI ŞI .... VĂ CRUCIŢI

         Acum, după adoptarea de către Parlamentul României a Legii pensiilor militare de stat ne întrebăm :

         Oare ce a stat la baza comunicatului nr.11 al ANCMRR pe care îl redăm mai jos ?
         Ce interese au fost apărate atunci când au fost făcute afirmaţiile din acest comunicat (textul pe fond galben) şi mai ales CUI TREBUIA SĂ SERVEASCĂ ??
 
http://ancmrr.ro/comunicat-nr-11-din-09-05-2015/

 COMUNICAT Nr.11 din 09.06.2015
Rugăm a fi adus  la cunoștința tuturor membrilor A.N.C.M.R.

Stimațí Camarazi,

După ce proiectul legii pensiilor militare de stat a fost însușit de Guvern și trimis apoi la Senat cu toate avizele necesare, pentru a intra în dezbaterea parlamentară, în procedură de urgență,  unele mici grupuri de cadre militare în rezervă și în retragere, dar și individual, au declanșat o campanie furibundă pentru modificarea substanțială a actului normativ menționat. Unul din puctele cele mai contestate este recalcularea pensiilor acordate înainte de 01.01.2011, dar și alte propuneri de amendamente, absolut inacceptabile, referitoare la modul de calcul, la condițiile de muncă, la armonizarea pensiilor în plată cu soldele cadrelor active și altele.
Așa cum am mai comunicat,  proiectul legii pensiilor militare de stat prevede clar că „pensiile militare aflate în plată, recalculate și revizuite pe baza legii 119/2010 și a OUG 1/2011, aprobată prin legea 165/2011, devin pensii militare de stat, în înțelesul prezentei legi”. Motivul este simplu. Actele normative menționate, dar și cele care au dus la ameliorarea situației multor cadre militare pensionate prin disponibilizare, iar legea 241/2013 a readus pensiile diminuate la nivelul celor din decembrie 2010, proiectul noii legii a pensiilor militare de stat prevăzând și restituirea sumelor reținute după revizuire.
În ce privește armonizarea cuantumului pensiilor aflate în plată cu creșterea soldelor cadrelor active, problema a fost rezolvată prin prevederea ca pensiile aflate în plată să se majoreze de fiecare dată când se majorează soldele activilor. În plus, este prevăzută în proiect indexarea cu 100% din inflație, la care se adaugă 50% din venitul mediu realizat. Este normal însă să se recalculeze pensiile acordate după 01.01.2011, care au fost calculate potrivit legii 263/2010, legea unitară a pensiilor, care vor deveni astfel pensii militare de stat, cu toate drepturile aferente, la data intrării în vigoare a noii legi.
Pentru a nu-i afecta pe cei care vor avea posibilitatea să valorifice, în continuare, situațiile care le permit majorări ale cuantumului pensiei, dacă vor prezenta dovezi obținute în acest sens, vor avea dreptul să primească, printr-o nouă decizie de pensie, cuantumul ce li se cuvin, indiferent de data ieșirii la pensie.
O altă problemă care trebuie avută în vedere este faptul că pensiile militare de stat vor fi plătite integral de la bugetul de stat, iar contribuțiile la asigurări sociale ale militarilor vor fi reținute de către casele sectoriale de pensie și depuse la buget. Această măsură este normală, pentru că militarii nu au venituri, ci soldă, care este asigurată exclusive din bugetul de stat. Se revine astfel la pensia militară de stat, similară cu cea practicată în majoritatea armatelor NATO.
Toate prevederile menționate mai sus au fost aprobate, în unanimitate, de cei peste 70 de specialiști care au contribuit, în februarie 2015, la finalizarea proiectului.           În plus, s-a precizat că nici o pensie nu va fi diminuată, nici măcar cu un leu.
ȘEFUL SERVICIULUI JURIDIC,
Cdr.(r.) C. ALEXANDRU
Jurist

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.