vineri, 27 ianuarie 2017

AM PRIMIT, VĂ INFORMEZ !

ANCMRR VRANCEA: Memoriu pentru Ministrul al Apărării

NaționaleA SOCIAŢIA NAŢIONALǍ A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVǍ ŞI RETRAGERE FILIALA JUD. VRANCEA “STEFAN CEL MARE”

Focşani,
Cercul Militar
Str. Cezar Boliac, nr.8
Jud. Vrancea
Nr. 3/2017 ; data: 25.01.2016


EXCELENŢEI SALE
DOMNULUI GABRIEL- BENIAMIN LEŞ
MINISTRUL APÃRÃRII NAŢIONALE


       Domnule ministru, în şedinţele din 12.01.2017 şi 19.01.2017, asociaţia noastră a hotărât să vă informeze asupra următoarelor probleme legate de recalcularea şi actualizarea pensiilor militare. Un număr însemnat dintre membri noştri, au primit decizii de pensie micşorate cu sume importante, cuprinse între 100 si 900 lei. Puţini au primit decizii de pensii având creşteri mici de 50, 100 lei faţă de cele în plată şi doar câteva pensii au creşteri mai substanţiale.
      Personalul militar care a fost operativ, piloţi militari, navigatori din punctele de comanda ale aviaţiei şi ale radiolocaţiei, cadre militare de radiolocaţie, de marină, de tancuri, de infanterie sau de alte arme, angrenate în instruirea trupelor şi în economia naţională, care au trecut mai demult în rezervă, datorită aplicării Leg.223/2015 cu modificările şi completările ulterioare, au pensiile recalculate diminuate substanţial faţă de cele în plată.
      Constatăm cu regret grava discriminare a pensionarilor militari ieşiţi mai devreme la pensie, faţă de cei ieşiţi recent. Pentru funcţii similare, fiind în aceiaşi situaţie juridică, cei care au devenit pensionari în 2016 -2017 a pensii aproape duble faţă de cei ieşiţi înainte de 2003.
      Vă semnalăm cu regret şi inversarea valorilor şi a ierarhiei militare din acest punct de vedere, între instituţiile sistemului de apărare. De exemplu, un plutonier şef de post M.A.I. ieşit la pensie în 2014 are pensia mai mare decât un colonel ieşit la pensie în 2001. Acest fenomen se regăseşte şi în M.Ap.N. când un plutonier care a ieşit la pensie în 2016 are pensie substanţial mai mare decât un colonel de tancuri sau un maior de radiolocaţie care au ieşit la pensie în 2001-2003. Iar un plutonier ieşit la pensie în anii 1990 depăşeşte cu puţin salariul minim pe economie.
      In cadrul armatei de rezervă a României se distrug în acest mod, coeziunea şi sentimentul de corp militar de rezervă. O dată în plus, creşte lipsa de respect a cadrelor mai tinere pentru adevăraţii profesionişti de ieri, care au dus pe umerii lor apărarea acestei ţări, aflată de multe ori în condiţii precare.
      Categoric, nu se mai poate vorbi în actuala situaţie a pensiilor militare, de predictibilitatea veniturilor, deoarece ele devin din an în an mai fluide şi mai des recalculate crescând sau scăzând în funcţie de interesele politice de moment.
      Aceste probleme sunt generate de modificările introduse în legea 223/2015 legea pensiilor militare, de OUG 57/ 2015 care, prin articolul 40, modifică substanţial legea. La fel şi Ordinul Ministrului M 25/ 2016 are prevederi care în opinia noastră exced legea.

      Legea. 223/2015 prevede la articolul 2, punctul b) principiul egalităţii, prin care se asigură tuturor participanţilor la sistemul de pensii militare de stat un tratament nediscriminatoriu între persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică, în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege. La fel, punctul f) arată principiul recunoştinţei faţă de loialitatea, sacrificiile şi privaţiunile suferite de militari… şi familiile acestora pe timpul carierei.
În motivaţia de modificare a conţinutului art. 28 din Legea nr. 223/2015 prin OUG nr. 57/2015, se subliniază necesitatea asigurării principiului egalităţii în stabilirea drepturilor şi asigurarea tratamentului nediscriminatoriu persoanelor aflate în aceeaşi situaţie juridică.
      Curtea Constituţională s-a pronunţat constant prin deciziile sale, cu privire la încălcarea principiilor egalităţii în situaţii similare.
      Astfel, prin Deciziile nr. 88 şi 89 din 01.06.1999, publicate îm M.Of. al României Partea I nr. 322 şi 325 din 1999, Curtea a decis că dispoziţiile art. 103 alin. (5) din Legea nr. 92/1992 privind organizarea judecătorească “ sunt neconstituţionale în măsura în care nu asigură şi magistraţilor pensionaţi anterior datei intrării în vigoare a Legii 142/1997, de modificare şi completare a Legii nr. 92/1992, actualizarea pensiei în raport cu nivelul salariilor de bază ale magistraţilor în activitate.”
      Dex: Actualizare  = A face să fie actual, a (re)aduce în prezent; a face să corespundă…, cerințelor prezentului.
      Aceste principii general valabile, nu sunt respectate şi în practică . Legea 223/2015 modificată şi completată cu prevederile art. 40 din OUG 57/2015 la art. 109 spune astfel:
     (1) Pensiile militarilor, … devin pensii militare de stat şi se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie şi baza de calcul stabilită conform prevederilor art. 28, actualizată conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, … la data intrării în vigoare a prezentei legi. Adică 01.01.2016.

