joi, 22 ianuarie 2015

PUNCT DE VEDERE

          Militarii în rezervă şi în retragere, membri ai Subfilialei ,,Vlad Ţepeş” Piteşti a ANCMRR, luând act de dispoziţiile Proiectului de lege propus a deveni noua Lege a pensiilor militare de stat, proiect care, se pare, a fost pus în discuţie în data de 13.01.2015 la întâlnirea ce a avut loc la sediul Guvernului, şi-au exprimat nemulţumirea faţă de atitudinea MApN, ANCMRR, care nu au prezenta în mod oficial varianta proiectului pe marginea căruia au fost purtate discuţiile, cu atât mai mult cu cât dl. ministru al apărării, Mircea Duşa, afirmase cu câteva zile înainte că proiectul a fost supus dezbaterii publice.
        În aceste condiţii, din analizarea prevederilor cuprinse în acest proiect, militarii în rezervă şi-au exprimat în mod vădit nemulţumirea cu privire la dispoziţiile art. 110, art. 111, redate mai jos:

        Art. 110. – Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special recalculate şi revizuite în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională devin pensii militare de stat în înţelesul prezentei legi.

            Art. 111. – (1) Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special stabilite în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare,  devin pensii militare de stat şi se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie.

Considerând că menţinerea acestor dispoziţii în varianta finală a Legii pensiilor militare nu numai că ar întrona, iarăşi,  o mare discriminare între militarii ieşiţi la pensie până la 31.12.2010 pe legea nr. 164/2001 şi au avut pensiile diminuate în urma procesului de recalculare/revizuire şi cei cu pensii crescute sau ieşiţi începând cu 01.01.2011 (pe Legea 263/2010) sau care urmează a ieşi pe noua lege, dar prevederile acestor articole sunt în flagrantă contradicţie cu dispoziţiile art. 2 prin care s-au stabilit principiile de bază ale sistemului pensiilor militare de stat, din care redăm:

            Art. 2. – Principiile de bază ale sistemului pensiilor militare de stat, sunt următoarele:

          b)principiul egalităţii, prin care se asigură tuturor participanţilor la sistemul de pensii militare de stat, un tratament nediscriminatoriu, între persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică, în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege;

         Militarii în rezervă şi în retragere consideră că prin adoptarea acestor articole în forma actuală s-ar ajunge, iar, în situaţia ca militarii cu pensiile diminuate să acţioneze în justiţie MApN, Casa de pensii, să atace la CCR aceste dispoziţii ca fiind discriminatorii.

         O parte din membrii ANCMRR au reamintit că încă nu s-au finalizat procesele privind executarea silită a Casei de pensii a MApN. Până acum doar întru-un singur dosar Judecătoria sector 6 Bucureşti a hotărât prin decizie definitivă executare silită a Casei de pensii a MApN. Sunt pe rol, la Judecătoria Sector 6 Bucureşti,  pentru executarea silită a Casei de pensii a MApN, peste 60 de dosare ale militarilor din judeţul Argeş.
         Pe de altă parte militarii în rezervă şi în retragere care nu au avut de pierdut în urma procesului de recalculare/revizuire, care au beneficiat şi de indexările valorii punctului de pensie din anii 2013-2015, fost de acord cu nemulţumirile colegilor care au avut de pierdut, considerând corectă propunerea de recalculare a tuturor pensiilor cu menţinerea în plată a cuantumului mai avantajos.
         Militarii în rezervă şi în retragere, membri ai Subfilialei ,,Vlad Ţepeş” - Piteşti a ANCMRR, au solicitat preşedintelui filialei să întocmească un memoriu care să fie înaintat conducerii centrale a ANCMRR,  în care să fie trecute nemulţumirile şi observaţiile acestora precum şi lipsa de transparenţă a ANCMRR central în dezbaterea problemelor de interes general. Dacă este nevoie aceştia sunt dispuşi să întocmească un tabel cu semnături de susţinere care să fie anexat memoriului.
         Militarii în rezervă şi în retragere au solicitat ca structura centrală a ANCMRR să ia act de solicitările lor, să dea dovadă de transparenţă, precizând că sunt dispuşi să se alăture colegilor care participă la acţiuni de protest .
Până la întocmirea Memoriului şi transmiterea acestuia militarii în rezervă şi în retragere au solicitat în mod imperativ biroului să posteze pe blogul filialei acest punct de vedere.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.