      Prin recalculare şi actualizare, pensionarii militari indiferent de data ieşirii la pensie, trebuie să beneficieze de aceleaşi elemente salariale ale funcţiei îndeplinite, inclusiv de aceleaşi sporuri aferente de care beneficiază cadrele militare în activitate la data de 01.01.2016 .
     De exemplu, este firesc ca de procentul 14% acordat pentru sporul de lucru cu documente secrete, devenit actual spor de confidenţialitate, să beneficieze toţi pensionarii care au lucrat concret în timpul activităţii cu această categorie de documente. Mulţi dintre noi în tot timpul activităţii, am lucrat cu Harţi Gauss de înaltă precizie, cu frecvenţe şi indicative radio secrete, coduri , inclusiv Tabela 001, etc. dar nu primesc la pensie nici un spor pentru această activitate. Răspunsul primit este că în momentul ieşirii noastre la pensie nu exista acest spor. Membri asociaţiei noastre se întreabă retoric: „ Ce vină avem noi ca ne-am născut mai devreme?”.
      Ordinul M 25 din 15 .02. 2016 excede legea 223/2015, respectiv art.28 şi art.109, prin prevederile art.18, prin care se introduc formule sofisticate de calcul, ne prevăzute de lege, pentru determinarea coeficienţilor sporurilor avute în cele 6 luni de activitate alese. Mai grav, aceşti coeficienţi calculaţi sunt mult mai mici şi nu corespund nici cu coeficienţii de care am beneficiat în activitate, cu atât mai mult, cu cei de care beneficiază militarii în activitate care îndeplinesc aceleaşi funcţii la nivelul 01.01.2016.

      Prima de clasificare în plată pentru personalul aeronautic navigant, la una din categoriile aeronautice de bază era de 22% în anul 1998. În anul 2015 are acelaşi coeficient 22%, iar în decizia de pensie ajunge doar 15,2% . Menţionam ca acest spor era permanent, indiferent dacă militarul era la serviciu sau în concediu.
Sporul de radiaţii era de 10% pentru lunile în care personalul a fost permanent în serviciu . După aplicarea formulelor de calcul de la art. 18 din OM nr. 25/ 2016 în deciziile de pensie avem 5% , 8% , 3 %.etc. La fel se întâmplă şi cu celelalte sporuri permise de programul computerizat a fi introduse în baza de calcul a pensiei.

      Privitor la pensia suplimentara. În temeiul prevederilor Decretului nr. 141/1966 , am plătit pentru pensia suplimentară în plus, din întreaga soldă, coeficienţii prevăzuţi de lege. Art. 58 din Decretului nr. 141/1966 arata : “Cu începere de la 1 ianuarie 1967 se instituie, în afara pensiei militare de stat, pensia suplimentară, care se bazează pe principiul mutualităţii între militari.”
      Actualul sistem de calcul, discriminează nepermis pensionarii militari care au o vechime în serviciu mare şi au lucrat un număr de ani în condiţii speciale sau alte condiţii de muncă, ajungând să fie limitaţi la procentul maxim de 85% prevăzut de art. 30 din Leg 223/2015.
Ei pierd în totalitate acest drept, pentru care au contribuit în întreaga lor activitate. Includerea procentului prevăzut pentru pensia suplimentară la art. 108 din Leg. 223/2015 în procentul de calcul a pensiei militare limitat la 85%, este abuziv şi împotriva tuturor normelor de drept. Amintim faptul că, pensia suplimentară nu este element component al soldei lunare aşa cum este definită ea in Leg. 284/2010 Anexa VII. Din aceste prevederi vedem fără dubiu că pensia suplimentară nu poate fi integrată în procentul de 85% al bazei de calcul din decizia de pensionare.
      Aşa cum se menţionează în actul normativ prin care a fost introdusă (Decretul nr. 141/1966), pensia suplimentară este rezultatul unei obligaţii legale de contributivitate individuală care dă naştere obligaţiei corelative din partea statului, de a plăti pensia suplimentară separat de pensia militară de stat şi nu prin amputarea dreptului la pensie, prin introducerea ei în procentul de 85% prevăzut de art. 30 din Leg. 223/2015.

     În concluzie, având în vedere cele arătate vă rugăm să dispuneți:
  • Modificarea prevederilor articolului 28 din Legea 223/2015 punctul e) privitor la sporurile care fac parte din solda lunară brută conform legislaţiei în vigoare şi care au fost scoase abuziv din baza de calcul a pensiei prin omisiune.
  • Recalcularea şi actualizarea pensiilor noastre trebuie să se facă cu respectarea tuturor elementelor soldelor lunare a cadrelor militare din activitate, inclusiv a sporurilor acestora, pentru toţi pensionarii militari ce au îndeplinit aceleaşi funcţii sau echivalente.
  • Modificarea articolului 18 din OM 25/2016, privind calculul coeficienţilor sporurilor care ne discriminează, şi acordarea acestora cu coeficienţii acordaţi cadrelor militare la 01.01.2016 .
  • Procentul corespunzător pensiei suplimentare, sa fie calculat din totalul pensiei militare în plată şi înscrisă separat în rubrica existentă pe cuponul de pensie.

Cu deosebită consideraţie,

Preşedinte ANCMRR Fil. Vrancea
Cpt. C.dor ® Chirica Aurelian
chiricaaurelian@yahoo.com

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.